Novinky

Na prvního máje budou bohoslužby ještě online

V sobotu na prvního máje se budou konat bohoslužby členů a přátel sokolovského sboru ještě virtuální. Pokud se situace nezhorší, tak by to mohlo být v tomto režimu naposledy. Dopolední sobotní bohoslužba začíná v 10 hodin, odpolední pak ve 14 hodin. Dopoledne bude s kazatelem Pavlem Šimkem, odpoledne s Tomášem Kábrtem na tomto odkazu: https://meet.jit.si/CASDSokolov.

Sobotní škola, společné přemýšlení nad poselstvím Božího slova, četba a studium Bible na téma: Abraham – čtyři velká zaslíbení. Texty k uvažování jsou zde: SOBOTNÍ ŠKOLA

Do budoucna Sokolovští plánují živě přenášet bohoslužby z modlitebny na Šenvertu tak, aby byly pro všechny, kteří se osobně účastnit z nějakých důvodů nemohou nebo nechtějí.

Nic se neboj, já jsem tvůj štít

Přednášky o Bohu z knihy Zjevení pokračují

Bohoslužby se ještě konají online

Virtuální dopolední i odpolední sobotní bohoslužba se začátkem v 10 a ve 14 hodin se koná v sobotu 24. dubna 2021 na tomto odkazu: https://meet.jit.si/CASDSokolov. Kázat bude po sobotní škole dopoledne i odpoledne Jiří Bauer.

Sobotní škola, společné přemýšlení nad poselstvím Božího slova, četba a studium Bible na téma: Abram – věčná smlouva. Texty k uvažování jsou zde: SOBOTNÍ ŠKOLA

Naděje skrytá v „DESATERU“

V modlitebně se uskuteční Večeře Páně

V modlitebně církve adventistů v Sokolově na Šenvertu se po dlouhé době koná v sobotu 17. dubna bohoslužba. Na programu je Večeře Páně, která se uskuteční kvůli nemoci covid 19 ve třech skupinách. První skupina se sejde v 9.30 hodin, druhá v 11 hodin a třetí ve 14 hodin. „Chtěl bych upozornit, že stále platí povinnost mít nasazený respirátor během bohoslužby, dvoumetrové rozestupy a zákaz společného zpěvu,“ připomíná kazatel sboru Pavel Šimek, který bohoslužby povede. . Ti, kteří nemohou přijít, mají možnost být účastni on-line bohoslužby od 10 hodin s Karlovarskými na odkazu: https://meet.google.com/wwx-xair-xdy. „Těším se na vás a věřím, že prožijeme hezké chvíle a Boží požehnání,“ zve Pavel Šimek.

Pozvánka na sobotní bohoslužby

Virtuální dopolední i odpolední sobotní bohoslužba se začátkem v 10 a ve 14 hodin se koná v sobotu 10. dubna 2021 na tomto odkazu: https://meet.jit.si/CASDSokolov. Kázat bude po sobotní škole dopoledne i odpoledne Tomáš Kábrt.

Sobotní škola, společné přemýšlení nad poselstvím Božího slova, bude četba a studium Bible na téma: Boží smlouvy s lidmi. Texty k uvažování jsou zde: SOBOTNÍ ŠKOLA

Boží smlouvy s lidmi

Timothy Keller: Naděje navzdory

V úterý 6. dubna vyjde v nakladatelství Biblion nová knihy Timothyho Kellera s názvem Naděje navzdory: Realita vzkříšení a smysl Velikonoc. Knihu je možné zakoupit za 239 korun například zde: BIBLION.

Pozvánka na sobotní bohoslužby

Virtuální dopolední i odpolední sobotní bohoslužba se začátkem v 10 a ve 14 hodin se koná v sobotu 3. dubna 2021. Dopoledne od 10 hodin bude na tomto odkazu: https://meet.google.com/wwx-xair-xdy, odpoledne od 14 hodin zde:  https://meet.jit.si/CASDSokolov. Kázat bude po sobotní škole dopoledne i odpoledne Pavel Šimek.

Sobotní škola, společné přemýšlení nad poselstvím Božího slova, bude četba a studium Bible na téma: Věčná Boží smlouva. Texty k uvažování jsou zde: SOBOTNÍ ŠKOLA