Novinky

Jaroslav Nový běžel pro děti vězněných rodičů

Letošní sedmý ročník běhu se žlutou stužkou, Yellow Ribbon Run, věnovali organizátoři dětem vězněných rodičů. Uskutečnil se 21. června v pražském řepském lesoparku a nechyběl ani štafetový tým zástupců Vězeňské duchovenské péče ve složení Andrej Penjuk, Tomáš Kvasnička, Tomáš Fendrych, Jaroslav Nový a neběžící kapitán Pavel Kočnar.

„Před závodem jsem se dal do řeči s nějakým běžcem a ptal jsem se ho, jestli se zúčastnil pražského marathonu, a pokud ano, za jaký čas ho uběhl. Neznámý účastník mi odpověděl, že ano a s časem 2 hodiny a 18 minut. Reagoval jsem slovy: ´To ti tak věřím! To bys musel být jedině Homoláč!´ Usmál se a řekl: ´To taky jsem 😊.´ Spadla mi brada. Na běhu se žlutou stužkou jsem se nečekaně setkal s olympijským reprezentantem, nejlepším současným vytrvalostním běžcem, českým předním maratoncem Jiřím Homoláčem. Vyfotili jsme se spolu a já mohu tuto úžasnou každoroční příležitost k setkávání s lidmi jak z vězení, tak s těmi, kteří se snaží lidi z okraje společnosti posunout zpět do středu k nové šanci, jen doporučit! Příští rok se zase těším,“ vyprávěl nadšeně Kynšperák Jaroslav Nový, který sám vyrostl v dětském domově.

Více >

Vzpomínka na Jima McDonalda v Kalifornii

Od času 1:09 jsou fotky z Jimova života, kde je možné najít i děti ze spolku Pohlazení, které byly u Jima o letních prázdninách. Jim McDonald letos v lednu náhle zemřel.

Ředitel farní charity Jan Sebján bude hostem na bohoslužbě

V sobotu 18. června se koná pravidelná odpolední bohoslužba od 14 hodin v Tříkrálové kavárničce v Sokolově. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Kázat bude Jan Sebján, ředitel sokolovské farní charity. Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na téma z 1. knihy Mojžíšovy ve Starém zákoně Josef – princ egyptský. 

„Farao mu dále řekl: ‚Hleď, ustanovuji tě správcem celé egyptské země.‘“ (Gn 41,41)

Dopolední bohoslužba církve adventistů se koná v prostorách modlitebny na Šenvertu, Kraslická 494/14 v Sokolově. Začíná v 9.30 hodin

V sobotu se koná rozloučení s Honzou Ferencem

V sobotu 11. června se koná v modlitebně církve adventistů na Šenvertu, Kraslická 494/14 v Sokolově rozloučení se zesnulým Janem Ferencem při smuteční bohoslužbě. Začíná se ve 14 hodin. V tento den se nekoná pravidelná odpolední bohoslužba v Tříkrálové kavárničce, uskuteční se pouze dopolední bohoslužba na Šenvertu od 9.30 hodin.  

Organizátoři se setkají k plánování výletu do Jizerek

Dospělí členové spolku Pohlazení se naposledy před odjezdem do Jizerských hor sejdou na odkazu  https://meet.jit.si/CASDSokolov v sobotu 11. června ve 20 hodin k plánování letního čtyřdenního pobytu dětí ze spolku Pohlazení. Druhý ročník setkání se neuskuteční na Sázavě, ale v osadě Zásada v Jizerských horách. Na Sázavě jsou ubytované děti s maminkami z Ukrajiny. Také termín je o den posunutý, a to od 30. června do 4. července. Setkání jak v sobotu, tak v létě připravuje Zuzka Chalupová a další organizátoři.

Předběžný program:

30. června příjezd na místo

1. července – exkurze do továrny na výrobu dřevěných hraček (kluci), bižuterie (holky), odpoledne sportovní hry, večer táborák

2. července – divadlo Víti Marčíka Jonáš, Šípková Růženka, mezi divadly výlet do krajiny, sportovní hry, večer táborák

3. července – dopoledne přednáška o finanční gramotnosti, odpoledne bobová dráha a cesta do Prahy, koncert kapely a noční Praha

4. července – hudební program Radka Bangy, odpolední výlet po Vltavě (např.) a cesta domů

Více >

Brzy budeme pohybem sbírat body pro spolek Pohlazení

Spolek Pohlazení, který pečuje o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, získal od Nadace ČEZ finanční příspěvek v maximální výši 80 tisíc korun. V maximální proto, že nyní záleží na lidech, zda tuto částku spolek obdrží celou, případně nižší. Projekt Pohlazení bude v nejbližších dnech zařazen na webové stránky Nadace ČEZ pomahejpohybem.cz. Každý, kdo bude chtít spolku pomoci peníze získat, si musí stáhnout do svého mobilu aplikaci EPP a potom při chůzi, jízdě na kole a dalších činnostech sbírat body, které nakonec přiřadí projektu. Pohlazení ještě nesbírá body, je v pořadí 🙂 a čeká, až na něj přijde řada. Pak bude mít jeden měsíc na získání maximální částky. Díky všem za případnou podporu!

Lukáš Bujna bude hostem sobotní bohoslužby

V sobotu 4. června se koná pravidelná odpolední bohoslužba od 14 hodin v Tříkrálové kavárničce v Sokolově. Tříkrálová kavárnička (na fotce) se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Kázat bude husitský farář Lukáš Bujna.

Dopolední bohoslužba církve adventistů se koná v prostorách modlitebny na Šenvertu, Kraslická 494/14 v Sokolově. Začíná v 9.30 hodin. Před dopoledním kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na téma z 1. knihy Mojžíšovy ve Starém zákoně Jákob – Izrael. 

„Otázal se: ‚Jak se jmenuješ?‘ Odpověděl: ‚Jákob‘. Tu řekl: ‚Nebudou tě už jmenovat Jákob (to je Úskočný), nýbrž Izrael (to je Zápasí Bůh), neboť jsi jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls.‘“ (Gn 32,28.29)

Děti a dospělí ze spolku Pohlazení vyjedou do Jizerských hor

Po loňském úspěšném setkání na Sázavě jsme se rozhodli připravit i letos společný pobyt dětí a dospělých ze spolku Pohlazení. Uskuteční se v Jizerských horách a částečně u v Praze od 30. června (odjíždíme hned po vysvědčení) do pondělí 4. července. Čeká nás krásná příroda, sportovní aktivity, opékání na ohni, procházky, kurzy první pomoci, exkurze do továren, kde se vyrábí dřevěné hračky a slavná jablonecká bižuterie. Přijede za námi zase jako loni divadlo Víti Marčíka a nově se budeme učit hospodařit s ekonomem z České národní banky. V neděli 3. července se z hor přesuneme do Prahy, kde nám večer zahraje křesťanská kapela a v pondělí dopoledne vystoupí s hudebním programem Radek Banga. V případě velkého zájmu mají přednost děti, které jsou ze spolku Pohlazení a na nějaké akci s námi už byly. Maximálně nás pojede 50 včetně dospělých. Rádi bychom dopravu zajistili auty. Hana Kábrtová

V Babicích o rozšíření šancí pro znevýhodněné děti

Koordinátorka projektu sociálních stipendií školy Open Gate Petra Štětková (na fotce) uspořádala v pátek 20. května 2022 v sídle školy v Babicích u Říčan pracovní setkání u kulatého stolu na téma „Rozvoj potenciálu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí“. Mezi pozvanými hosty byla Hana Kábrtová ze sokolovského spolku Pohlazení, který se těmto dětem věnuje již třicet let. „Jmenujeme se Open Gate, proto pojďme být ještě více otevření pro děti, které jsou nadané, ale nemají ke studiu dobré domácí podmínky,“ vyzvala organizátorka přítomné pěstouny, sociální pracovníky z městských úřadů, dětských domovů, léčeben a obecně prospěšných společností zabývajících se touto činností.

Všichni tito ochránci dětí, o které se z nejrůznějších důvodů nestarají jejich rodiče propadlí závislostem, ve vězení, bez zájmu a podobně, si vyslechli přednášky psycholožky školy Petry Bílkové na téma Identifikace dítěte s kognitivním potenciálem ve 3 klíčových oblastech a koordinátorky Petry Štětkové na téma Podpora dítěte při přípravě a v průběhu vzdělávacího procesu. Po krátké přestávce se účastníci rozdělili do několika skupin, kde se vzájemně obohatili svými zkušenostmi z praxe a zároveň připravili pro ostatní prezentaci zaměřenou na rady, jak se efektivně přiblížit s pomocí dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, jak objevit nadané, jak je motivovat ke vzdělávání, ke změně života, jak spolupracovat s rodiči a podobně.

Více >

Buchty a loutky zahrály v Sokolově drama R.U.R.

Čapkovo drama R.U.R. přijelo do Sokolova ve čtvrtek 19. května 2022 zahrát pražské divadlo Buchty a loutky. Zde jsou fotky a jedno krátké video ke zhlédnutí: