Galerie

Fotky z Robinzonády v Rovensku pod Troskami

Na Copa…? do Plzně jeli i Sokolovští

Zuzka Chalupová ze Šabiny se v sobotu 11. února v Plzni zúčastnila mládežnické akce s názvem Copa…? Přibrala s sebou i tři mladé členy sokolovského spolku Pohlazení, který pro ně setkání v Plzni finančně podpořil. Na programu byla témata jako sociální sítě, pornografie… Besedovat přijel mladý pastor církve adventistů Pavel Eder, který vystupuje pod jménem pastor Pavel. K dobré náladě přispěla svými chválami křesťanská kapela Džemband. Po příjezdu v neděli ráno domů zakončila Zuzka víkend na lyžích s Pavlem Schultzem z Pohlazení. Ten stál sice na lyžích poprvé, ale byl učenlivý.

O bazén s Pohlazením byl letos velký zájem

Blahopřejeme ke studijním úspěchům

Gratulujeme sokolovskému členu spolku Pohlazení Jakubovi Tarantíkovi z Habartova k přijetí na pražskou Střední odbornou školu uměleckořemeslnou, obor vlásenkář – maskér, a těšíme se, až vyrobí první paruku. Kuba velmi pěkně zvládl malbu temperovými barvami na talentovkách a předvedl dobré znalosti kulturněhistorického přehledu, jak napsali ze školy. Máme velkou radost!!! Ostatním deváťákům přejeme dobrý výběr školy a všem pak úspěšná studia. Vzdělání je moc důležité 🙂.

Za Společnost Pohlazení Hana Kábrtová

Fotky z ekumenické bohoslužby na faře 22. ledna

Ohlédnutí za rokem 2022

Děkujeme!

Krásné Vánoce s Pohlazením

Společný víkend na chatě  v zasněžených Krušných horách u Nejdku či Vánoční příběh jihočeského divadla „Já to jsem“ v Sokolově zažily v posledním týdnu děti ze Sokolovska se spolkem  Pohlazení, který se věnuje dětem ze sociálně znevýhodněných rodin a jejich kamarádům.

V pátek 9. prosince se vydalo 21 mladých lidí do horského rekreačního střediska Zátiší v Bernově, aby se jako každý rok setkali v předvánoční době, popovídali si a zahráli různé hry.

V sobotu šli na výpravu do okolního  zasněženého lesa a navečer se zaposlouchali do krásných autorských písní křesťanské kapely  z Mostu. Ta za dětmi letos nepřijela poprvé, navštívila je i během stejně zaměřeného pobytu v loňském roce v Hřebečné. Kromě vánočních a jiných duchovních písní si skupina připravila také několik romských. Děti si koncert užily zpěvem, tancem a také se jim podařilo romské texty přeložit do češtiny.

Více >

Ze života Jany Zoubkové z Karlových Varů

Hana Kábrtová: Vzpomínka na Janu Zoubkovou z Karlových Varů v sobotu 17. září 2022

20. října by Janička oslavila desetileté výročí od svého křtu, deset let byla členkou karlovarského sboru církve adventistů, deset let byla naší sestrou v Kristu

Tohoto výročí se ale nedožila, protože letos v létě zemřela ve věku 69 let.

Pojďme si trošku zmapovat její život:

  • Janička se narodila Karlu Jaklovi a Růženě Volfové 3. května roku 1953 v České Lípě, později do rodiny přibyl ještě bratr Ivo.
  • Brzy po narození byla pokřtěna u katolíků, a to 24. května 1953 v České Lípě jako Jana Margita Jaklová. Zajímavostí je, že z této církve Jana na vlastní žádost v roce 2008 vystoupila, kdy napsala na římskokatolickou farnost v České Lípě, že se tak rozhodla po hlubším studiu Božího slova – Bible.
  • Znovu pokřtěná byla 20. října 2012 v Církvi adventistů sedmého dne ve sboru Karlovy Vary, křtil ji Bohuslav Zámečník v době, kdy kazatelem tohoto sboru byl Luboš Čapek

Ale vraťme se ještě do dětství:

Více >

Děkujeme

Děti vyprávěly zážitky z prázdnin a prvních školních dní

Děti a dospělí ze spolku Pohlazení se v sobotu 10. září setkali na katolické faře v Sokolově, aby společně zavzpomínali na prožité prázdniny a přijali požehnání do nového školního roku. Během setkání se seznámili s příběhem biblické postavy Jaebese, o kterém Bible píše, že se narodil matce s trápením, což také znamená jeho jméno. Jaebes se se svým údělem nechtěl smířit, a tak se modlil k Bohu, aby ho změnil a aby mu požehnal, což také Hospodin udělal. „Požehnání neznamená, že se musím mít dobře, že nemám žádné starosti, těžkosti a problémy, ale že svůj život odevzdávám Bohu, který může skrze mě dělat svět hezčí a lepší. A o to v našem životě jde,“ řekla Hana Kábrtová. Po promítání fotek z léta si přítomní opekli párky a naplánovali další setkávání.