Hudba

Hosana

Ptáš se, co bude dál…

Pozvánka na hudební festival

Modlitební týden mládeže začíná dalším ročníkem Anděla

Mladí lidé z okruhu sokolovského sboru adventistů se zúčastní každoročního setkání křesťanské mládeže Anděl, které se koná v sobotu 21. března v modlitebně církve adventistů v Praze na Smíchově a které každoročně zahajuje modlitební týden mládeže. Na programu budou písně, divadlo, povídání – besedy, přednášky, koncert. Tématem letošního ročníku setkání je Jak se vám líbím? Odjíždět se bude společně autobusem v 5.25 hodin s doprovodem Tomášem a Hanou Kábrtovými. V Praze se k výpravě přidá Zuzka Chalupová. Účast finančně podpoří spolek Pohlazení.  Akce je určená pro mladé od 13 let (i těm, kterým bude letos). Přihlašovat se je možné na telefonním čísle 733380259 či emailu tohadama@volny.cz. Více informací je na facebooku Akce Anděl.

Sokolovská výprava zůstane v hlavním městě i v neděli na poznávací procházku Prahou, část mladých do 15 let s největší pravděpodobností i v pondělí na Matějské pouti. Bližší informace k plánované akci budou později.

Pozvánka na besedu a koncert STOP TOTALITÁM

Besedovat přijdou Vladimír Bružeňák, Vladimír Rozhon a Lukáš Bujna.

Katolíci v Sokolově pořádají již desátý farní ples

 

Římskokatolická farnost Sokolov pořádá v pátek 7. února od 20 hodin neobyčejně obyčejný „Farní ples“. Uskuteční se ve velkém sále Městského domu kultury v Sokolově. K tanci zahraje Sokrat Sokolov, je připravena tombola i fotokoutek. Vstupné je 200 korun, pro studenty 150 korun a rodinné vstupné 45o korun. Více na plakátku vlevo. Foto vpravo je z loňského farního plesu.

Novoroční bohoslužba vyzvala ke spolehnutí

Společná novoroční bohoslužba sokolovského sboru adventistů uspořádaná v sobotu 11. ledna přinesla bilancování minulého roku i zamyšlení a výzvy do roku nového. Přítomní v písních, modlitbách, slovu i dětských divadelních vystoupeních děkovali Bohu za požehnání a ochranu v uplynulém roce a rozjímali i prosili o Jeho vedení v roce nastávajícím.

Hana Kábrtová inspirovaná divadelní hrou Duncana Macmillana Všechny báječný věci se svěřila se svými nejkrásnějšími rodinnými, duchovními i společenskými zkušenostmi z minulého roku. Promítaly se nejhezčí fotografie z loňských misijních a sociálních aktivit sboru. Děti si připravily dvě divadelní představení – pohádku o rybáři, jeho chamtivé ženě a zlaté rybce a dramatizaci biblického příběhu o Ježíšovi kráčícím po moři a Petrovi učícím se mu důvěřovat. Tento příběh vyložil pak ve svém kázání Martin Lindtner. Pozval do nového roku všechny posluchače k víře překonávající strach, obavy i starosti života a plně spoléhající na Krista a následující Jeho výzvy a příklad.

Na závěr si účastníci vylosovali verše z Bible s individuálními poselstvími každému do nového roku a prožili společenství u vzájemně připraveného prostřeného stolu. Všechny fotky jsou zde: NOVOROČNÍ PROGRAMVíce >

Pozvánka na Tříkrálové muzicírování do klubu Alfa

Pavel Dobeš zahraje na benefičním koncertu pro Tabitu

Při příležitosti svého životního jubilea vás srdečně zvu na setkání s benefičním koncertem písničkáře Pavla Dobeše a Tomáše Kotrby v neděli 29.12. od 17 hodin v sokolovském Alfa Music Clubu (Heyrovského 1812) na podporu mnou založené dobročinné iniciativy Tabita Sokolov (aneb Plníme přání potřebným), která již pět let zapojuje sociálně potřebné lidi do finančně podporované pomoci osamělým seniorům a zdravotně či společensky znevýhodněným lidem v Karlovarském kraji. Těším se, že přijedete se mnou slavit :-). Hana Kábrtová

Děkuji Tomášovi, Danielovi a Martinovi Kábrtovým za zorganizování tohoto koncertu! 

Adventisté slavili Vánoce písněmi, dárky na bohoslužbách

V sokolovském sboru církve adventistů se konaly dvě vánoční bohoslužby. První v pátek 20. prosince, na které vystupovali zpěváci a zpěvačky z Karlových Varů, druhá v sobotu 21. prosince, na které dostaly děti dárky z projektu Diakonie Českobratrské církve evangelické s názvem krabiceodbot.cz. Moc děkujeme paní Jitce Havránkové, Lianě Brahové a Elišce Kasper ze sběrných míst v Praze Nuslích, Ostrově nad Ohří a Kynšperku nad Ohří, které nashromáždily pro děti z Pohlazení více než sto dárků. Fotky z vánoční bohoslužby s dárky jsou zde: BOHOSLUŽBA 21.12.2019