Pathfinder

Děti z Pohlazení pojedou v létě na Sázavu

Dospělí členové spolku Pohlazení se sejdou v úterý 4. května od 20 hodin na odkazu https://meet.jit.si/CASDSokolov, aby projednali plánovaný čtyřdenní pobyt dětí ze Sokolovska (od 2. do 6. července) na Sázavě. Setkání připravuje Zuzka Chalupová, vítáni jsou i mladí lidé od 16 let, kteří jsou ochotní pomoci s organizací.

Členové a přátelé spolku Pohlazení se setkají od 2. do 6. července na Sázavě v areálu bývalého teologického semináře Církve adventistů s.d. Kapacita místa je 40 osob.

Dům dětí a mládeže pořádá výtvarnou soutěž

Sokolovský dům dětí a mládeže vyhlásil výtvarnou soutěž pro děti od 3 do 15 let na téma: CO VIDÍM Z OKNA SVÉHO POKOJE. Soutěžní práce je potřeba donést na adresu Dům dětí a mládeže, Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov od 1. do 5. 3. 2021, vždy od 10 do 16 hodin. Drobné odměny za účast dostanou děti hned při odevzdání výtvarných prací. Více na plakátku a na webových stránkách DDM Sokolov.

Děti v létě možná pojedou do Maďarska

Adventisté pořádají pro děti v Česku a na Slovensku letní setkání v Maďarsku. Pokud bude situace příznivá v souvislostí s pandemií, uskuteční se od 15. do 22. srpna. Organizátoři zjišťují předběžný zájem a na stránkách camporee je možné se již přihlašovat.

Ze Sokolovska se přihlásilo 14 dětí, které doprovodí Zuzka Chalupová a Michal Jakub Gajdoš. Na camporee se předběžně přihlásili: Daniel P., Danny S., Filip S., Pavel a Míša Sch., Tomáš G., Jakub T., Eliška a Vítek D., Karel M., Denisa a Veronika K., Péťa a Elizabeth K.. Mělo by se společně jet vlakem do do Košic a odtamtud společnou dopravou s dalšími dětmi z Česka a Slovenska na tábořiště.

Spolek Pohlazení naplánoval činnost v roce 2021

Plán akcí Společnosti Pohlazení v roce 2021

Datum            Název a místo akce                                                  Vedoucí akce

   29.01.1.        Vzhůru do oblak. Akce pro mladší děti (DDM Sokolov)      V. Krassová, H. Kábrtová

29.-31.01.       Změň svět – Hřebečná                                             T. Kábrt, H. Kábrtová

        9.02.        Koupání v sokolovském bazénu                             J. Bauer, A+R Musichovi

    1.-5.03.       Příměstský tábor pro mladší děti – Disney (DDM Sokolov)          H. Kábrtová, V.Krassová

    březen        Anděl Praha Smíchov                                            T. Kábrt

     duben        Pečeť  v Klatovech                                                  J. Bauer

      18.04.        Vyčistění přírody v okolí řeky Svatavy                 A + R Musichovi

     květen       Robinsonáda                                                            T + H Kábrtovi

   5.– 6.06.       Změň svět                                                                 T. Kábrt, H. Kábrtová

       21.06.       Výlet                                                                        I. Látalová, Z. Chalupová

   2.– 6.06.       Pobyt Společnosti Pohlazení na Sázavě                Z. Chalupová, M. Kábrt

  červenec       Normandie                                                               H. Kábrtová

  červenec       Letní tábor mladších dětí Vimperk                       H. Kábrtová, J. Bauer

  červenec       Letní tábor v Německu (Heiligenhof)                   H. Kábrtová, I. Látalová

       srpen       Letní tábor dětí Raspenava                                    H. Kábrtová, R. Musich           

       srpen       Letní tábor starších dětí Vimperk                         H. Kábrtová, J. Bauer        

       29.08.       Rafting na Ohři                                                       P. Šimek, T. Kábrt

         4.09.       Vzpomínání na prázdniny                                      H. Kábrtová, T. Kábrt

       19.09.       Výlet do karlovarských parků                               R + A Musichovi

      28.11.        Plavání v sokolovském bazénu                               J. Bauer, A+ R Musichovi

     11.– 13.12.            Změň svět                                                     T. Kábrt, H. Kábrtová

      12.12.        Výstava stromků a pečení vánočního cukroví     V. Krassová, M. Malíková

      18.12.        Vánoční bohoslužba s rozdáváním dárků            H. Kábrtová, T. Kábrt

Podle vhodného programu návštěva divadla nebo kina, popř. promítání filmu ve sboru.

Společnost Pohlazení bude plánovat činnost v roce 2021

Setkání členů a přátel Společnosti Pohlazení se koná v úterý 1. prosince od 18.00 hodin v ordinaci psychologa a předsedy spolku Jiřího Bauera v ulici Hornická 1613 v Sokolově. Kdo se nemůže dostavit osobně, může se připojit online na  https://meet.jit.si/CASDSokolov . Účelem je naplánování činnosti na rok 2021.  Všichni dospělí zájemci o činnost spolku jsou srdečně zváni!

Dlouhé a krásné prázdniny 2020

Kazatel požehná dětem do nového školního roku

Spolek Pohlazení zve děti i rodiče v sobotu 5. září od 14 hodin do prostor modlitebny církve adventistů v Sokolově na Šenvertu (Kraslická 14). Děti zavzpomínají na uplynulé prázdniny a kazatel Bohuslav Zámečník se bude za děti, kterým začal nový školní rok, modlit a prosit o požehnání. Na závěr setkání bude na zahradě oheň s opékáním.

Spolek Pohlazení uspořádal pro děti výlet po Ohři

Spolek Pohlazení, který pečuje především o děti ze znevýhodněných rodin, ukončil prázdniny vodáckým výletem. Na sedmi raftech a dvou kánoích se z Tršnic u Chebu do Nebanic přepravilo 45 lidí. Neodradilo je ani nepříznivé počasí . Výletu s Pohlazením se poprvé zúčastnil nový pastor sokolovského sboru Pavel Šimek. Díky všem dospělým za účast a pomoc s organizací, dětem pak za statečnost.

Fotky jsou zde na těchto odkazech:

Fotky Hany Kábrtové Fotky Martina Stolaře

Další setkání dětí se koná v sobotu 5. září v prostorách modlitebny církve adventistů v Sokolově na Šenvertu (Kraslická 14). Děti zavzpomínají na uplynulé prázdniny a kazatel Bohuslav Zámečník se bude za děti, kterým začal nový školní rok, modlit a prosit o požehnání. Na závěr bude na zahradě oheň s opékáním. Jsou zváni jak rodiče, tak děti!

Všechny děti z oddílu Agara jsou z prázdnin doma

Třicet šest dětí ze sokolovského oddílu Klubu Pathfinder Agara se zúčastnilo čtyř letních táborů a jednoho výukového pobytu. Letní aktivity většiny dětí finančně podpořil spolek Pohlazení, který v Sokolově působí pod vedením psychologa Jiřího Bauera už téměř třicet let a je zaměřený na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Největšími podporovateli spolku jsou Církev adventistů sedmého dne a Nadace ČEZ.

Hned na začátku prázdnin se vydalo dvacet dětí na desetidenní skautský tábor na Hadovce u Konstantinových Lázní, na který je doprovázela studentka Michaela Vilímková ze Sokolova. Děti se učily, jak žít v souladu s přírodou, od starobylých kmenů Tichomoří. V polovině července odjela pětičlenná skupinka mladších dětí pod vedením studenta Michala Gajdoše z Nového Sedla na Hájnou Horu u Vimperka, kde plnily bobříky stejně jako Mirek Dušín, Jarka Metelka a další „Rychlošípáci“ z knih Jaroslava Foglara. Mladší dětí ve Vimperku vystřídaly po týdnu děti starší, které na přelomu července a srpna prožily na táboře „Putování dobrodruhů“ čtrnáct dní. Prvních čtrnáct dní v srpnu se konal tábor „hobitů“ na severu Čech v Raspenavě, ze Sokolovska se ho zúčastnily dvě děti.

Více >

Třicet pět dětí stráví i díky Pohlazení část prázdnin na táborech

Sokolovský oddíl Klubu Pathfinder Agara vypravil ve spolupráci se spolkem Pohlazení 35 dětí na různé letní pobyty. V neděli 28. června odletěli na jeden měsíc čtyři kluci do Francie, kde se pod vedením Američana Jima McDonalda učí anglicky, koupou v moři a jezdí na výlety. Ve čtvrtek 2. července odjelo na letní tábor Divokého západu Hadovka u Konstantinových Lázní ze Sokolovska 23 dětí (na fotkách), které doprovází studentka Míša Vilímková. V neděli 19. července odjede 5 menších dětí na letní tábor Jižního kříže ve Vimperku, pojede s nimi jako doprovod student Michal Jakub Gajdoš, který tábor pomáhal od 28. do 30. června také stavět. O týden později skupinku vystřídá 5 starších děvčat, které ve Vimperku stráví 14 dní. Další 2 děti se zúčastní od 2. srpna čtrnáctidenního letního tábora Severní hvězdy v Raspenavě na Liberecku a 10 dětí pod vedením Luboše Olaha odjede s podporou spolku 10.7. na prázdninový pobyt ke Kamencovému jezeru u Chomutova. Spolek Pohlazení díky svým dárcům, z nichž největší je Nadace ČEZ, církev adventistů, spolek ASI-CS, pobyty dětí finančně podpořil. Výuku angličtiny s výlety ve Francii hradí Jim McDonald. Díky dárcům, díky organizátorům táborů, díky všem, kteří pomáhají dětem smysluplně trávit svůj volný čas.