Tabita

Nadace ČEZ přispěje na Tabitu

Nadace ČEZ přispěje 80 tisíci na činnost sociálního projektu sokolovského sboru adventistů Tabita aneb Plníme přání potřebným. Peníze jsou určeny na mzdy lidem s nízkými příjmy (studentům, důchodcům, nezaměstnaným…), kteří pomáhají potřebným lidem – seniorům, sociálně či zdravotně dlouhodobě i krátkodobě znevýhodněným, osamoceným lidem tím, že jim plní jejich obyčejná přání – pomoc s nákupem, zajít k lékaři, přinést oběd, popovídat si, jít na procházku, něco si společně přečíst, zahrát si nějakou hru, doprovodit je na úřady apod… Lidé pracují na dohody o provedení práce a měsíčně si touto pomocí přivydělají kolem dvou tisíc korun. Nadace ČEZ letos podpoří i sokolovský spolek Pohlazení, a to ve výši 50 tisíc korun.

Poděkování

Děkuji spolupracovníkům sociálního projektu sokolovského sboru Tabita aneb Plníme přání potřebným za obětavou péči a službu zejména o starší lidi, kteří se v těchto dnech izolace cítí osamělí. Díky za hledání způsobů, jak být nablízku těm, kteří žijí sami, kterým je smutno, kteří nemají internet, kteří potřebují s něčím pomoci – nakoupit, sehnat roušku, přinést léky apod.. Sokolovský sbor nabízí pomoc každému, kdo se obrátí jak na mě (733380259), tak na sokolovského kazatele Martina Lindtnera (736541998) či diakonku Miluši Malíkovou (777483237).

Hana Kábrtová, vedoucí projektu Tabita

Kluk s dobrým srdcem, kterému Bůh změnil těžký osud

Letos osmnáctiletý Michal Tůma navštěvuje řadu let sokolovský sbor. Nejdříve chodil na bohoslužby se svojí maminkou Julií, později se svojí pěstounkou Věrkou, která o jejich seznámení níže napsala, a nyní jako již veliký jezdí i sám. Je odmalička také členem spolku Pohlazení a pečuje o něj také spolek Tabita při sokolovském sboru církve adventistů v Sokolově.

….S Míšou jsem se seznámila ve spolku Pohlazení, kdy s námi i s mamkou jezdili na víkendovky. V této době byl Míša ještě v dětském domově v Horním Slavkově a v Ostrově nad Ohří, kde prožil osm let života. Když bylo Míšovi 12 let, rozhodla se jeho mamka Julie, že si ho vezme z dětského domova domů. Aby péči o něj měla snazší, navštěvovala jsem Míšu každý týden doma a trávila s ním pár hodin podle jeho potřeby. Tehdy vznikl projekt Tabita, ve kterém jsem začala pracovat právě s Míšou. Společně jsme chodili do knihovny, na procházky a někdy si jen tak povídali. Také jsem s ním jezdila na letní tábory či jiné dětské akce jako asistentka. Přes veškerou snahu všech možných organizací, ale i sboru či Míšovy rodiny skončil Míša na více jak rok v nemocnici v Dobřanech. I tam jsem za ním díky finanční podpoře Tabity jezdila na návštěvy a čas od času si ho vzala na víkend domů. Více >

Sociální projekt Tabita rozjíždí šestý rok své činnosti v kraji

V březnu oslaví pět let činnosti sociální projekt Tabita aneb Plníme přání potřebným při sokolovském sboru církve adventistů. Projekt podporuje dvě skupiny lidí. Tou první jsou senioři, zdravotně handicapovaní, aktuálně nemocní osamocení a i jinak znevýhodnění lidé a tou druhou lidé s nízkými příjmy – nezaměstnaní, ve starobním důchodu, na mateřské dovolené, s minimální či nízkou mzdou, studenti. Lidé z druhé skupiny pomáhají za malý přivýdělek lidem z první skupiny. Projekt pomohl za pět let jeho fungování desítkám lidí. Vedoucí Tabity je od jejího vzniku Hana Kábrtová z Libavského Údolí (na fotce vlevo s Evou Ferkovou z Nového Sedla), která práci koordinuje a spojuje lidi podle jejich potřeb. Z pětičlenného týmu pomáhajících, který stál na počátku, jsou v Tabitě stále aktivní další tři ženy – Věrka Grygarová, Věrka Krassová a Miluška Malíková. V průběhu let se k nim přidala řada dalších lidí a služba tak mohla být nabídnuta jak seniorům, tak invalidním důchodcům, ale také dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, které mladí studenti doučují či doprovází na zájmové kroužky.

V roce 2019 bylo do projektu zapojeno větším či menším způsobem 35 lidí, většinou z okruhu sokolovského sboru Církve adventistů sedmého dne, ale i dlouhodobě opečovávanou – od založení Tabity – je jedna seniorka z Karlových Varů. Celkem pět seniorů, dva nezaměstnaní, čtyři lidé s nízkými příjmy ze zaměstnání a dva studenti gymnázia společně s koordinátorkou projektu na základě dohody o provedení práce pravidelně pečovali v roce 2019 větším či menším způsobem o 15 lidí – 7 seniorů, 4 fyzicky či psychicky postižení lidé a 4 děti ze sociálně znevýhodněných rodin. K této pravidelné péči patří ještě příležitostná, někdy i jednorázová, a to jak lidí z první, tak i druhé skupiny. Více >

České sdružení církve adventistů přispěje na Tabitu a Pohlazení

České sdružení Církve adventistů sedmého dne rozdělilo v grantovém řízení na rok 2020 částku 808.055,- Kč mezi 13 žadatelů. Sedmdesát tisíc korun získal projekt sokolovského sboru adventistů s názvem Tabita aneb Plníme přání potřebným a dvacet tisíc projekt spolku Pohlazení, ve kterém pracují také členové a přátelé sokolovského sboru. První projekt pod vedením koordinátorky Hany Kábrtové pomáhá již od roku 2015 dvěma cílovým skupinám: 1) seniorům, zdravotně handicapovaným, aktuálně nemocným, osamoceným a sociálně znevýhodněným lidem, 2)  lidem s nízkými příjmy (nezaměstnaní, na mateřské dovolené, s minimální mzdou, v důchodu, studenti apod.). Ti druzí pomáhají za přivýdělek těm prvním. Spolek Pohlazení, který pod vedením psychologa Jiřího Bauera existuje již třicet let, žádal finance na podporu vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (zájmové kroužky, exkurze, poznávací výlety, jazykové kurzy apod.).

České sdružení tímto způsobem vrací již od roku 2015 část finančních prostředků z majetkového vyrovnání s církvemi společnosti. Pořádá také každý rok pro zájemce setkání v Praze Sedleci před podáním žádosti, kde je možné získat bližší informace ke grantové výzvě, seznámit se s ostatními žadateli o grant a inspirovat se ze vzájemných rozhovorů (viz foto Daniela Hrdinky). Více >

Lidé přispěli na koncertu téměř šestnáct tisíc na Tabitu

Na sociální projekt sokolovského sboru adventistů s názvem Tabita aneb Plníme přání potřebným se vybíraly dobrovolné dary na benefičním koncertu Pavla Dobeše a Tomáše Kotrby v neděli 29.12. v klubu Alfa. Koncert objednali a zaplatili Tomáš, Daniel a Martin Kábrtovi jako dárek k narozeninám zakladatelce a koordinátorce tohoto projektu Haně Kábrtové (na fotce vpravo). Celkem se vybralo 15 810 korun. Obsahem Tabity je pomoc potřebným – starým, nemocným, psychicky, tělesně či společensky znevýhodněným lidem a také lidem s nízkými příjmy (studenti, důchodci, nezaměstnaní, s malou mzdou apod.). Ti druzí za přivýdělek pomáhají těm prvním. Tabita vznikla v roce 2015 a již pomohla desítkám lidí. Koncert se vydařil. Klub Alfa byl zaplněn do posledního místa. Organizátoři koncertu, Kábrtovi, připravili všem účastníkům pohoštění. Díky účinkujícím i všem, kteří koncert podpořili návštěvou či příspěvkem na Tabitu. Fotky jsou zde: BENEFIČNÍ KONCERT

 

Rosvitka Mrázová zdraví z nemocnice

 

Členka sokolovského sboru Rosvitka Mrázová, která se od července 2019 léčí v sokolovské nemocnici po úrazu, zdraví všechny čtenáře webových stránek sboru. Všem přeje pokojné Vánoce a v novém roce hodně zdraví a radosti. Na fotce je s manželem Karlem, který ji každý den navštěvuje.

 

Pavel Dobeš zahraje na benefičním koncertu pro Tabitu

Při příležitosti svého životního jubilea vás srdečně zvu na setkání s benefičním koncertem písničkáře Pavla Dobeše a Tomáše Kotrby v neděli 29.12. od 17 hodin v sokolovském Alfa Music Clubu (Heyrovského 1812) na podporu mnou založené dobročinné iniciativy Tabita Sokolov (aneb Plníme přání potřebným), která již pět let zapojuje sociálně potřebné lidi do finančně podporované pomoci osamělým seniorům a zdravotně či společensky znevýhodněným lidem v Karlovarském kraji. Těším se, že přijedete se mnou slavit :-). Hana Kábrtová

Děkuji Tomášovi, Danielovi a Martinovi Kábrtovým za zorganizování tohoto koncertu! 

Luboš Olah a Tomáš Kábrt představili misijní práci sboru

Romské bohoslužby a duchovní podpora starších či nemocných lidí na Sokolovsku jsou dva projekty sokolovského sboru, které finančně podpoří v roce 2020 spolek adventistů pracujících ve společensky odpovědných profesích s názvem ASI-CS. Obsah obou projektů a také spolku Pohlazení při sokolovském sboru prezentovali v pátek 29. listopadu na zasedání členů spolku v Bratislavě dva zástupci sboru – Tomáš Kábrt a Luboš Olah. Oběma moc díky! Spolek letos podpoří 18 projektů (z toho tři ze Sokolovska), na které vybrali 1milión 650 tisíc korun.

 

S kázáním z Božího slova v Bratislavě vystoupili americký populární evangelista Dwight Nelson a děkan na americké Andrewsově univerzitě Čech Jiří Moskala.

Zde je video z pátečního večera (od 29. minuty do 41. minuty): BRATISLAVA

Tomáš Kábrt a Luboš Olah představí v Bratislavě sociální práci sboru

Členové správní a dozorčí rady zapsaného spolku ASI-CS se rozhodli podpořit na svém jednání v neděli 15. září tři sokolovské projekty. Třicet pět tisíc dostane spolek Pohlazení (vpravo), dvaceti tisíci přispějí na provoz romských bohoslužeb (vpravo dole) a dvacet pět tisíc dostane sociální projekt Tabita aneb Plníme přání potřebným (vlevo). ASI-CS je dobrovolným spolkem fyzických osob členů Církve adventistů sedmého dne a právnických osob, které působí v České republice a v zahraničí, jejichž cílem je podporovat osoby, instituce, organizace v šíření evangelia. Sokolovský sbor děkuje za podporu.

Každoroční setkání členů spolku se sbírkou na projekty laiků, které chce spolek podpořit v roce 2020, se letos uskuteční v Bratislavě od 28.  do 30. listopadu. Hlavními řečníky sobotní bohoslužby budou Dwight Nelson a ThDr. Jiří Moskala. Již tradičně bude možné vybrat si z nabídky široké škály pátečních seminářů, zhlédnout výstavní stánky, získat přehled o schválených projektech v příspěvkovém řízení, potěšit se kvalitním hudebním vystoupením a prožít bohatý program.

Sokolovské projekty pojedou do Bratislavy představit Tomáš Kábrt a Luboš Olah.