Děti

Přijďte si zaplavat

Spolek Pohlazení pořádá v neděli 26.11. od 10 hodin plavání v sokolovském bazénu. Zvány jsou děti i mládež z oddílu Agary a jejich kamarádi. Srdečně zvou Jiří Bauer, Roman a Hanka Musichovi.

Poděkování za péči Jakuba

Děkujeme všem, kteří pomohli Jakubovi T. ze spolku Pohlazení „narovnat“ zuby, zejména litoměřické klinice a pražskému Motolu. Více jak rok a půl Jakub nosil rovnátka a 2. listopadu 2023 mu je sundali. Měl velikou radost z výsledku. Kuba je od září je studentem soukromé Střední uměleckořemeslné školy v Praze, učební obor vlásenkář a maskér. Díky všem, kteří ho na jeho životní cestě provázejí. Zvláštní poděkování Nadaci The Kellner Family Foundation, která sponzoruje Kubovi školu i pobyt v Praze na internátu, a sokolovskému sboru, který se finančně podílel na lékařské péči Jakuba. Hana Kábrtová

Sokolovský dobročinný spolek Pohlazení má nové vedení

Členové sokolovského spolku Pohlazení pečujícího o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí zvolili na nedělní valné hromadě nové vedení. Po 28 letech od svého oficiálního vzniku tato organizace změnila předsedu. Klinického psychologa PhDr. Jiřího Bauera PhD. vystřídala rovněž zakládající členka Pohlazení Mgr. Hana Kábrtová z Libavského Údolí (na fotce v bílém tričku). Jiří Bauer (na fotce níže u dveří) vedl spolek od roku 1992, kdy přišel s myšlenkou organizace lidí, kteří budou přátelit s opuštěnými dětmi z dětských domovů a ústavů, brát je na víkendy či prázdniny k sobě domů, aby poznaly chod běžné domácnosti, rodiny a získaly osobní kontakty mimo výchovná zařízení. K registraci Pohlazení došlo 16. 3. 1995. Spolek se svou podpůrnou individuální i společenskou činností prošel vývojem, získal zkušenosti a v současné době se nejvíce zaměřuje na integraci a podporu dětí z rozvrácených a sociálně znevýhodněných rodin, jejich účasti v kroužcích, na táborech, akcích pro děti a mládež, studia na učňovských a středních školách. Hospodářkou sdružení byla zvolena Anna Musichová ze Sokolova (na fotce níže s Nikolasem z Pohlazení na výletě v Kynžvartu) a třetím členem Rady Pohlazení se stala Zuzana Chalupová ze Šabiny (v zelených šatech s dětmi na Plešivci). Přítomní členové spolku Pohlazení zhodnotili svoji činnost a hospodaření v roce 2023. Všechny plánované akce se úspěšně uskutečnily a zúčastnila se jich řada spokojených dětí. Do konce roku je čeká ještě společná návštěva bazénu, představení loutkohereckého divadla Víti Marčíka, festival umělecky nadané mládeže Múzička v Praze a vánoční besídka s nadílkou dárků.

Pozvánka na Valnou hromadu spolku Pohlazení

Předseda Společnosti Pohlazení z.s. Jiří Bauer pořádá v neděli 15.10. 2023 od 10 hodin Valnou hromadu spolku. Uskuteční se v ordinaci předsedy a psychologa Jiřího Bauera v Hornické 1613 v Sokolově. Bude možné se připojit i online zde: Valná hromada Pohlazení. Na programu je hodnocení činnosti spolku za letošní rok a naplánování činností na příští rok. Součástí budou i volby do Rady společnosti. Všichni jsou srdečně zváni.

Žádosti o grant na sociální projekty do 30. října

„KULATÝ STŮL“ KOORDINÁTORŮ, REALIZÁTORŮ a ZÁJEMCŮ o SOCIÁLNÍ AKTIVITY 2023

Pořádá:                 Oddělení diakonie a sociální služby Českého sdružení Církve adventistů
Místo konání:       Sbor Praha Sedlec – Roztocká 5, 160 00 Praha 6 – Sedlec
Termín konání:    Neděle 8. října 2023 od 9:30 do 15:00 hodin

Srdečně vás zvu na neděli 8. října, kdy je od 9:30 do cca 14:00 hodin plánováno již tradiční Setkání sociálních aktivit. Setkání je dobrá příležitost dozvědět se podrobnosti k aktuálnímu grantovému řízení Církve adventistů s.d., ale také si vyměnit zkušenosti ze svých projektů, vzájemně se radit a inspirovat. Setkání bude jako obvykle v prostorách sboru Praha Sedlec (Roztocká 5, Praha 6). Přihlásit se můžete kliknutím na: SETKÁNÍ SOCIÁLNÍCH AKTIVIT. Nebo na adrese odkazu (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2mnvH1mZ73M3krAygAwTMu7sS0ygmm777ZnotsXfR326Q8g/viewform?usp=sharing).

Prosím, předejte tyto informace i vašim spolupracovníkům a přátelům, o nichž víte, že je tato oblast zajímá. GRANTOVÁ VÝZVA

Těšíme se na setkání, či spolupráci s vámi!

Za tým ČS Daniel Hrdinka – vedoucí Odd. diak. a soc. služby

Petr Kafka – předseda Grantové komise

Děti ze spolku Pohlazení byly na výletě na zámku

Na zámek do Lázní Kynžvart se v neděli 1. října 2023 vydala čtrnáctičlenná skupinka spolku Pohlazení pod vedením manželů Musichových. Na zámku byl pro děti připraven pestrý program. Ty se staly na chvíli velvyslanci, kteří přijali pozvání do Kynžvartu, sídla významného rakouského kancléře Metternicha. Mohly se tak hravou formou dozvědět spoustu zajímavostí, například jaký kancléř byl a čím se proslavil. Po návštěvě zámku všichni společně poobědvali v nedaleké restauraci.

Sokolovské projekty na veletrhu evangelizace

V pátek 22.9. a v sobotu 23.9. představili zástupci sokolovského sboru a spolku Pohlazení – Hana a Tomáš Kábrtovi – na prvním tzv. Veletrhu evangelizace na území České a Slovenské republiky tři sokolovské projekty – PohlazeníTabitu a odpolední romské a nízkoprahové bohoslužby. Správní rada ASI-CS schválila již 28. června na svém letošním zasedání příspěvky všem třem projektům, a to v celkové výši 130 tisíc korun (60 tisíc Pohlazení, 40 tisíc Tabita a 30 tisíc misijní bohoslužby). Podmínkou pro získání schválených příspěvků však je, aby se tyto peníze vybraly. A to se podařilo! Na 16 projektů, které ASI-CS chce v roce 2024 podpořit, vybrali podnikatelé částku 1 640 725 korun, potřeba byla menší, a to 1 507 650 korun.

Letošní konference ASI-CS pořádána ve spolupráci s Církví adventistů sedmého dne byla trochu jiná. Cílem bylo přinést nové podněty pro evangelizaci a inspiraci ke službě lidem. Bohoslužba byla přenášena online a bylo možné se do ní zapojit virtuálně. Hlavním řečníkem byl kazatel Pavel Šimek. Samotné přenosy jsou v záznamu ke zhlédnutí zde: Veletrh evangelizace. 

Více >

Spolek Pohlazení zahájil s dětmi nový školní rok

Společným splutím části řeky Ohře a poděkováním Pánu Bohu za společně krásně prožité léto na vzpomínkové bohoslužbě vstoupil sokolovský spolek Pohlazení pomáhající dětem ze sociálně vyloučeného prostředí i do nového školního roku. Mnohé z dětí s pomocí Pohlazení nově nastoupily na střední školy a internáty – například na plzeňské dopravce si jeden chlapec z Horního Slavkova plní svůj sen stát se strojvedoucím, jiný z Habartova se chce stát filmovým a divadelním maskérem na pražské uměleckořemeslné škole, děvčata zahájila učební obory kadeřnice či ošetřovatelky. „Škola je super. Učíme se první pomoc a já toho vím hodně díky prázdninovému rádcovskému kurzu skautského Klubu Pathfinder,“ svěřila se nová studentka Střední zdravotnické školy v Chebu. Některé děti studium započaly už v minulých školních letech a jsou dnes ve vyšších ročnících – například ve třetím na dřevařské škole v Chebu, ve druhém na škole užitého umění a designu v Plzni či v Karlových Varech na oboru instalatér nebo na obchodní akademii v oboru cestovní ruch. Jeden romský chlapec pokračuje s výborným prospěchem a stipendiem v tercii anglicky vyučujícího kampusového gymnázia Open Gate u Prahy, kde začal školní rok cyklistickým kurzem.

Více >

Rádcové se učili na kurzu pracovat s dětmi

Klub Pathfinder organizuje dvouletý rádcovský kurz pro mladé lidi, kteří chtějí pracovat v oddílech, na táborech s dětmi. Ze sokolovského oddílu Agara a spolku Pohlazení se ho účastní tři mládežníci – Pavel Schultze, Martin Vilímek a Natka Ullmannová. V létě na konci srpna se všichni zájemci setkali v Dolanech u Luže na týdenním soustředění. Moc jim děkujeme o jejich zájem. Pavel a Martin se již letos jako rádci účastnili tábora v Raspenavě, kde obdrželi ocenění Březový lístek. Ocenění se uděluje za dobrou práci s dětmi. Příští rok se na tábor chystá v roli pomocné vedoucí také Natálka, která navíc chce vzít svého malého brášku, aby se naučil skautským dovednostem.

Spolek Pohlazení uzavřel prázdniny na vodě

Společnost Pohlazení při sokolovském sboru adventistů uzavřela letní prázdninové zážitky a výlety společným sjezdem části řeky Ohře. Navzdory tomu, že předpověď počasí byla mizerná, bylo teplo, chvíli dokonce i slunečno, ale nejvíce pod mrakem s místy příjemným drobným mrholením. Cesta z Chebu do Nebanic trvala pět hodin a všichni si ji užili. Děti se dokonce koupaly a také si zpívaly. V Nebanicích čekal na všechny statečné oběd v restauraci U Zlaté podkovy. Díky za krásné fotky Martinu Stolařovi a dalším fotografům 🙂. Díky všem, kteří finančně i osobní účastí podporují spolek. Díky Pánu Bohu za jeho přízeň.