Tabita

Tabita funguje v kraji sedmým rokem

V březnu uplynulo šest let od založení sociálního projektu Tabita aneb Plníme přání potřebným při sokolovském sboru církve adventistů. Projekt podporuje dvě skupiny lidí. Tou první jsou senioři, zdravotně handicapovaní, aktuálně nemocní osamocení a i jinak znevýhodnění lidé a tou druhou lidé s nízkými příjmy – nezaměstnaní, ve starobním důchodu, na mateřské dovolené, s minimální či nízkou mzdou, studenti. Lidé z druhé skupiny pomáhají za malý přivýdělek lidem z první skupiny. Projekt pomohl za šest let jeho fungování desítkám lidí. Vedoucí Tabity je od jejího vzniku Hana Kábrtová z Libavského Údolí (na fotce vlevo), která práci koordinuje a spojuje lidi podle jejich potřeb. Z pětičlenného týmu pomáhajících, který stál na počátku, jsou v Tabitě stále aktivní další dvě ženy – Věrka Grygarová a Věrka Krassová (na fotce dole). V průběhu let se k nim přidala řada dalších lidí a služba tak mohla být nabídnuta jak seniorům, tak invalidním důchodcům, ale také dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, které mladí studenti doučují či doprovází na zájmové kroužky.

Více >

Nadace ČEZ opět podpoří Tabitu

Nadace ČEZ přispěje v roce 2021 opět 80 tisíci na činnost sociálního projektu sokolovského sboru adventistů Tabita aneb Plníme přání potřebným. Peníze jsou určeny na mzdy lidem s nízkými příjmy (studentům, důchodcům, nezaměstnaným…), kteří pomáhají potřebným lidem – seniorům, sociálně či zdravotně dlouhodobě i krátkodobě znevýhodněným, osamoceným lidem tím, že jim plní jejich obyčejná přání – pomoc s nákupem, zajít k lékaři, přinést oběd, popovídat si, jít na procházku, něco si společně přečíst, zahrát si nějakou hru, doprovodit je na úřady apod… Lidé pracují na dohody o provedení práce a měsíčně si touto pomocí přivydělají kolem dvou tisíc korun.

Justýnka potřebuje naši pomoc

Sedmiletá Justýnka stále potřebuje pomoc veřejnosti k tomu, aby se jednou mohla postavit na nohy. Více je zde:

POMOZTE JUSTÝNCE NA NOHY

Církev podpoří projekt Tabita a spolek Pohlazení

České sdružení Církve adventistů sedmého dne rozdělilo v grantovém řízení na rok 2021 částku 835 000,- Kč mezi 16 žadatelů. Osmdesát tisíc korun získal projekt sokolovského sboru adventistů s názvem Tabita aneb Plníme přání potřebným a dvacet tisíc projekt spolku Pohlazení, ve kterém pracují také členové a přátelé sokolovského sboru. První projekt pod vedením koordinátorky Hany Kábrtové pomáhá již od roku 2015 dvěma cílovým skupinám: 1) seniorům, zdravotně handicapovaným, aktuálně nemocným, osamoceným a sociálně znevýhodněným lidem, 2)  lidem s nízkými příjmy (nezaměstnaní, na mateřské dovolené, s minimální mzdou, v důchodu, studenti apod.). Ti druzí pomáhají za přivýdělek těm prvním. Spolek Pohlazení, který pod vedením psychologa Jiřího Bauera existuje již třicet let, žádal finance na podporu vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (zájmové kroužky, exkurze, poznávací výlety, jazykové kurzy apod.).

České sdružení tímto způsobem vrací již od roku 2015 část finančních prostředků z majetkového vyrovnání s církvemi společnosti.

Grantová komise, která posuzuje žádosti, je tvořená lidmi, kteří se dlouhodobě zabývají sociálními projekty jak na úrovni měst, kraje, ministerstva, ale i projekty na úrovni Evropské unie. Předsedou je Petr Kafka.

Poprvé se sejde k jednání Správní rada Tabity

Ve středu 30. září se v 19 hodin poprvé setkají členové Správní rady sociálního projektu sokolovského sboru s názvem Tabita aneb Plníme přání potřebným. Výbor sboru zvolil do Správní rady na svém jednání 8. září Hanu Kábrtovou, Bohuslava Zámečníka, Pavla Šimka, Věru Grygarovou a Miluši Malíkovou.

Projekt podporuje dvě skupiny lidí. Tou první jsou senioři, zdravotně handicapovaní, aktuálně nemocní osamocení a i jinak znevýhodnění lidé a tou druhou lidé s nízkými příjmy – nezaměstnaní, ve starobním důchodu, na mateřské dovolené, s minimální či nízkou mzdou, studenti. Lidé z druhé skupiny pomáhají za malý přivýdělek na dohodu o provedení práce lidem z první skupiny.

Peníze z restitucí dává církev také na sociální projekty

Církev adventistů sedmého dne (CASD) vyhlašuje výzvu k podání žádostí o grant, jehož účelem je pomoci zkvalitnit život sociálně potřebným a oslabeným osobám ve sborech adventistů a v místech, kde církev a její členové působí. Jakou částku na sociální účely církev uvolní, bude známo po jednání výboru Českého sdružení v neděli 11. října. Loni tato částka byla 800 000,- Kč. Finanční prostředky pocházejí především z majetkového vyrovnání s církvemi.

Žadateli o grant mohou být sbory CASD a neziskové organizace založené členy CASD, které působí ve spolupráci s institucemi a sbory adventistů. Zájemci o spolupráci jsou pozváni rozvinout svou sociální, diakonickou a pastorační činnost, která je nesena křesťanskými hodnotami a respektuje duchovní oblast života člověka.

Žádost o grant se podává elektronicky na předepsaném formuláři nejpozději 30. 10. 2020 (rozhoduje datum odeslání).

Předběžní zájemci o grant se každoročně schází v modlitebně sboru adventistů v Praze Sedleci s Danielem Hrdinkou, vedoucím sociální služby CASD (na fotce). Toto setkání se bude letos konat 18. října. Ze sokolovského sboru se ho pravidelně účastní Hana Kábrtová, která do grantového řízení každý rok přihlašuje projekt sokolovského sboru Tabita aneb Plníme přání potřebným (letos již posedmé). V tomto roce přihlásí podruhé i projekt spolku Pohlazení s názvem „Vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí“.

Více >

V Olomouci představily zástupkyně sboru sokolovské projekty

Na 16. unijním setkání spolku ASI-CS v Olomouci promluvila v pátek 28. srpna o činnosti sokolovského spolku Pohlazení Anna Musich Sladká a o romských bohoslužbách a projektu s názvem Tabita aneb Plníme přání potřebným sokolovského sboru Miluška Malíková. Za práci v sociálních projektech sboru a její představení sklidily potlesk přítomných. Spolek ASI-CS dlouhodobě podporuje aktivity sboru Sokolov. Zde je z prvního dne videozáznam. (od 33. minuty vystupují zástupkyně sokol. sboru)

Hlavním řečníkem konference, která se koná ve dnech 27. až 29. srpna, je, László Szabó, ředitel Adventistické univerzity ve Friedensau. (na třetí fotce)

Spolek ASI-CS i letos přispěje na tři sokolovské projekty

Předseda zapsaného spolku adventistů ASI-CS Milan Bendl zve na každoroční setkání členů spolku, které se koná v Olomouci ve dnech 27. až 29. srpna 2020 v prostorách Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36. Hlavním řečníkem setkání bude Dr. László Szabó, ředitel adventistické univerzity ve Friedensau. Již tradičně bude možné vybrat si z nabídky široké škály pátečních seminářů, zhlédnout výstavní stánky, získat přehled o schválených projektech v příspěvkovém řízení, potěšit se kvalitním hudebním vystoupením a prožít bohatý program.

V neděli 16. 8. vybrali účastníci jednání Správní a Dozorčí rady ASI-CS z.s. projekty, které finančně podpoří v příspěvkovém řízení pro rok 2021. Mezi vybranými projekty byly i tři ze Sokolova. Padesát tisíc dostane spolek Pohlazení, dvaceti tisíci přispějí na provoz romských bohoslužeb a třicet tisíc dostane sociální projekt Tabita aneb Plníme přání potřebným. Projekty v Olomouci představí Miluše Malíková, vedoucí diakonie ve sboru Církve adventistů sedmého dne v Sokolově.

ASI-CS je dobrovolným spolkem fyzických osob členů Církve adventistů sedmého dne a právnických osob, které působí v České republice a v zahraničí, jejichž cílem je podporovat osoby, instituce, organizace v šíření evangelia. Sokolovský sbor děkuje za podporu.

Spolek ASI-CS přijímá žádosti o finanční podporu

Do 31. července je možné na stránkách spolku ASI-CS podat žádost o finanční podporu na projekty, které vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost v oblasti podpory mládeže, vzdělání a misie. Sokolovský sbor přihlásil tři projekty – sociální Tabitu na pomoc potřebným z řad seniorů, nemocných či jinak znevýhodněných, spolek na podporu dětí ze znevýhodněných rodin Pohlazení (na fotce) a další pořádání romských bohoslužeb v Sokolově a dalších městech na Sokolovsku. Pokud budou projekty k podpoře vybrány, bude se jejich činnost prezentovat na 16. unijním setkání ASI-CS v hotelu Clarion v Olomouci od 27. do 29. srpna. Z důvodu cestovních „covid“ omezení nebude hlavním řečníkem setkání pastor Doug Batchelor, jak bylo původně plánováno, ale Dr. László Szabó, ředitel adventistické univerzity ve Friedensau. Loni všechny tři projekty na setkání v Bratislavě prezentoval Luboš Olah a Tomáš Kábrt.

Nadace ČEZ přispěje na Tabitu

Nadace ČEZ přispěje 80 tisíci na činnost sociálního projektu sokolovského sboru adventistů Tabita aneb Plníme přání potřebným. Peníze jsou určeny na mzdy lidem s nízkými příjmy (studentům, důchodcům, nezaměstnaným…), kteří pomáhají potřebným lidem – seniorům, sociálně či zdravotně dlouhodobě i krátkodobě znevýhodněným, osamoceným lidem tím, že jim plní jejich obyčejná přání – pomoc s nákupem, zajít k lékaři, přinést oběd, popovídat si, jít na procházku, něco si společně přečíst, zahrát si nějakou hru, doprovodit je na úřady apod… Lidé pracují na dohody o provedení práce a měsíčně si touto pomocí přivydělají kolem dvou tisíc korun. Nadace ČEZ letos podpoří i sokolovský spolek Pohlazení, a to ve výši 50 tisíc korun.