Odpolední bohoslužby

Pozvánka na sobotní bohoslužby

V sobotu 28. května se koná pravidelná odpolední bohoslužba od 14 hodin v Tříkrálové kavárničce v Sokolově. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Kázat bude Hana Kábrtová. Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na téma z 1. knihy Mojžíšovy ve Starém zákoně Uchvatitel Jákob

„Ezau řekl: ‚Právem dostal jméno Jákob (to je Úskočný). Už dvakrát se mnou jednal úskočně. Připravil mě o mé prvorozenství a nyní i o požehnání.‘ A otázal se: ‚Pro mne už požehnání nemáš?‘“ (Gn 27,36)

Dopolední bohoslužba církve adventistů se koná v prostorách modlitebny na Šenvertu, Kraslická 494/14 v Sokolově. Začíná v 9.30 hodin.

Pozvánka na sobotní bohoslužby

V sobotu 21. května se koná pravidelná odpolední bohoslužba od 14 hodin v Tříkrálové kavárničce v Sokolově. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Kázat bude na téma – „Potěšte můj lid,“ praví váš Bůh – Hana Kábrtová. Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na téma z 1. knihy Mojžíšovy ve Starém zákoně Zaslíbení

„Abraham byl stařec pokročilého věku. Hospodin mu ve všem požehnal.“ (Gn 24,1)

Dopolední bohoslužba církve adventistů se koná v prostorách modlitebny na Šenvertu, Kraslická 494/14 v Sokolově. Začíná v 9.30 hodin.

Divadlo Buchty a loutky zahraje v Sokolově Čapkovo R.U.R.

Pozvánka na sobotní bohoslužby

Kazatel Bohuslav Zámečník povede v sobotu 14. května odpolední bohoslužbu od 14 hodin v Tříkrálové kavárničce v Sokolově. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na téma z 1. knihy Mojžíšovy ve Starém zákoně Zaslíbení

„Abraham byl stařec pokročilého věku. Hospodin mu ve všem požehnal.“ (Gn 24,1)

Dopolední bohoslužba církve adventistů se koná v prostorách modlitebny na Šenvertu, Kraslická 494/14 v Sokolově. Začíná v 9.30 hodin.

Všichni jsou srdečně zváni!

Hostem bohoslužby bude farář Petr Bauchner

V sobotu 7. května navštíví bohoslužbu v Tříkrálové kavárničce sokolovský farář Petr Bauchner. Začíná se jako obvykle ve 14 hodin. Kromě kázání bude příležitost si popovídat o nově vzniklé sociální iniciativě s názvem Střecha nad hlavou. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na téma z 1. knihy Mojžíšovy ve Starém zákoně Abrahamovy kořeny

„Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl; a vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde.“ (Žd 11,8)

Dopolední bohoslužba církve adventistů se koná v prostorách modlitebny na Šenvertu, Kraslická 494/14 v Sokolově. Začíná v 9.30 hodin.

Všichni jsou srdečně zváni!

V kavárničce bude další bohoslužba

Kazatel Pavel Šimek povede v sobotu 30.4. odpolední bohoslužbu od 14 hodin v Tříkrálové kavárničce v Sokolově. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na téma z 1. knihy Mojžíšovy ve Starém zákoně Národy a Bábel

„Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.“ (Gn 11,9)

Dopolední bohoslužba církve adventistů se koná v prostorách modlitebny na Šenvertu, Kraslická 494/14 v Sokolově. Začíná se v 9.30 hodin.

Všichni jsou srdečně zváni!

Pozvánka na sobotní bohoslužby

Hana Kábrtová povede v sobotu 23.4. odpolední bohoslužbu od 14 hodin v Tříkrálové kavárničce v Sokolově. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na téma z 1. knihy Mojžíšovy ve Starém zákoně Potopa. „Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho.“ (Mt 24,37)

Dopolední bohoslužba církve adventistů se koná v prostorách modlitebny na Šenvertu, Kraslická 494/14 v Sokolově. Začíná se v 9.30 hodin.

Všichni jsou srdečně zváni!

Více >

Pozvánka na velikonoční bohoslužby

Kazatel Pavel Šimek povede velikonoční bohoslužby v Sokolově u adventistů. Dopoledne od 9.30 hodin bude bohoslužba v modlitebně církve adventistů na Šenvertu, Kraslická 494/14, odpoledne od 14 hodin v Tříkrálové kavárničce. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na téma z 1. knihy Mojžíšovy ve Starém zákoně Kain a jeho odkaz.

„„Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout.“ (Gn 4,7)

Všichni jsou srdečně zváni!

Pozvánka na odpolední bohoslužby na nové místo

Odpolední bohoslužby se budou konat v Tříkrálové kavárničce

V modlitebně církve adventistů v Sokolově na Šenvertu, Kraslická 494/14, se bude 9. dubna 2022 konat sobotní bohoslužba od 9.30 hodin. Kázat bude Bohuslav Zámečník . Odpolední bohoslužba se již nebude konat na Šenvertu, ale v Tříkrálové kavárničce na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela), opět od 14 hodin. Kázat bude Tomáš Kábrt. Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na téma z 1. knihy Mojžíšovy ve Starém zákoně Pád do hříchu.

„Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ (Gn 3,15)

Všichni jsou srdečně zváni!