Hana Kábrtová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě

Web: http://sokolov.casd.cz


Příspěvky od Hana Kábrtová

Kluci gratulovali Jimovi k narozeninám

Tomáš, Pavel a Martin popřáli k narozeninám zpěváku Jimovi, u kterého byli loni šest týdnů na prázdninách ve Francii, a to formou písně z Jimova repertoáru, kterou mu poslali. Zde je celý text písně v anglickém i českém jazyce.

Pozvánka na hudební festival

Adventisté budou mít Večeři Páně

V sobotu 20. června se koná v sokolovském sboru adventistů společná bohoslužba dopoledních i odpoledních bohoslužeb. Bohoslužba začne ráno v 9. 30 hodin písněmi, vyprávěním, pokračuje veřejnými rozhovory nad Biblí v tzv. sobotní škole a poté se bude konat obřad Večeře Páně, který povede kazatel Martin Lindtner. Všichni jsou srdečně zváni!

Po bohoslužbě, ve 12 hodin, se bude konat členské shromáždění s volbami.

Do Sokolova přijede s Labyrintem umělec Víťa Marčík

Jihočeský herec, komediant, loutkář a pouliční umělec Víťa Marčík přijede do Sokolova s inscenací podle Komenského díla Labyrint světa a ráj srdce. Přestože od úmrtí Jana Amose Komenského uplyne v letošním roce 15. listopadu 350 let, je jeho dílo nadčasové a dodnes promlouvá ke čtenářům. Premiéra inscenace se po „několikátém hledání odvahy a drzosti“ zpracovat a zdramatizovat knihu J. A. Komenského uskutečnila 5. února 2012 v klášterním sále na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Všichni jsou srdečně zváni do prostor církve adventistů v ulici Kraslická 494/14 v Sokolově v pátek 19. června, začíná se v 18 hodin.

„Myslím, že, co je smyslem života, si musí najít každý sám… důležité je hledat a nikomu nevěřit, a když říkám nikomu, tak myslím ani mě! Když jsem já v tom věku byl, v kterém se začíná ukazovat rozdíl mezi dobrým a zlým, viděl jsem mezi lidmi rozdílné postavení, povolání, práce i předsevzetí, která dělají. Zdálo se mi potřebné, abych si dobře rozmyslel, k jaké skupině lidí bych se připojiti měl. Čím víc jsem přemýšlel, tím víc mi bylo jasné, že bych pro sebe chtěl takový život, v němž by co nejméně starostí a spěchu, co nejvíce pak pohodlí, pokoje a dobré mysli bylo. Vyšel jsem a ohlédati se počal, mysle, odkud a jak začíti.“

Mladí výtvarníci z Pohlazení byli odměněni výletem do Prahy

Centrum excelence Univerzity Karlovy ve spolupráci s badatelskou skupinou Teologie a současná kultura na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy uspořádalo v březnu a dubnu 2020 soutěžní výtvarnou přehlídku pro děti, seniory i ostatní dospělé, lidi v karanténě i mimo ni, na téma Bože, kdo je člověk, že na něj pamatuješ? Ze sokolovského spolku Pohlazení se soutěže zúčastnilo 12 dětí a 2 dospělí. Na výstavu vítězných prací v kostele Pražského Jezulátka postoupil ze Sokolova obrázek Příroda od šestiletého Justina Rakaše. Ten se se svojí babičkou zúčastnil ve středu 10. června vernisáže, tedy zahájení výstavy. Ostatní děti ale také dostaly pozvání, a to na dětské párty v neděli 14. června na zahradě kostela v Praze. Děti s několika dospělými se párty zúčastnily. Bylo pro ně připraveno divadlo o pravěkých lidech, dárky, písničky, pohoštění, na které Sokolovští díky Olince Horváthové také přispěli. Fotky jsou zde: Výlet do Prahy 14. a 15. června 2020

Více >

Divadlo Víti Marčíka z Hluboké nad Vltavou v Sokolově

Pavel Šimek vystřídá Martina Lindtnera

V sobotu 13. června se koná od 9.30 hodin bohoslužba v Karlových Varech, na které se lidé budou moci oficiálně rozloučit se současným kazatelem Martinem Lindtnerem (na fotce s rodinou 3.8.2013), kterého po sedmi letech vystřídá Pavel Šimek z Prahy. Ten bude zároveň na stejné bohoslužbě přivítán.

Pro zájemce, kteří do Karlových Varů nepojedou, případně se stihnou vrátit, se uskuteční odpolední bohoslužba tradičně na Šenvertu v Sokolově od 14 hodin.

Všichni jsou srdečně zváni do Karlových Varů i do Sokolova.

Pozvánka na bohoslužbu v Horním Slavkově

Vyšla červnová Vyhlídka

Vyšlo červnové vydání měsíčníku sboru adventistů v Sokolově Pěkná vyhlídka. Téměř celé je věnováno rozhovoru s novým kazatelem sboru Pavlem Šimkem, dále obsahuje zamyšlení Hany Kábrtové „Hřích a Duch“ a pozvánky na všechny akce sboru v červnu.

Časopis je ke stažení zde

Pozvánky na Noc kostelů v Sokolově

V sokolovském sboru církve adventistů se v pátek 12. června na Noc kostelů uskuteční od 18 hodin promítání biblického filmu Ester s besedou o ztvárněném příběhu královny, jejím poslání a aktuálním poselství do našich životů. V kostele svatého Jakuba Většího na Starém náměstí se ve stejný den bude od 18 hodin konat koncert ženského pěveckého souboru Collegium Vocale Jiřího Štrunce, od 20 hodin koncert Stanislavy Tothové a v půl desáté jsou všichni zváni ke společným modlitbám.