Kontakt

Každý je srdečně vítán!

Bohoslužby se konají každou sobotu na faře od 14 hodin v ulici J. K. Tyla 531/4. Součástí bohoslužby jsou modlitby, písně, rozhovory nad biblickými texty v tzv. sobotní škole (více níže), sdílení zkušeností, kázání.

Sobotní škola

Sobotní škola je část bohoslužby zaměřená na společné studium Bible formou diskuse na předem stanovené téma. Tato témata (Biblické úkoly) jsou vydávána ústředně pro celou církev vždy na jedno čtvrtletí. Biblické úkoly na dané čtvrtletí je možné zakoupit u prodejců v každém sboru církve adventistů nebo navštívit stránku sobotní školy na adrese sobotniskola.casd.cz, kde  jsou k nahlédnutí a ke stažení v elektronické podobě.

Kontakty na kazatele, sbor, Pohlazení, Tabitu

Kazatel Miroslav Bísek

tel.:  + 420  739 345675

e-mail:mbisek@casd.cz
 
Profil sboru na sociální síti Facebook
 
Výbor sboru:

Odpolední bohoslužby od 14 hodin

Tajemník a vedoucí sboru: Tomáš Kábrt, DiS. (734 519 988, kabrtsokolovcz@gmail.com)

Pokladník: Mgr. Hana Kábrtová (602 975 199, tohadama@volny.cz)

Vedoucí sobotní školy a misie: Bohuslav Zámečník, (603 301 022, bozam@tiscali.cz)

Člen výboru sboru: Michaela Kroková (603 256 077, tetakazi@centrum.cz)

Kazatel: Miroslav Bísek

číslo účtu odpoledních bohoslužeb 2502162973/2010

Diakonie: sociální projekt Tabita (Hana Kábrtová, Věra Grygarová, Miluše Malíková, Bohuslav Zámečník, Pavel Šimek) 

Čísla účtu pro případné podporovatele sociální práce: 

Spolek pro integraci dětí ze sociálně vyloučeného prostředí  Pohlazení: 174 – 4223005464/0600

Projekt na pomoc seniorům a sociálně slabým  Tabita: 2502162973/2010.

Potravinová sbírka – kontaktní osoba Michaela Kroková

Adresa místa, kde se koná bohoslužba: J. K. Tyla 531/4, Sokolov

IČ: 65528646

ID datové schránky: qj88fpg

Příspěvky na web zasílejte sem: tohadama@volny.cz

(Hana Kábrtová, vedoucí komunikace)

Kdo jsou adventisté sedmého dne

Historie sboru církve adventistů v Sokolově

1968

1968

 Vznik a rozvoj adventního hnutí v Karlovarském kraji je výrazem zvláštního Božího působení v regionu těžce zkoušeném událostmi nacistického puče v česko-německém pohraničí,  poválečnou totální výměnou obyvatelstva a zvláště tuhou komunistickou diktaturou uskutečňovanou zde kvůli bezprostřední blízkosti  hranice komunistického bloku s ostatním světem. Adventní poselství a bohoslužba zahájené zde roku 1912 německým úředníkem Theodorem Strunzem pokračují přes tyto bezprecedentní události v regionu dál skrze české dosídlence, představitele jiných církví i nově založené sbory a modlitebny. Důkazem je i více než čtyřicetileté působení sboru v Sokolově, který se stal živou a respektovanou součástí náboženského, sociálního i osvětového života ve městě. Poučením z pohnuté minulosti tohoto sboru je velká vděčnost Pánu za jeho ochranu, požehnání a za nynější velkou nesamozřejmou svobodu pro sborovou i misijní činnost.   Více >

Dobrodružství adventismu podle George Knighta

Obal knihy

Z obalu knihy

Kniha Adventismus v proměnách času od profesora Adrewsovy univerzity v USA George R. Knighta seznamuje čtenáře s nejdůležitějšími událostmi v dějinách  adventistického hnutí a Církve adventistů sedmého dne. Zároveň tyto historické údaje uvádí do širších dobových i teologických souvislostí a přibližuje tak velmi prakticky a srozumitelně dramatický vznik, vývoj a další nasměrování tohoto celosvětového proudu v křesťanství. Kniha je důstojnou a vzrušující vzpomínkou na osobnosti předchůdců, průkopníků, pokračovatelů i reformátorů adventismu, na jejich povolání Bohem, hledání, omyly i katarze, na podivuhodnou zbožnost a zaujetí  těchto lidí pro Boží věc, Písmo i pro vytrvalou práci na Božím díle. Více >