Galerie

Ze života Jany Zoubkové z Karlových Varů

Hana Kábrtová: Vzpomínka na Janu Zoubkovou z Karlových Varů v sobotu 17. září 2022

20. října by Janička oslavila desetileté výročí od svého křtu, deset let byla členkou karlovarského sboru církve adventistů, deset let byla naší sestrou v Kristu

Tohoto výročí se ale nedožila, protože letos v létě zemřela ve věku 69 let.

Pojďme si trošku zmapovat její život:

  • Janička se narodila Karlu Jaklovi a Růženě Volfové 3. května roku 1953 v České Lípě, později do rodiny přibyl ještě bratr Ivo.
  • Brzy po narození byla pokřtěna u katolíků, a to 24. května 1953 v České Lípě jako Jana Margita Jaklová. Zajímavostí je, že z této církve Jana na vlastní žádost v roce 2008 vystoupila, kdy napsala na římskokatolickou farnost v České Lípě, že se tak rozhodla po hlubším studiu Božího slova – Bible.
  • Znovu pokřtěná byla 20. října 2012 v Církvi adventistů sedmého dne ve sboru Karlovy Vary, křtil ji Bohuslav Zámečník v době, kdy kazatelem tohoto sboru byl Luboš Čapek

Ale vraťme se ještě do dětství:

Více >

Děkujeme

Děti vyprávěly zážitky z prázdnin a prvních školních dní

Děti a dospělí ze spolku Pohlazení se v sobotu 10. září setkali na katolické faře v Sokolově, aby společně zavzpomínali na prožité prázdniny a přijali požehnání do nového školního roku. Během setkání se seznámili s příběhem biblické postavy Jaebese, o kterém Bible píše, že se narodil matce s trápením, což také znamená jeho jméno. Jaebes se se svým údělem nechtěl smířit, a tak se modlil k Bohu, aby ho změnil a aby mu požehnal, což také Hospodin udělal. „Požehnání neznamená, že se musím mít dobře, že nemám žádné starosti, těžkosti a problémy, ale že svůj život odevzdávám Bohu, který může skrze mě dělat svět hezčí a lepší. A o to v našem životě jde,“ řekla Hana Kábrtová. Po promítání fotek z léta si přítomní opekli párky a naplánovali další setkávání.

Splutím části řeky Ohře ukončily děti prázdniny

Každoroční sjezd části řeky Ohře je ve spolku Pohlazení, pečující o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, již tradicí. Letos cesta trvala 2,5 hodiny, kdy 30 dětí a dospělých sjelo na 3 lodích a 4 raftech z Tršnic do Nebanic. Zde byla společná večeře v restauraci U Zlaté podkovy. Díky všem dospělým, kteří akci organizačně podpořili.

Všechny FOTKY z cesty po řece Ohři od Hany Kábrtové a Ivany Látalové jsou zde: OHŘE 2022

Michal Tůma měl v Šabině křest

Krásné chvíle prožili všichni, kteří se zúčastnili slavnostní bohoslužby v sobotu 20. srpna v Šabině. Během bohoslužby byl pokřtěný v řece Ohři dvacetiletý mladík Michal Tůma. Míša ve svém vyznání víry vyprávěl, jakou mu byl posilou Pán Bůh v jeho dosud nelehkém životě. Řadu let strávil v dětských domovech a dalších léčebných zařízeních a je moc vděčný Věrce Krassové z Citic, která si ho vzala do pěstounské péče. Přítomné Věrce také poděkoval pastor sboru církve adventistů v Sokolově Pavel Šimek, který Míšu pokřtil. V jeho rozhodnutí ho přišli podpořit i mladí lidé ze spolku Pohlazení, který pečuje o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. I oni zde vyprávěli vlastní příběhy s mocnými laskavými Božími zásahy. Díky Pánu Bohu za jeho péči o Michala, díky za krásný den při jeho křtu. Všechny fotky: KŘEST MICHALA

Pohlazení pomohlo dětem na prázdninové tábory

Sokolovská společnost Pohlazení věnující se již třicet let dětem ze sociálně vyloučeného prostředí letos podpořila a vyslala na letní tábory třicet tři děti ze Sokolovska. Téměř polovina z nich prožila dva nádherné týdny s mládeží v německém vzdělávacím centru Heiligenhof v Bad Kissingenu. Účast dětí ze spolku Pohlazení již 16 let každoročně podporuje vedoucí střediska pan Steffen Hörtler, zemský předseda bavorské části Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Program společně připravují čeští a němečtí vedoucí. Stejně jako loni sokolovské děti doprovázeli při různých poznávacích a sportovních aktivitách v přírodě studenti Vilém Suk z Rakovníka, Zuzana Chalupová ze Šabiny a nově Věra Krassová z Citic.

Další tři skupiny se tužily na stanových táborech pořádaných na různých místech země křesťanským skautským Klubem Pathfinder. Mladší děti se na týdenním táboře na Hájné Hoře u Vimperku nechávaly inspirovat při svých hrách a různých aktivitách příběhy dávných i současných hrdinů. I letos navštívili s písněmi tamější domov pro seniory. Sokolovští s sebou letos přivezli i kuchařku Hanu Kováčovou z Habartova. Radost jim přinesla volba krále tábora, kterým se stal Karel z Krásna.

Více >

Pohlazení otevřelo znevýhodněným dětem Šťastnou zemi

Mládež a dospělí ze sokolovského spolku Pohlazení, který pečuje o děti ze sociálně vyloučeného prostředí, zahájili hned po vysvědčení společně prázdniny v jizerskohorské osadě Zbytky u Tanvaldu. Pět dnů prožívali společenství s poznáváním práce v okolních továrnách, správného hospodaření a péče o zdraví své i druhých na živých besedách s odborníky, hrami, výlety, divadelními a hudebními představeními.

Po ubytování pěti desítek účastníků na chatě Stará škola následovala večeře s krásnou vyhlídkou na západ slunce za horské hřebeny u ohně s opékáním vuřtů a seznámením s pravidly a programem. Každý den zahájila rozcvička těla v ranní rose i ducha při krátkých zamyšleních po snídani souvisejících s tématem akce Terra felix – Šťastná země, jak se kdysi říkalo navštívenému regionu. S prací místních lidí se zúčastnění seznámili v provozech půvabné secesní továrny na dřevěné hračky Detoa v Jiřetíně pod Bukovou a ve výrobně skleněné bižuterie Preciosa Ornela v Desné. V Jiřetíně bylo možné si po prohlídce vlastnoručně slepit ze součástek nějakou hračku či hru, což děti bohatě využily. Odpoledne byl volný program s možností využít sportovní náčiní – míče, badminton, pingpongový stůl či deskové hry a také si mohly děti za pomoci slečny učitelky Zuzky Chalupové barevně batikovat látkové batůžky, které jim pak sloužily při výletech.

Více >

Vzpomínka na Jima McDonalda v Kalifornii

Od času 1:09 jsou fotky z Jimova života, kde je možné najít i děti ze spolku Pohlazení, které byly u Jima o letních prázdninách. Jim McDonald letos v lednu náhle zemřel.

Fotky z rozloučení s Honzou Ferencem

Fotky z Robinzonády v Lanškrouně

Všechny fotky z Robinzonády 2022 jsou zde: ROBINZONÁDA LANŠKROUN