VelikonoceV sobotu 3. března se koná v sokolovském sboru adventistů pravidelná společná bohoslužba. Bohoslužba začne tradičně v 9. 30 hodin písněmi, vyprávěním, pokračuje veřejnými rozhovory nad Biblí v tzv. sobotní škole a následuje kázání Martina Lindtnera z Božího slova. Tuto sobotu se také bude konat výroční sborové shromáždění, kde bude vedoucími oddělení zhodnocena činnost jednotlivých oblastí činnosti sboru v roce 2017. Všichni jsou srdečně zváni!