Církevní časopis Advent

Večeře Páně tří sborů se koná v pátek 13.11.

večeře páněMimořádná Večeře Páně tří sborů Církve adventistů sedmého dne Sokolov, Karlovy Vary a Cheb se koná 13. listopadu od 18 hodin v modlitebně sokolovského sboru na Kraslické 494/14. Děti budou mít svůj vlastní program.

Večeře Páně je název pro jedinečný křesťanský svátek. Máme možnost jíst nekvašený chléb a pít nekvašené víno ve společnosti samotného Pána Boha. Není to jen památka na něco, co bylo kdysi (poslední večeře s Ježíšem před ukřižováním), ale skutečná večeře s přítomným Ježíšem. Ježíš totiž žije a je mezi námi. Při Večeři Páně máme šanci obnovit s ním svůj vztah. Máme příležitost odhodit balvany ze svých srdcí, které nás tíží, a prožít očištění od nelásky, nepřátelství, zloby, které nás tak často sužují. Všichni jste srdečně zváni! Více >

Předsedové církve adventistů bilancují i plánují

Advent-leden Vychází první letošní časopis Církve adventistů sedmého dne Advent. Ke stažení je zde

Adventisté na celém světě se společně modlí

Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví Písmo. Žalm 34,9

modlitebníČlenové a přátelé církve adventistů se po celém světě scházejí každý den od 2. do 9. listopadu k modlitebním chvílím, ke studiu Božího slova a k četbě přednášek, které letos mají název „Na cestě za Ježíšem“. Autorem všech přednášek kromě dvou sobotních je Larry Lichtenwalter, který pracoval více než dvacet let jako kazatel sboru v Berrien Springs ve státě Michigan (USA). Je také dlouholetým učitelem na adventistické Andrewsově univerzitě. Sobotní zamyšlení napsal předseda Generální konference církve adventistů Ted N. C. Wilson a poslední text modlitebního týdne v sobotu 9.11. byl vytvořen na základě kázání, které přednesla Ellen Whiteová ve měste Lansing v Michiganu 5. září 1891.

Sokolovský sbor se také bude celý týden každý večer vždy od 18 hodin scházet v rodinách nebo ve sboru. Sobotní modlitební přednášky budou v rámci pravidelných bohoslužeb sboru v sobotu dopoledne. Nedělní setkání zájemců o společně modlitební chvíle bude 3.11. v Těšovicích 72 v rodině Novákových, v pondělí 4.11. v Lokti, ulice Sportovní 539 u Jiřího Bauera st., v úterý 5.11. ve sboru na Kraslické, ve středu 6.11. v Sokolově, ulice Atletická 2221 v rodině Zámečníkových, ve čtvrtek v Libavském Údolí 46 u Kábrtových a v pátek ve sboru na Kraslické.

Přednášky modlitebního týdne jsou k dostání v papírové podobě u Gabriely Zámečníkové v sokolovském sboru každou sobotu, nebo v elektronické podobě jsou ke stažení zde Advent_09_13_CZ.

Více >

Červencový a srpnový časopis ADVENT ke stažení

Obálka časopisu Advent

Setkání „Vězňů svědomí“ v Sázavě 

– Rozhovor s autorem knihy „Mluvme spolu“ a předsedou Generální konference v letech 1999 – 2010 Janem Paulsenem

– Tři oříšky pro manželství aneb jak pokračovat, když dochází růžová

– Příběh pro děti – Hřích 

Ke stažení zde: Advent 7/2013

Advent 8/2013