Odpolední bohoslužby

Kdy je člověku blaze a kdy běda?

Sobotní bohoslužba bude 18.5. od 14 hodin na odkazu: https://us06web.zoom.us/j/83215670507

Bude možné se připojit už od 13.30 hodin pro případné řešení technických problémů. Příchozí návštěvníky čeká řada písní, vzájemná vyprávění a úvaha z Božího slova Hany Kábrtové (na fotce).

Pozvání na sobotní online bohoslužbu 11. května

Sobotní bohoslužba bude 11.5. od 14 hodin na odkazu: https://us06web.zoom.us/j/83215670507

Bude možné se připojit už od 13.30 hodin pro případné řešení technických problémů. Příchozí návštěvníky čeká řada písní, vzájemná vyprávění a úvaha z Božího slova Aleše Trdly.

Pozvánka na sobotní online bohoslužbu 4. května

Sobotní bohoslužba bude 4.5. od 14 hodin na odkazu: https://us06web.zoom.us/j/83215670507

Bude možné se připojit už od 13.30 hodin pro případné řešení technických problémů. Příchozí návštěvníky čeká řada písní, vzájemná vyprávění a úvaha z Božího slova Tomáše Kábrta.

Pozvánka na bohoslužbu v Horním Slavkově

Pozvánka na online bohoslužbu 20. dubna

Sobotní bohoslužba bude 20.4. od 14 hodin na odkazu: https://us06web.zoom.us/j/83215670507

Bude možné se připojit už od 13.30 hodin pro případné řešení technických problémů. Příchozí návštěvníky čeká řada písní, vzájemná vyprávění a úvaha z Božího slova kazatele Miroslava Bíska (na fotce při Večeři Páně v Sokolově na faře).

Pozvánka na online sobotní bohoslužbu s M. Kysílkem

Sobotní bohoslužba bude 6.4. od 14 hodin na odkazu: https://us06web.zoom.us/j/83215670507

Bude možné se připojit už od 13.30 hodin pro případné řešení technických problémů. Příchozí návštěvníky čeká řada písní, vzájemná vyprávění a úvaha z Božího slova kazatele Miroslava Kysílka.

Pozvánka na velikonoční bohoslužbu v Horním Slavkově

Pozvánka na online bohoslužbu 30.3.2024

Sobotní bohoslužba bude 30.3. od 14 hodin na odkazu: https://us06web.zoom.us/j/83215670507

Bude možné se připojit už od 13.30 hodin pro případné řešení technických problémů. Příchozí návštěvníky čeká řada písní, vzájemná vyprávění a úvaha z Božího slova Tomáše Kábrta.

Pozvánka na faru na Večeři Páně 23.3.

Na sokolovské faře v ulici J.K. Tyla 531/4 se v sobotu 23. března 2023 od 14 hodin uskuteční slavnost Večeře Páně za účasti kazatele Miroslava Bíska. Věřící přijímají pozvání „k večeři“ od samotného Pána Boha a prožijí svátek pokory a usmíření. Zároveň si připomenou, že smyslem Večeře Páně je výzva k činu, kdy Ježíš při lámání chleba říká: „Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“ „Lámat se“ pro druhé je možné jen v síle Ježíše Krista, proto se první křesťané scházeli „k večeři či k lámání chleba“ denně.

Všichni jste srdečně zváni ke společenství s Bohem a načerpání sil k vydávání se pro druhé.

Desatero, jak ho neznáte!

Pozvání na sobotní interaktivní online bohoslužbu 16.3.

Sobotní bohoslužba bude 16.3. od 14 hodin na odkazu: https://us06web.zoom.us/j/83215670507

Bude možné se připojit už od 13.30 hodin pro případné řešení technických problémů. Příchozí návštěvníky čeká řada písní, vzájemná vyprávění a úvaha z Božího slova Hany Kábrtové na téma Desatero, jak ho neznáte!. Přijďte se potěšit Božím zaslíbením obsaženém v prvním tzv. přikázání.