Cliff

Cliff 8: Smysl bytí

Předcházel vznik člověka předem promyšlený záměr nebo jsme vznikli pouhou náhodou? Poslechněte si další zajímavou úvahu Clifforda Goldsteina tentokrát na téma Smysl bytí.  

(Otevírejte prosím v Internet explorer nebo v Google chrome, Opera a Firefox nejsou v uvedeném programu plně funkční.)

Cliff 7: Pomatenec

Kdo je zodpovědný za to, že se lidé vzájemně zabíjejí? Může morálka nějak souviset s vírou v Boha? Potřebujeme vůbec v naší „rozumné“ společnosti Boha? Poslechněte si další zajímavou filozoficko – teologickou úvahu skvělého amerického myslitele Clifforda Goldsteina.

(Otevírejte prosím v Internet explorer nebo v Google chrome, Opera a Firefox nejsou v uvedeném programu plně funkční.)

Cliff 6: Břímě bezvýznamnosti

Na čem z toho, co děláme, bude záležet ještě zítra, natož za rok? Jak moc vlastně záleží na našem životě jako celku? Co by se vlastně stalo, kdybych zítra zmizel? Celý svět by pokračoval naprosto nerušeně dál. Jaký má každý z nás význam ve velkém světě? V nekonečném vesmíru? Může mít vůbec můj život nějaký smysl? Existují nějaké odpovědi na otázky naší bezvýznamnosti? A mají nějaký význam?Sledujte další díl z cyklu filozoficko-teologických úvah amerického myslitele Clifforda Goldsteina.

(Otevírejte prosím v Internet explorer nebo v Google chrome, Opera a Firefox nejsou v uvedeném programu plně funkční.) 

Cliff 5: Želvy odshora dolů

Někdy můžeme slyšet, jak o sobě někdo říká, že je hledačem pravdy. Ale existuje pravda vůbec? Jak můžete najít pravdu, pokud nevěříte, že existuje?To už byste spíš měli šanci najít Atlantidu nebo pramen mládí nebo odmocninu z mínus jedné, pokud byste nevěřili, že pravda existuje. Mnoho lidí tvrdí, že nic takového jako pravda neexistuje a že už samotná taková otázka nebo snaha najít pravdu je zavádějící. Clifford Goldstein s nimi pozoruhodně polemizuje ve svém filozoficko-teologickém cyklu Cliff! v internetové televizi HopeTV.

Cliff 4: Kvantový skok

Co s moderní vědou, která staví celou dosavadní vědu na hlavu? Co nám naše poznání, kterému sami nerozumíme a odporuje všemu dosud myslitelnému, říká o nás samých? Další díl z cyklu filozoficko-teologických úvah amerického
myslitele Clifforda Goldsteina.

Cliff 3: Morální imperativ

Vzhledem k rozmanitosti kultur a názorů, můžeme vůbec mluvit o objektivních mravních hodnotách? Je rozlišování mezi dobrem a zlem výmysl člověka, nebo má svůj původ u Boha a představuje výrazný nárok na všechny lidské bytosti – morální imperativ? Jaké důsledky mají různé odpovědi filozofů jako Nietsche, Sartre, Russell, McAfee, Dostojevskij nebo Kant na tyto otázky? Jak nás bezprostředně ovlivňuje to, co nás přesahuje? Další filozoficko-teologická úvaha profesora Clifforda Goldsteina z amerického Baltimoru.

Cliff 2: Slyšet, vidět, dotknout se

Je svět vnímaný našimi smysly objektivní? Je to vše, co je možné o světě poznat? Co když jde o mnohem víc, než si dokážeme představit? A jak to souvisí s naším každodenním „všedním“ životem? Internetová televize HopeTV přináší v českém znění jedinečný cyklus filozoficko-teologických úvah doktora Clifforda Goldsteina z amerického Baltimoru.

Cliff 1: Co zažil Bryan Magee

Internetová televize HopeTV přináší v českém znění jedinečný cyklus filozoficko-teologických úvah doktora Clifforda Goldsteina z amerického Baltimoru. V první části se zamýšlí nad tím, zda člověk vůbec může přijít na smysl svého života, jak to souvisí se smrtí a jak to zásadně ovlivňuje každý prožitý okamžik.