Pathfinder

Třicet pět dětí stráví i díky Pohlazení část prázdnin na táborech

Sokolovský oddíl Klubu Pathfinder Agara vypravil ve spolupráci se spolkem Pohlazení 35 dětí na různé letní pobyty. V neděli 28. června odletěli na jeden měsíc čtyři kluci do Francie, kde se pod vedením Američana Jima McDonalda učí anglicky, koupou v moři a jezdí na výlety. Ve čtvrtek 2. července odjelo na letní tábor Divokého západu Hadovka u Konstantinových Lázní ze Sokolovska 23 dětí (na fotkách), které doprovází studentka Míša Vilímková. V neděli 19. července odjede 5 menších dětí na letní tábor Jižního kříže ve Vimperku, pojede s nimi jako doprovod student Michal Jakub Gajdoš, který tábor pomáhal od 28. do 30. června také stavět. O týden později skupinku vystřídá 5 starších děvčat, které ve Vimperku stráví 14 dní. Další 2 děti se zúčastní od 2. srpna čtrnáctidenního letního tábora Severní hvězdy v Raspenavě na Liberecku a 10 dětí pod vedením Luboše Olaha odjede s podporou spolku 10.7. na prázdninový pobyt ke Kamencovému jezeru u Chomutova. Spolek Pohlazení díky svým dárcům, z nichž největší je Nadace ČEZ, církev adventistů, spolek ASI-CS, pobyty dětí finančně podpořil. Výuku angličtiny s výlety ve Francii hradí Jim McDonald. Díky dárcům, díky organizátorům táborů, díky všem, kteří pomáhají dětem smysluplně trávit svůj volný čas.

Pohlazení může i díky vám získat 50 tisíc od nadace ČEZ

Spolek Pohlazení, který pečuje o děti, získal od Nadace ČEZ finanční příspěvek v maximální výši 50 tisíc korun. V maximální proto, že nyní záleží na lidech, zda tuto částku spolek obdrží celou, případně nižší. Projekt Pohlazení s názvem ZAPOJME DĚTI byl zařazen na webové stránky Nadace ČEZ pomahejpohybem.cz. Každý, kdo chce spolku pomoci peníze získat, si musí stáhnout do svého mobilu aplikaci EPP a potom při chůzi, jízdě na kole a dalších činnostech sbírat body, které je nakonec třeba přiřadit projektu. Pohlazení sbírá body od středy 13. května a má jeden měsíc na získání maximální částky. Díky všem za podporu!

Informace k letním táborům

Milé děti, vážení rodiče,

vzhledem k tomu, co se ve světě děje, není jisté, jak dopadnou všechny připravované letní tábory. Zatím NENÍ NIC ZRUŠENO. Pokračujte prosím v přípravách, jakoby se vše mělo uskutečnit. Je možné, že vše nakonec vyjde. Také Klub Pathfinder připravuje tábor na Hadovce, na který je možné se do konce května přihlásit. Zrušit se vše dá vždycky, horší je něco honit na poslední chvíli. O Hadovku se již některé děti hlásily (Martin Vilímek s kamarádkou, Tomáš Golkovský, Natka Siváková, Pavel Schultze….), bylo by dobré, aby se přihlásily i děti, které měly jet do ciziny. Nevíme, jaká bude situace ve Francii a v Německu. Kdyby byly tyto pobyty zrušené, tak aby dětem zůstalo aspoň Česko. Napište, kdo se chcete přihlásit na Hadovku (7-15 let), pošlu nebo doručím jinak přihlášku. Ještě jeden tábor pro děti od 6 do 11 let bude v srpnu, k tomu ještě informace dorazí. Moc už se na vás těším, že se brzy někde uvidíme! Hana Kábrtová

Pozvánka na tábor 2020

Spolek Pohlazení děkuje všem, kteří ho podporují

Začínají se plánovat letošní dětské tábory

Po loňském úspěšném šestitýdenním pobytu tří dětí ze spolku Pohlazení u Američana Jima McDonalda v Normandii se rozhodly přijmout Jimovo pozvání na letošní léto další tři děti. Jan Boudník, Rosťa Koller (na fotce vlevo) a Filip Smíšek (vpravo) vyrazí na jeden měsíc do Francie, kde se budou pod Jimovým vedením intenzivně učit anglicky a poznávat cizí zemi a její krásy. Spolek Pohlazení finančně podpoří dopravu letadlem a vlakem až do městečka Saint Denis Le Gast. Pohlazení přispěje také na tábory dětem ze spolku, které pojedou do německého Heiligenhofu, na Hadovku u Konstantinových Lázní a také do Raspenavy u Liberce. Spolek se tak rozhodl na společném setkání členů v neděli 9. ledna.

Manželé Musichovi pořádají pro děti výlet do Mariánských Lázní

Manželé Musichovi pořádají v neděli  22. září pro děti z Pohlazení výlet do parku Boheminium v Mariánských Lázní. Odjíždět se bude vlakem ze Sokolova v 9. 05 hodin, s přestupem v Chebu. Na účastníky čeká výlet na Kolibu do dolní stanice lanovky, výjezd lanovkou k hotelu Krakonoš, návštěva Boheminium parku, jídlo, návštěva dančí obory a rozhledny Hamelika. Nazpět jede z Mariánských Lázní přímý vlak do Sokolova v 15.24 hodin. Do Sokolova se výletníci vrátí v půl páté. Přihlásit se je možné na facebooku Agary Sokolov, zde na webových stránkách, osobně či na telefonním čísle 733380259.

Děti i dospělí společně děkovali Pánu Bohu za krásné léto

S krásně prožitým létem se rozloučili děti i dospělí, kteří přišli v sobotu 14. září na odpolední bohoslužbu vděčnosti v Sokolově na Šenvertu ve sboru adventistů. Děti vyprávěly z táborů a výletů zážitky, zazněly dokonce táborové pokřiky z tábora na Hadovce či jazykolamy v angličtině z dlouhého výletu do Normandie. Všichni přítomní si zazpívali hymnu Klubu Pathfinder a v modlitbách děkovali Pánu Bohu za jeho ochranu. Kazatel Bohuslav Zámečník a Luboš Olah žehnali přítomným dětem. Co znamená Boží požehnání ze 4. knihy Mojžíšovy vysvětlil ve svém zamyšlení Tomáš Kábrt.

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,
ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,
ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

Po skončení bohoslužby následovalo posezení u ohníčku s kytarou a opékáním. Letní tábory i výlety organizoval a z velké části i financoval spolek Pohlazení, který je podporován církví adventistů, nadací ČEZ a spolkem ASI. Všem díky a také Bohuslavu Zámečníkovi za přípravu ohniště i celé zahrady sboru. Další akci s dětmi plánuje Pohlazení v neděli 22. září. Manželé Musichovi připravují pro děti výlet v okolí. Všechny fotky a videa jsou zde: LÉTO 2019 Více >

Fotky z tábora na Hadovce jsou konečně tady

Fotky z tábora na Hadovce od Radka Brůhy jsou zde: HADOVKA 2019

 

Prázdniny našich dětí

Na bohoslužbě se bude vzpomínat na prázdniny