Děti

Třicet pět dětí stráví i díky Pohlazení část prázdnin na táborech

Sokolovský oddíl Klubu Pathfinder Agara vypravil ve spolupráci se spolkem Pohlazení 35 dětí na různé letní pobyty. V neděli 28. června odletěli na jeden měsíc čtyři kluci do Francie, kde se pod vedením Američana Jima McDonalda učí anglicky, koupou v moři a jezdí na výlety. Ve čtvrtek 2. července odjelo na letní tábor Divokého západu Hadovka u Konstantinových Lázní ze Sokolovska 23 dětí (na fotkách), které doprovází studentka Míša Vilímková. V neděli 19. července odjede 5 menších dětí na letní tábor Jižního kříže ve Vimperku, pojede s nimi jako doprovod student Michal Jakub Gajdoš, který tábor pomáhal od 28. do 30. června také stavět. O týden později skupinku vystřídá 5 starších děvčat, které ve Vimperku stráví 14 dní. Další 2 děti se zúčastní od 2. srpna čtrnáctidenního letního tábora Severní hvězdy v Raspenavě na Liberecku a 10 dětí pod vedením Luboše Olaha odjede s podporou spolku 10.7. na prázdninový pobyt ke Kamencovému jezeru u Chomutova. Spolek Pohlazení díky svým dárcům, z nichž největší je Nadace ČEZ, církev adventistů, spolek ASI-CS, pobyty dětí finančně podpořil. Výuku angličtiny s výlety ve Francii hradí Jim McDonald. Díky dárcům, díky organizátorům táborů, díky všem, kteří pomáhají dětem smysluplně trávit svůj volný čas.

Mladí výtvarníci z Pohlazení byli odměněni výletem do Prahy

Centrum excelence Univerzity Karlovy ve spolupráci s badatelskou skupinou Teologie a současná kultura na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy uspořádalo v březnu a dubnu 2020 soutěžní výtvarnou přehlídku pro děti, seniory i ostatní dospělé, lidi v karanténě i mimo ni, na téma Bože, kdo je člověk, že na něj pamatuješ? Ze sokolovského spolku Pohlazení se soutěže zúčastnilo 12 dětí a 2 dospělí. Na výstavu vítězných prací v kostele Pražského Jezulátka postoupil ze Sokolova obrázek Příroda od šestiletého Justina Rakaše. Ten se se svojí babičkou zúčastnil ve středu 10. června vernisáže, tedy zahájení výstavy. Ostatní děti ale také dostaly pozvání, a to na dětské párty v neděli 14. června na zahradě kostela v Praze. Děti s několika dospělými se párty zúčastnily. Bylo pro ně připraveno divadlo o pravěkých lidech, dárky, písničky, pohoštění, na které Sokolovští díky Olince Horváthové také přispěli. Fotky jsou zde: Výlet do Prahy 14. a 15. června 2020

Více >

Obrázek Justina Rakaše postoupil na výstavu, děti pojedou na párty

Obrázek Justina Rakaše (na fotce dole), zaslaný do výtvarné soutěžní přehlídky s názvem: Bože, kdo je člověk, že na něj pamatuješ?, vybrala hodnotící komise na výstavu. Soutěž organizovala Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Vernisáž, na které budou udělena speciální ocenění v různých kategoriích a zároveň předány ceny, se uskuteční 10.6.2020 od 19 hodin v kostele Pražského Jezulátka, Karmelitká 9. Praha 1 (na fotce vlevo). Sokolovští poslali do soutěže 12 obrázků.

O čtyři dny později, tedy v neděli 14.6., jsou všechny do soutěže zapojené děti i s rodiči pozvány na dětskou párty na zahradu u kostela Pražského Jezulátka, Karmelitská 9. Praha 1. V rámci zábavního odpoledne budou udělena speciální ocenění a také předány ceny nejmladším umělcům.

Sokolovští se obou akcí zúčastní.

Pohlazení dostane od Nadace ČEZ 50 tisíc korun

Spolek Pohlazení, který pečuje o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, dostane od Nadace ČEZ finanční příspěvek na činnost ve výši 50 tisíc korun. Díky všem, kteří pomohli spolku sbíráním bodů při sportování. Peníze budou využity na letní tábory, vybavení do školy, zájmové kroužky a další volnočasové aktivity.

Pohlazení může i díky vám získat 50 tisíc od nadace ČEZ

Spolek Pohlazení, který pečuje o děti, získal od Nadace ČEZ finanční příspěvek v maximální výši 50 tisíc korun. V maximální proto, že nyní záleží na lidech, zda tuto částku spolek obdrží celou, případně nižší. Projekt Pohlazení s názvem ZAPOJME DĚTI byl zařazen na webové stránky Nadace ČEZ pomahejpohybem.cz. Každý, kdo chce spolku pomoci peníze získat, si musí stáhnout do svého mobilu aplikaci EPP a potom při chůzi, jízdě na kole a dalších činnostech sbírat body, které je nakonec třeba přiřadit projektu. Pohlazení sbírá body od středy 13. května a má jeden měsíc na získání maximální částky. Díky všem za podporu!

Ve Svatošských skalách na kole s Pohlazením

Pro několik dětí uspořádal spolek Pohlazení výlet do Svatošských skal. Vlak odvezl cyklisty do Karlových Varů a odtud se vydali za krásného letního počasí cestou podél Ohře nazpět do Sokolova. Díky všem, kteří tento malý výlet umožnili .

Fotky jsou zde: Výlet do Svatošských skal

Lidé se mohou zapojit hlasováním do ceny veřejnosti

232 prací z nejrůznějších koutů České republiky, ale i z Bulharska a Indie přišlo do výtvarné soutěže na téma „Bože, kdo je člověk, že na něj pamatuješ?“, kterou organizovala Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy.“ Nyní je možnost se až do 10. května podílet na ceně veřejnosti svým hlasováním. Do hlasování je možné se zapojit zde: https://ei.etf.cuni.cz/cz/unce/clovek-galerie. Cenu veřejnosti získá ten, kdo bude mít 10. května 2020 ve 24.00 nejvíce hlasů v podobě srdíček.

Ze spolku Pohlazení se do soutěže zapojili: Justin Rakaš s obrázkem Příroda, Mathias Horváth s obrázkem Král křesťanů, Roland Želina s obrázkem Svatý kříž Ježíšův, Daniel Pilar s obrázkem Bezpečí domova, Kryštof Švejda s obrázkem Letní tábor, Rafael Ridaj s obrázkem Ovce se vrací večer domů, Annemarie Letmajerová s obrázkem Nebe je nejhezčí, Nikola Kroková s obrázkem Moje ovečky, Lucie Štěpánková s obrázkem Láska a přátelství spolu, Štefánie Ferková s obrázkem Země a nebe, Tomáš Golkovský s obrázkem Kdo jsem já, Adriana Horváthová s obrázkem Povzbuzení, Zuzka Chalupová s obrázkem Jsi ve mně, já v tobě.

Spolek Pohlazení přihlásil 12 výkresů do soutěže

Děti ze spolku Pohlazení se v menších skupinkách dvakrát setkaly k výtvarnému tvoření obrázků do soutěže, kterou pořádala Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Přihlašování výkresů skončilo 30. dubna. Pohlazení přihlásilo 10 dětských obrázků a 2 od dospělých na téma: „Bože, kdo je člověk, že na něj pamatuješ.“ Více je zde: https://ei.etf.cuni.cz/cz/unce/clovek-galerie. Fotky z tvoření v sokolovském sboru jsou zde: Výtvarná soutěž.

Děti se účastní výtvarné soutěže

Děti ze sokolovského sboru a spolku Pohlazení se přihlásily se svými výkresy na téma „Bože, kdo je člověk, že na něj pamatuješ“ do soutěže, kterou pořádá Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Více je zde: https://ei.etf.cuni.cz/cz/unce/clovek-galerie. Soutěž končí 30. dubna. Všechny zaslané práce jsou dostupné v online galerii.

Informace k letním táborům

Milé děti, vážení rodiče,

vzhledem k tomu, co se ve světě děje, není jisté, jak dopadnou všechny připravované letní tábory. Zatím NENÍ NIC ZRUŠENO. Pokračujte prosím v přípravách, jakoby se vše mělo uskutečnit. Je možné, že vše nakonec vyjde. Také Klub Pathfinder připravuje tábor na Hadovce, na který je možné se do konce května přihlásit. Zrušit se vše dá vždycky, horší je něco honit na poslední chvíli. O Hadovku se již některé děti hlásily (Martin Vilímek s kamarádkou, Tomáš Golkovský, Natka Siváková, Pavel Schultze….), bylo by dobré, aby se přihlásily i děti, které měly jet do ciziny. Nevíme, jaká bude situace ve Francii a v Německu. Kdyby byly tyto pobyty zrušené, tak aby dětem zůstalo aspoň Česko. Napište, kdo se chcete přihlásit na Hadovku (7-15 let), pošlu nebo doručím jinak přihlášku. Ještě jeden tábor pro děti od 6 do 11 let bude v srpnu, k tomu ještě informace dorazí. Moc už se na vás těším, že se brzy někde uvidíme! Hana Kábrtová

Pozvánka na tábor 2020