Děti

Děti zase pojedou do Heiligenhofu

Organizátoři česko – německého tábora ve středisku Heiligenhof u Bad Kissingenu se rozhodli letošní tábor pro děti opět uspořádat. Loni poprvé za dlouhé roky kvůli koronaviru nebyl. Ze Sokolovska se znovu mohlo přihlásit deset dětí. Místa jsou již zaplněná. Přihlášení jsou ze sokolovské Agary sourozenci ze Sokolova Matěj, Adriana a Justin, sourozenci z Horního Slavkova Laura a Rosťa, bratranci ze Sokolova Daniel, Danny a Filip a další dvě dívky – Nikola ze Sokolova a Markéta z Horního Slavkova. Tábor se bude konat od 16. do 31. července.

Spolek Pohlazení tábory dětí finančně podpoří.

Děti z Pohlazení pojedou v létě na Sázavu

Dospělí členové spolku Pohlazení se sejdou v úterý 4. května od 20 hodin na odkazu https://meet.jit.si/CASDSokolov, aby projednali plánovaný čtyřdenní pobyt dětí ze Sokolovska (od 2. do 6. července) na Sázavě. Setkání připravuje Zuzka Chalupová, vítáni jsou i mladí lidé od 16 let, kteří jsou ochotní pomoci s organizací.

Členové a přátelé spolku Pohlazení se setkají od 2. do 6. července na Sázavě v areálu bývalého teologického semináře Církve adventistů s.d. Kapacita místa je 40 osob.

Adrianky výkres se líbil porotě

Dům dětí a mládeže v Sokolově vyhodnotil obrázky dětí výtvarné soutěže na téma Co se mi honí hlavou a Co vidím z okna svého pokoje. Porota vybrala z každé kategorie jednoho vítěze. Mezi oceněnými je ze třetí třídy i Adrianka Horváthová ze spolku Pohlazení, která si může vyzvednout cenu na recepci DDM ve všední dny od 8 do 16 hodin. Gratulace!

Děti se zúčastnily výtvarné soutěže

Děti ze spolku Pohlazení se zúčastnily výtvarné soutěže Domu dětí a mládeže v Sokolově. Připravovaly obrázky na téma Co vidím z okna svého pokoje a Co se mi honí hlavou. Uzávěrka prací, které je třeba poslat na email marketa.simova@ddmsokolov.cz, je 5. března 2021. Zde jsou obrázky sourozenců Horváthových, sedmiletého Justina a osmileté Adrianky.

Biskupství a kraj pořádají soutěž pro děti

Dům dětí a mládeže pořádá výtvarnou soutěž

Sokolovský dům dětí a mládeže vyhlásil výtvarnou soutěž pro děti od 3 do 15 let na téma: CO VIDÍM Z OKNA SVÉHO POKOJE. Soutěžní práce je potřeba donést na adresu Dům dětí a mládeže, Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov od 1. do 5. 3. 2021, vždy od 10 do 16 hodin. Drobné odměny za účast dostanou děti hned při odevzdání výtvarných prací. Více na plakátku a na webových stránkách DDM Sokolov.

Děti v létě možná pojedou do Maďarska

Adventisté pořádají pro děti v Česku a na Slovensku letní setkání v Maďarsku. Pokud bude situace příznivá v souvislostí s pandemií, uskuteční se od 15. do 22. srpna. Organizátoři zjišťují předběžný zájem a na stránkách camporee je možné se již přihlašovat.

Ze Sokolovska se přihlásilo 14 dětí, které doprovodí Zuzka Chalupová a Michal Jakub Gajdoš. Na camporee se předběžně přihlásili: Daniel P., Danny S., Filip S., Pavel a Míša Sch., Tomáš G., Jakub T., Eliška a Vítek D., Karel M., Denisa a Veronika K., Péťa a Elizabeth K.. Mělo by se společně jet vlakem do do Košic a odtamtud společnou dopravou s dalšími dětmi z Česka a Slovenska na tábořiště.

Hospodin chrání tvůj život

Kvůli vládním nařízením z důvodu nakažlivé nemoci covid 19, kdy na bohoslužbách může být obsazenost pouze 10 % míst k sezení, se v sobotu sešlo pouze třináct lidí (osm dospělých a pět dětí) na odpolední bohoslužbě.

Skupinka si prostřednictvím Tomáše Kábrta vylosovala svůj novoroční verš z Bible, který je bude po celý rok provázet. Stal se jím text z knihy Žalmů 121, 7: Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život.

Za spolek Pohlazení vybral pro děti záložku s povzbudivým veršem desetiletý Mathias Horváth, a to 1. knihy Samuelovy 2, 26: Mládeneček Samuel však prospíval a byl oblíben u Hospodina i u lidí.

Účastníkům kázal Pavel Šimek, program zpestřily básničky dětí, videoprezentace ze života spolku Pohlazení a skupiny z odpoledních bohoslužeb v roce 2020 a poslech písní. Každý si odnesl vlastní záložku s osobním veršem z Bible do roku 2021.

Děkujeme

Fotky z vánoční bohoslužby

Děkujeme Diakonii a jejímu projektu krabiceodbot.cz za dárky pro naše děti ze spolku Pohlazení k Vánocům. Děti měly velkou radost, dvě dokonce našly ve svých krabicích přáníčka a adresu, kam mohou dárci napsat. Při vánoční bohoslužbě děti vzpomínaly na nejkrásnější okamžiky roku 2020, většina stále vzpomíná na letní tábor. Pohlazení děkuje všem svým sponzorům a podporovatelům spolku, především pak Pánu Bohu za vše, co nám dává, abychom se mohli navzájem obdarovávat a činit si tak ten život hezčí.

VÁNOCE VE SBORU zde je více fotek