ADRA

Dopisy a fotky našich dětí z Bangladéše

Lota Pahan v roce 2022 úspěšně složila zkoušky SSC a v roce 2023 pokračovala ve studiu v 11. třídě na internátní škole SAMS.

Luxmi Rema v roce 2022 úspěšně ukončila 10. třídu, v roce 2023 tedy měla skládat zkoušky SSC – jak dopadly, bude známé až na jaře 2024, kdy přijdou z Bangladéše informace.

Zaithanlian Bawm – v současné době chodí do šesté třídy.

Děkujeme všem dárcům, kteří přispívají na lepší životní podmínky našich dětí v Bangladéši.

Více >

Přišly dopisy od našich dětí z Bangladéše

Napišme dětem do Bangladéše

Do 15. února 2022 je možné poslat pár řádek adoptovaným dětem z Bangladéše, a to i s fotkami. Více je zde: dopisy dětem. Dopisy zašlete na adresu: sarka.hejnakova@adra.cz, případně poštou na adresu: ADRA, o.p.s. – BanglaKids, Markova 600/6, 158 00 Praha 5. Sokolovský sbor s několika dárci z karlovarského sboru v současné době podporuje na studiích devítiletého Zathanliana a dvě středoškolačky osmnáctiletou Luxmi a sedmnáctiletou Lotu.

Novým adoptivním dítětem je osmiletý Zaithanlian

Osmiletý chlapec Zaithanlian Bawm z Bangladéše se od srpna stal dalším adoptivním dítětem několika dárců ze sokolovského a karlovarského sboru, kteří jej budou podporovat na studiích. Zaithanlian chodí do třetí třídy internátní školy v Jalchatře a rád by se jednou stal učitelem. Má o rok mladšího bratra jménem Mageizao, který již také chodí do školy, a ještě malou sestřičku Tindampar. Jediným živitelem rodiny je tatínek, který pracuje jako námezdní dělník, maminka se stará o děti a o domácnost. Přestože jsou oba rodiče negramotní, jejich snem je, aby jejich děti měly možnost studovat. Ke dvěma bangladéšským dívkám – sedmnáctileté Luxmi a šestnáctileté Lotě – nyní tedy přibyl osmiletý chlapec. Dárci také přispívají na léčbu Justýnky Rakášové ze Sokolova, která bojuje s následky dětské mozkové obrny. Díky všem za podporu!

Lota Pahan napsala dopis, Dipty se vdala

Humanitární organizace Adra, která zprostředkovává adopci chudých bangladéšských dětí na dálku, informovala dárce ze sokolovského a karlovarského sboru církve adventistů o dětech, kterým se tyto sbory dlouhodobě věnují.

Luxmi Rema, sirotek, chodí do 9. třídy na internátní škole Monosapara, kde bydlí a stravuje se i v době zavření škol po dobu pandemie. Lota Pahan se připravuje doma na státní zkoušku SSC (Secondary School Certificate), kterou v případě dobrého výsledku zakončí 10. třídu. „Za normální situace by již čekala na výsledky zkoušky, ale v důsledku pandemie covidu-19 si ještě musí na zkoušku počkat. Pak ještě může pokračovat na škole SAMS 2 roky,“ vysvětluje Šárka Hejnáková, koordinátorka pomoci.

Děti také obdržely od sokolovských dárců dopisy Lota dokonce hned odepsala (více v přílohách).

Dipty Mrong dokončila studium na internátní škole SAMS státní zkouškou HSC (Higher Secondary Certificate) na konci minulého roku. „V důsledku uzavření škol v Bangladéši od března minulého roku byla všem studentům, kteří měli minulý rok skládat zkoušku, kterou lze přirovnat k naší maturitě, uznána zkouška HSC bez toho, aniž by ji studenti museli skládat. Výsledky zkoušky se vytvořily na základě průměru z posledních dvou státních zkoušek JSC (Junior School Certificate), kterou skládají studenti 8. tříd, a SSC (Secondary School Certificate), kterou skládají studenti v 10. třídách“ doplňuje Šárka Hejnáková. Dipty dostávala podporu do konce dubna a nakoupila si řadu potřebných věcí. Děkuje všem sponzorům za její dlouholetou podporu a možnost získat středoškolské vzdělání. Skvělo novinkou je, že se Dipty před časem provdala.

Justýnka potřebuje naši pomoc

Sedmiletá Justýnka stále potřebuje pomoc veřejnosti k tomu, aby se jednou mohla postavit na nohy. Více je zde:

POMOZTE JUSTÝNCE NA NOHY

Dipty Mrong má i díky vám středoškolské vzdělání

Dipty Mrong z Bangladéše dokončila v minulém roce (2020) středoškolské studium na internátní škole Monosapara. Studium obvykle končí složením státní zkoušky HSC (Higher Secondary Certificate), kterou lze přirovnat k naší maturitě. Dipty nestihla tuto zkoušku složit, protože školy v Bangladéši se v druhé polovině března kvůli pandemii uzavřely. Studentům, kteří měli tuto státní zkoušku HSC loni skládat, byla ale tato zkouška uznána na základě průměru z posledních dvou státních zkoušek JSC (Junior School Certificate), kterou skládají studenti 8. tříd, a SSC (Secondary School Certificate), kterou skládají studenti v 10. třídách. Takže Dipty má také svou HSC zkoušku úspěšně za sebou. Gratulace!!!

Dárci ze sboru v Sokolově a Karlových Varech Dipty převzali do adopce na začátku roku 2017 od skupiny mediků Univerzity Karlovy. Dipty pochází z chudé rodiny, která žije v domku z hlíny v malé vesnici, má mladšího bratra jménem Rafsang. Dipty se chtěla stát zdravotní sestrou, ale zda se tak nyní stane, není zatím jisté. Na informace z Bangladéše se teprve čeká.

Napište dětem do Bangladéše dopis

Dvakrát za rok mají podporovatelé dětí z Bangladéše možnost napsat dětem dopis. Děti chtějí vědět, jak se mají, jak žijí či co dělají jejich podporovatelé. Do 15. 2. 2021  je jim možné napsat dopis a zeptat se na to, co nás zajímá. Pár řádků děti potěší a motivuje ke studiu.
Dopisy je možné poslat buď poštou , adresa je ADRA, Markova 600, 158 00, Praha 5 – Jinonice, případně emailem na sarka.hejnakova@adra.cz. Dopisy mohou být anglicky, ale i česky. Pracovníci Adry rádi zajistí překlad. Na každý list dopisu je třeba uvést identifikační číslo dítěte a na obálku své jméno a příjmení. Více zde: Jak psát dopis do Bangladéše

Dárci ze sokolovského a karlovarského sboru finančně podporují 3 studenty:

  • třiadvacetiletou Dipty Mrong (AC-MONO-0155)
  • patnáctiletou Luxmi Remu – na fotce (AC-MOR-0029)
  • šestnáctiletou Lotu Pahan (AC-SAMS-0290)

Justýnka se stala školačkou

Sedmiletá Justýnka nastoupila se svojí sestrou Vaneskou (dvojčetem) do první třídy 1. Základní školy v Sokolově. Justýnka je nemocná a bojuje s dětskou mozkovou obrnou. Několikrát za rok absolvuje intenzivní neurorehabilitaci Kosmík v pražské klinice Axon, na kterou přispívá i několik členů sokolovského sboru buď přímo přes Nadaci ADRA, která Justýnce otevřela účet pro veřejnost, nebo přes hospodářku sokolovského sboru.

Justýnce je možné přispět na účet Nadace ADRA číslo 57333375/0300, v. s. 244, nebo na účet sokolovského sboru 162333481/0600 s tím, že do zprávy se napíše, že se jedná o dar Justýnce a pokladní sboru odešle jednou měsíčně případné dary Nadaci Adře. Všem ochotným dárcům děkujeme a Justýnce i Vanesce přejeme hodně úspěchů ve škole!

Bangladéšské děti nechodí do škol, jejich rodiny potřebují podporu

Humanitární organizace ADRA požádala dárce, kteří přispívají na vzdělávání dětí v Bangladéši, o souhlas s dočasnou změnou účelu použití darů. Důvodem je pandemie COVID-19, která tvrdě zasáhla do života Bangladéšanů. Děti nechodí do školy, otcové nesmí na pole, příjmy nejsou. Ceny rýže stouply o třetinu. Sociální pomoc státu neexistuje. Rodiny nejchudších trpí hladem. Postižených je také 1 200 rodin dětí, kterým pomáhají lidé v ČR v programu BanglaKids. 

„Prostředky, které dětem posíláte na vzdělání, bychom nyní – na několik následujících kritických měsíců – použili na humanitární pomoc jejich rodinám. V programu BanglaKids měly děti ve školách dlouhodobě zajištěny všechny potřeby, včetně stravování. Školy jsou nicméně již víc jak měsíc zavřené a otevřeny budou pravděpodobně až v září,“ napsal dárcům Kamil Kreutziger, vedoucí projektu. 

Každý měsíc tak rodiny dostanou potravinovou pomoc ve výši 70 % obvyklého dárcovského příspěvku a zbývajících 30 % bude pro učitele na školách, protože se také nacházejí v nouzi.

„Až se v září otevřou školy, budeme prostředky opět plně směřovat na vzdělávání dětí,“ doplnil Kamil Kreutziger.

Několik členů sokolovského a karlovarského sboru společně podporují ve vzdělávání se v současné době tři dívky – Lotu Pahan (na fotce), Dipty Mrong a Luxmi Remu v celkové výši 2 050 korun měsíčně.