Galerie

Bohoslužby se budou konat v modlitebně až od 8. 5.

V modlitebně církve adventistů v Sokolově na Šenvertu se budou od 8. května opět konat obě sobotní bohoslužby. Začíná se jako obvykle od 9.30 a 14 hodin. V sobotu 8. května 2021 bude kázat dopoledne i odpoledne Ladislav Landsfeld. V sobotu 17. dubna se v modlitebně uskutečnila ve třech skupinách slavnost Večeře Páně. Zde jsou fotky z odpolední skupinky:

Děkujeme

Znáte hrady v Čechách?

Jak se jmenuje hrad na fotkách?

Kdo správně a přesně odpoví do silvestrovské půlnoci, dostane bublinkovou čokoládu :-). Hana Kábrtová (733380259, tohadama@volny.cz, případně na facebook Sboru adventistů v Sokolově do komentářů)

Konec soutěže! Správně odpověděl Luboš, jedná se o hrad Házmburk (https://www.hrad-hazmburk.cz/cs)! Cena bude předána dítěti ze spolku Pohlazení, jak si vítěz přeje.

Fotky z vánoční bohoslužby

Děkujeme Diakonii a jejímu projektu krabiceodbot.cz za dárky pro naše děti ze spolku Pohlazení k Vánocům. Děti měly velkou radost, dvě dokonce našly ve svých krabicích přáníčka a adresu, kam mohou dárci napsat. Při vánoční bohoslužbě děti vzpomínaly na nejkrásnější okamžiky roku 2020, většina stále vzpomíná na letní tábor. Pohlazení děkuje všem svým sponzorům a podporovatelům spolku, především pak Pánu Bohu za vše, co nám dává, abychom se mohli navzájem obdarovávat a činit si tak ten život hezčí.

VÁNOCE VE SBORU zde je více fotek

Fotky z bazénu s Pohlazením

Spolek Pohlazení pomáhá dětem i v době pandemie

Spolek Pohlazení děkuje paní učitelce Zuzce Staňkové ze Základní školy v ulici Mánesova v Sokolově, která upekla sedmiletému Justinovi dort k narozeninám a uspořádala pro něj ve škole malou oslavu. Také díky zubnímu lékaři Danieli Kábrtovi a celému jeho pracovnímu kolektivu za ošetření zubů celé rodiny Anny Rakášové, která si mohla i díky finanční podpoře spolku Pohlazení udělat malý výlet do Litoměřic. Spolek Pohlazení a dobročinná organizace sokolovského sboru Tabita pomáhá dětem s online výukou, a to jak s technickým vybavením, tak finanční podporou studentů gymnázia při jejich doučování. Díky všem, kteří spolku Pohlazení a na Tabitu přispívají. Více fotek z výletu zde: LITOMĚŘICE

Číslo účtu spolku pro případné podporovatele spolku Pohlazení je: 174 – 4223005464/0600 a sociálního projektu Tabita 162333481/0600, v.s. 229.

Fotky z Večeře Páně v Sokolově

Poslední sobotu v září se konala Večeře páně na dopolední i odpolední bohoslužbě. Kazatel Pavel Šimek dopoledne kázal na téma Kdo za to může?, odpoledne pak o hříchu a milosti. Kázání bude také po zpracování uveřejněno. Zde jsou fotky z bohoslužeb 26. září.

Poděkování Bohu za prožité prázdniny

Děti a dospělí se v sobotu 5. září společně setkali na bohoslužbě v prostorách sboru církve adventistů v Sokolově na Šenvertu, aby poděkovali Bohu za Jeho ochranu v době letních prázdnin. Děti zavzpomínaly na prožité tábory a pobyty, Martin Vilímek obohatil program pěkným vyprávěním z výuky angličtiny s Jimem v Normandii, kde nepůsobil už jen jako žák, ale také jako Jimův pomocník. Kazatel Bohuslav Zámečník nakonec prosil o Boží požehnání dětem v novém školním roce slovy: „Ať ti Hospodin žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem. „ Po bohoslužbě následoval oheň s opékáním na zahradě.

Fotky jsou zde: Loučení s prázdninami

Dlouhé a krásné prázdniny 2020

Spolek Pohlazení uspořádal pro děti výlet po Ohři

Spolek Pohlazení, který pečuje především o děti ze znevýhodněných rodin, ukončil prázdniny vodáckým výletem. Na sedmi raftech a dvou kánoích se z Tršnic u Chebu do Nebanic přepravilo 45 lidí. Neodradilo je ani nepříznivé počasí . Výletu s Pohlazením se poprvé zúčastnil nový pastor sokolovského sboru Pavel Šimek. Díky všem dospělým za účast a pomoc s organizací, dětem pak za statečnost.

Fotky jsou zde na těchto odkazech:

Fotky Hany Kábrtové Fotky Martina Stolaře

Další setkání dětí se koná v sobotu 5. září v prostorách modlitebny církve adventistů v Sokolově na Šenvertu (Kraslická 14). Děti zavzpomínají na uplynulé prázdniny a kazatel Bohuslav Zámečník se bude za děti, kterým začal nový školní rok, modlit a prosit o požehnání. Na závěr bude na zahradě oheň s opékáním. Jsou zváni jak rodiče, tak děti!