Kontakt

Každý je srdečně vítán!

Bohoslužby se konají každou sobotu v modlitebně na  Kraslické 494/14 od 9.30 a v Tříkrálové kavárničce od 14 hodin na nábřeží Petra Bezruče 598 (na fotce). Součástí bohoslužby jsou modlitby, písně, rozhovory nad biblickými texty v tzv. sobotní škole (více níže), sdílení zkušeností, kázání.

Sobotní škola

Sobotní škola je část bohoslužby zaměřená na společné studium Bible formou diskuse na předem stanovené téma. Tato témata (Biblické úkoly) jsou vydávána ústředně pro celou církev vždy na jedno čtvrtletí. Biblické úkoly na dané čtvrtletí je možné zakoupit u prodejců v každém sboru církve adventistů nebo navštívit stránku sobotní školy na adrese sobotniskola.casd.cz, kde  jsou k nahlédnutí a ke stažení v elektronické podobě.

Kontakty na kazatele a web, adresa sboru, knihovna

 

 

Kazatel Pavel Šimek

tel.:  + 420  731 113 252

e-mail: p.simek@volny.cz
 
Profil sboru na sociální síti Facebook
 
 
 

Dva výbory sboru:
 

Dopolední bohoslužby od 9.30 hodin

Tajemník: Petr Jaworek

Pokladník: Michaela Bauerová

Vedoucí diakonie: Miluše Malíková (777483237, miluska.mal@seznam.cz)

Vedoucí sboru: PhDr. Jiří Bauer Ph.D. (728229356, bauer.j@volny.cz)

Kazatel: Pavel Šimek

číslo účtu dopoledních bohoslužeb 162333481/0600

 

Odpolední bohoslužby od 14 hodin

Tajemník a vedoucí sboru: Tomáš Kábrt, DiS. (734 519 988, kabrtsokolovcz@gmail.com)

Pokladník: Mgr. Hana Kábrtová (602 975 199, tohadama@volny.cz)

 Vedoucí sobotní školy a misie: Bohuslav Zámečník, (603 301 022, bozam@tiscali.cz)

Člen výboru sboru: Michaela Kroková (603 256 077, tetakazi@centrum.cz)

Kazatel: Pavel Šimek

číslo účtu odpoledních bohoslužeb 2502162973/2010

 

Diakonie: sociální projekt Tabita (Hana Kábrtová, Věra Grygarová, Miluše Malíková, Bohuslav Zámečník, Pavel Šimek)

 

Adresa míst, kde se konají bohoslužby (klikni na mapu):

Sokolov, Šenvert, Kraslická 14

Sokolov, nábřeží Petra Bezruče 598

IČ: 65528646

Příspěvky na web zasílejte sem: tohadama@volny.cz

(Hana Kábrtová, vedoucí komunikace)

Veřejná knihovna ve sboru adventistů v Sokolově, Kraslické 14 má půjčovní dobu vždy v sobotu od 12 do 13 h.

Tipy na knížky + seznam knih, které si v naší knihovně můžete zapůjčit, naleznete v sekci Četba – Knihy

V případě zájmu o zapůjčení vybraného titulu kontaktujte správce knihovny Anna Musich Sladká  (anna.sladka@seznam.cz).

Kdo jsou adventisté sedmého dne

Historie sboru církve adventistů v Sokolově

1968

1968

 Vznik a rozvoj adventního hnutí v Karlovarském kraji je výrazem zvláštního Božího působení v regionu těžce zkoušeném událostmi nacistického puče v česko-německém pohraničí,  poválečnou totální výměnou obyvatelstva a zvláště tuhou komunistickou diktaturou uskutečňovanou zde kvůli bezprostřední blízkosti  hranice komunistického bloku s ostatním světem. Adventní poselství a bohoslužba zahájené zde roku 1912 německým úředníkem Theodorem Strunzem pokračují přes tyto bezprecedentní události v regionu dál skrze české dosídlence, představitele jiných církví i nově založené sbory a modlitebny. Důkazem je i více než čtyřicetileté působení sboru v Sokolově, který se stal živou a respektovanou součástí náboženského, sociálního i osvětového života ve městě. Poučením z pohnuté minulosti tohoto sboru je velká vděčnost Pánu za jeho ochranu, požehnání a za nynější velkou nesamozřejmou svobodu pro sborovou i misijní činnost.   Více >

Dobrodružství adventismu podle George Knighta

Obal knihy

Z obalu knihy

Kniha Adventismus v proměnách času od profesora Adrewsovy univerzity v USA George R. Knighta seznamuje čtenáře s nejdůležitějšími událostmi v dějinách  adventistického hnutí a Církve adventistů sedmého dne. Zároveň tyto historické údaje uvádí do širších dobových i teologických souvislostí a přibližuje tak velmi prakticky a srozumitelně dramatický vznik, vývoj a další nasměrování tohoto celosvětového proudu v křesťanství. Kniha je důstojnou a vzrušující vzpomínkou na osobnosti předchůdců, průkopníků, pokračovatelů i reformátorů adventismu, na jejich povolání Bohem, hledání, omyly i katarze, na podivuhodnou zbožnost a zaujetí  těchto lidí pro Boží věc, Písmo i pro vytrvalou práci na Božím díle. Více >