Kontakt

Kontakty na kazatele a web, adresa sboru, knihovna

 

 

Kazatel Pavel Šimek

tel.:  + 420  731 113 252

e-mail: p.simek@volny.cz
 
Profil sboru na sociální síti Facebook

Výbor sboru:
 

Tajemník: Mgr. Ivana Látalová (733384865, cest_le_bon@volny.cz)

Pokladník: Michaela Bauerová

Vedoucí diakonie: Miluše Malíková (777483237, miluska.mal@seznam.cz)

Vedoucí sboru: PhDr. Jiří Bauer Ph.D. (728229356, bauer.j@volny.cz)

Člen výboru sboru: Bohuslav Zámečník (603 301 022, bozam@tiscali.cz)

Kazatel: Pavel Šimek

 

Adresa modlitebny sboru (klikni na mapu):

Sokolov, Šenvert, Kraslická 14

IČ: 65528646

 

Příspěvky na web zasílejte sem: tohadama@volny.cz

(Hana Kábrtová, vedoucí komunikace)

Veřejná knihovna ve sboru adventistů v Sokolově, Kraslické 14 má půjčovní dobu vždy v sobotu od 12 do 13 h.

Tipy na knížky + seznam knih, které si v naší knihovně můžete zapůjčit, naleznete v sekci Četba – Knihy

V případě zájmu o zapůjčení vybraného titulu kontaktujte správce knihovny Anna Musich Sladká  (anna.sladka@seznam.cz).

Kdo jsou adventisté sedmého dne

Historie sboru církve adventistů v Sokolově

1968

1968

 Vznik a rozvoj adventního hnutí v Karlovarském kraji je výrazem zvláštního Božího působení v regionu těžce zkoušeném událostmi nacistického puče v česko-německém pohraničí,  poválečnou totální výměnou obyvatelstva a zvláště tuhou komunistickou diktaturou uskutečňovanou zde kvůli bezprostřední blízkosti  hranice komunistického bloku s ostatním světem. Adventní poselství a bohoslužba zahájené zde roku 1912 německým úředníkem Theodorem Strunzem pokračují přes tyto bezprecedentní události v regionu dál skrze české dosídlence, představitele jiných církví i nově založené sbory a modlitebny. Důkazem je i více než čtyřicetileté působení sboru v Sokolově, který se stal živou a respektovanou součástí náboženského, sociálního i osvětového života ve městě. Poučením z pohnuté minulosti tohoto sboru je velká vděčnost Pánu za jeho ochranu, požehnání a za nynější velkou nesamozřejmou svobodu pro sborovou i misijní činnost.   Více >

Dobrodružství adventismu podle George Knighta

Obal knihy

Z obalu knihy

Kniha Adventismus v proměnách času od profesora Adrewsovy univerzity v USA George R. Knighta seznamuje čtenáře s nejdůležitějšími událostmi v dějinách  adventistického hnutí a Církve adventistů sedmého dne. Zároveň tyto historické údaje uvádí do širších dobových i teologických souvislostí a přibližuje tak velmi prakticky a srozumitelně dramatický vznik, vývoj a další nasměrování tohoto celosvětového proudu v křesťanství. Kniha je důstojnou a vzrušující vzpomínkou na osobnosti předchůdců, průkopníků, pokračovatelů i reformátorů adventismu, na jejich povolání Bohem, hledání, omyly i katarze, na podivuhodnou zbožnost a zaujetí  těchto lidí pro Boží věc, Písmo i pro vytrvalou práci na Božím díle. Více >