Hana Kábrtová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě

Web: http://sokolov.casd.cz


Příspěvky od Hana Kábrtová

Zvadlo na tábor menších dětí ve Vimperku

Fotky z Robinzonády 2024

Kdy je člověku blaze a kdy běda?

Sobotní bohoslužba bude 18.5. od 14 hodin na odkazu: https://us06web.zoom.us/j/83215670507

Bude možné se připojit už od 13.30 hodin pro případné řešení technických problémů. Příchozí návštěvníky čeká řada písní, vzájemná vyprávění a úvaha z Božího slova Hany Kábrtové (na fotce).

Poděkování společnosti Život dětem

Děkujeme obecně prospěšné společnosti Život dětem za dárkové karty LIDL. Pomohly celé řadě dětí ze Společnosti Pohlazení. Dárkové karty putovaly dětem ze sociálně vyloučeného prostředí.

Spolek Pohlazení podporuje Nadace ČEZ

Nadace ČEZ přispěje v roce 2024 150 tisíci na činnost spolku Společnost Pohlazení. Spolek se již třicet let věnuje dětem ze sociálně vyloučeného prostředí. Z peněz budou pořízeny letní tábory, víkendové akce, ubytování a stravování v domově mládeže, obědy ve škole, pronájem areálu na Sázavě pro společný pobyt dětí a dospělých z Pohlazení a nově také profesionálně vedené účetnictví. Účetnictví spolku převzala v roce 2023 Ing. Petra Dulínková z Profitplan s.r.o. z Lázně Bohdaneč.

Činnost spolku podporuje každoročně také Církev adventistů sedmého dne, spolek ASI-CS a řada soukromých dárců. V letošním roce se k dárcům připojili dva mladíci z valdického vězení, Petr a Václav. Moc všem děkujeme za podporu.

Každý, kdo sleduje činnost spolku a líbí se mu, může poslat finanční pomoc na číslo účtu 174 – 4223005464/0600.

Tabita funguje v kraji desátým rokem

Sokolovský sociální projekt Tabita aneb Plníme přání potřebným získal i v roce 2024 finanční podporu u Nadace ČEZ a Českého sdružení Církve adventistů s.d. a vstoupil tak do desátého roku své existence. Nadace ČEZ jej podpoří 120 tisíci a církev z restitučních peněz 90 tisíci. V květnu se bude rozhodovat o podpoře projektu ve spolku ASI-CS.

Projekt podporuje dvě skupiny lidí. Tou první jsou senioři, zdravotně handicapovaní, aktuálně nemocní osamocení a i jinak znevýhodnění lidé a tou druhou lidé s nízkými příjmy – nezaměstnaní, ve starobním důchodu, na mateřské dovolené, s minimální či nízkou mzdou, studenti. Lidé z druhé skupiny pomáhají za malý přivýdělek lidem z první skupiny. Projekt pomohl za devět let jeho fungování desítkám lidí. Vedoucí Tabity je od jejího vzniku Hana Kábrtová z Libavského Údolí, která práci koordinuje a spojuje lidi podle jejich potřeb. Služba je nabízena jak seniorům a invalidním důchodcům, tak také dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, které mladí studenti doučují či doprovází na zájmové kroužky.

Více >

Pozvání na sobotní online bohoslužbu 11. května

Sobotní bohoslužba bude 11.5. od 14 hodin na odkazu: https://us06web.zoom.us/j/83215670507

Bude možné se připojit už od 13.30 hodin pro případné řešení technických problémů. Příchozí návštěvníky čeká řada písní, vzájemná vyprávění a úvaha z Božího slova Aleše Trdly.

Pozvánka na sobotní online bohoslužbu 4. května

Sobotní bohoslužba bude 4.5. od 14 hodin na odkazu: https://us06web.zoom.us/j/83215670507

Bude možné se připojit už od 13.30 hodin pro případné řešení technických problémů. Příchozí návštěvníky čeká řada písní, vzájemná vyprávění a úvaha z Božího slova Tomáše Kábrta.

Fotky z kurzu první pomoci v Poděbradech

Manželé Roman a Anna Musichovi uspořádali výlet pro mladé lidi ze spolku Pohlazení do Poděbrad na kurz první pomoci s názvem Záchrana pro život. Zde pár fotek:

O víkendu bude oblíbená Robinzonáda

Do Štědronína na jihu Čech se o víkendu od 3. do 5. května chystá 14členná sokolovská výprava, kterou povedou dva naší rádcové Klubu Pathfinder Pavel Schultze a Martin Vilímek společně s vedoucí Michaelou Muchovou z Tachova. Odjíždět se bude ze Sokolova v pátek 3. května vlakem do Plzně. Sraz na nádraží je ve 12.35 hodin. Rodina Muchova se přidá až v Plzni. Dvě děti pojedou z organizačních důvodů s karlovarskou výpravou, která jede z Karlových Varů přes Prahu.

S sebou je potřeba: Oblečení a obuv na ven, spacák (pro zimomřivce, otužilí ho nepotřebují, přikrývka tam bude), plavky a boty do vody, ručník, osobní hygiena (k dispozici sprchy s teplou vodou), láhev na pití, zápisník a tužka, tričko či košile Klubu Pathfinder – pokud máte (oblastní, republikové), kartička zdravotního pojištění, kapesné.

Více >