Hudba

Divadlo Víti Marčíka představilo Komenského Labyrint světa

Do sokolovského sboru církve adventistů přijelo v pátek 1. října Divadlo Víti Marčíka, aby představilo publiku úžasné dílo Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Návštěvníci měli příležitost představení v Sokolově vidět poprvé již před rokem. Tehdy i tentokrát se divadlo setkalo s vřelým zájmem místních diváků.

Festival podpoří odhodlání lidí v Bělorusku stát se svobodnými

Vyznání lásky a důvěry

Hosana

Ptáš se, co bude dál…

Pozvánka na hudební festival

Modlitební týden mládeže začíná dalším ročníkem Anděla

Mladí lidé z okruhu sokolovského sboru adventistů se zúčastní každoročního setkání křesťanské mládeže Anděl, které se koná v sobotu 21. března v modlitebně církve adventistů v Praze na Smíchově a které každoročně zahajuje modlitební týden mládeže. Na programu budou písně, divadlo, povídání – besedy, přednášky, koncert. Tématem letošního ročníku setkání je Jak se vám líbím? Odjíždět se bude společně autobusem v 5.25 hodin s doprovodem Tomášem a Hanou Kábrtovými. V Praze se k výpravě přidá Zuzka Chalupová. Účast finančně podpoří spolek Pohlazení.  Akce je určená pro mladé od 13 let (i těm, kterým bude letos). Přihlašovat se je možné na telefonním čísle 733380259 či emailu tohadama@volny.cz. Více informací je na facebooku Akce Anděl.

Sokolovská výprava zůstane v hlavním městě i v neděli na poznávací procházku Prahou, část mladých do 15 let s největší pravděpodobností i v pondělí na Matějské pouti. Bližší informace k plánované akci budou později.

Pozvánka na besedu a koncert STOP TOTALITÁM

Besedovat přijdou Vladimír Bružeňák, Vladimír Rozhon a Lukáš Bujna.

Katolíci v Sokolově pořádají již desátý farní ples

 

Římskokatolická farnost Sokolov pořádá v pátek 7. února od 20 hodin neobyčejně obyčejný „Farní ples“. Uskuteční se ve velkém sále Městského domu kultury v Sokolově. K tanci zahraje Sokrat Sokolov, je připravena tombola i fotokoutek. Vstupné je 200 korun, pro studenty 150 korun a rodinné vstupné 45o korun. Více na plakátku vlevo. Foto vpravo je z loňského farního plesu.

Novoroční bohoslužba vyzvala ke spolehnutí

Společná novoroční bohoslužba sokolovského sboru adventistů uspořádaná v sobotu 11. ledna přinesla bilancování minulého roku i zamyšlení a výzvy do roku nového. Přítomní v písních, modlitbách, slovu i dětských divadelních vystoupeních děkovali Bohu za požehnání a ochranu v uplynulém roce a rozjímali i prosili o Jeho vedení v roce nastávajícím.

Hana Kábrtová inspirovaná divadelní hrou Duncana Macmillana Všechny báječný věci se svěřila se svými nejkrásnějšími rodinnými, duchovními i společenskými zkušenostmi z minulého roku. Promítaly se nejhezčí fotografie z loňských misijních a sociálních aktivit sboru. Děti si připravily dvě divadelní představení – pohádku o rybáři, jeho chamtivé ženě a zlaté rybce a dramatizaci biblického příběhu o Ježíšovi kráčícím po moři a Petrovi učícím se mu důvěřovat. Tento příběh vyložil pak ve svém kázání Martin Lindtner. Pozval do nového roku všechny posluchače k víře překonávající strach, obavy i starosti života a plně spoléhající na Krista a následující Jeho výzvy a příklad.

Na závěr si účastníci vylosovali verše z Bible s individuálními poselstvími každému do nového roku a prožili společenství u vzájemně připraveného prostřeného stolu. Všechny fotky jsou zde: NOVOROČNÍ PROGRAMVíce >