Četba

Divadlo Víti Marčíka nadchlo v Sokolově diváky

Nádherné divadelní představení Víti Marčíka zažili všichni, kteří si nenechali v pátek 19. června ujít Labyrint světa a ráj srdce od Komenského. Zde alespoň několik fotek:

Do Sokolova přijede s Labyrintem umělec Víťa Marčík

Jihočeský herec, komediant, loutkář a pouliční umělec Víťa Marčík přijede do Sokolova s inscenací podle Komenského díla Labyrint světa a ráj srdce. Přestože od úmrtí Jana Amose Komenského uplyne v letošním roce 15. listopadu 350 let, je jeho dílo nadčasové a dodnes promlouvá ke čtenářům. Premiéra inscenace se po „několikátém hledání odvahy a drzosti“ zpracovat a zdramatizovat knihu J. A. Komenského uskutečnila 5. února 2012 v klášterním sále na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Všichni jsou srdečně zváni do prostor církve adventistů v ulici Kraslická 494/14 v Sokolově v pátek 19. června, začíná se v 18 hodin.

„Myslím, že, co je smyslem života, si musí najít každý sám… důležité je hledat a nikomu nevěřit, a když říkám nikomu, tak myslím ani mě! Když jsem já v tom věku byl, v kterém se začíná ukazovat rozdíl mezi dobrým a zlým, viděl jsem mezi lidmi rozdílné postavení, povolání, práce i předsevzetí, která dělají. Zdálo se mi potřebné, abych si dobře rozmyslel, k jaké skupině lidí bych se připojiti měl. Čím víc jsem přemýšlel, tím víc mi bylo jasné, že bych pro sebe chtěl takový život, v němž by co nejméně starostí a spěchu, co nejvíce pak pohodlí, pokoje a dobré mysli bylo. Vyšel jsem a ohlédati se počal, mysle, odkud a jak začíti.“

Divadlo Víti Marčíka z Hluboké nad Vltavou v Sokolově

Vyšla červnová Vyhlídka

Vyšlo červnové vydání měsíčníku sboru adventistů v Sokolově Pěkná vyhlídka. Téměř celé je věnováno rozhovoru s novým kazatelem sboru Pavlem Šimkem, dále obsahuje zamyšlení Hany Kábrtové „Hřích a Duch“ a pozvánky na všechny akce sboru v červnu.

Časopis je ke stažení zde

Tip na knihu: Více než tesař

Tip na knihu

Revidované vydání oblíbené knihy od Joshe McDowella „Více než tesař“, která nově obsahuje i osobní příběh autora „Moje cesta od skepticismu k víře“, je možné si v sobotu při bohoslužbách objednat ve sboru církve adventistů v Sokolově. Cena knihy bude při společném nákupu 20 Kč /ks.

Dubnová Pěkná vyhlídka do karantény

Dubnové vydání měsíčníku sokolovského sboru adventistů informuje o možnostech internetového setkávání sboru k bohoslužbám a modlitebním chvílím na internetu, přináší aktuální úvahu sborového vedoucího romských bohoslužeb Luboše Olaha, reflexi sbírky humanitární organizace ADRA na pomoc obětem koronavirové pandemie a služby sborové iniciativy Tabita, kázání Tomáše Kábrta „Co je domov?“, „dopis“ od Boha, zdravotní rady k situaci, výzvu k podpoře žádosti při sboru působícího dobročinného spolku Pohlazení o podporu z Nadace ČEZ, plány na letošní dětské letní tábory a přehled akcí sboru v dubnu.

Časopis je ke stažení zde

Březnová Vyhlídka je tu

Březnové vydání měsíčníku sboru adventistů v Sokolově Pěkná vyhlídka představuje mladíka Míšu Tůmu z Citic a jeho pohnutý příběh, informuje o šestém roce sociálního projektu Tabita, kázání Hany Kábrtové o podivuhodné životní zkušenosti Abraháma, fejeton Alwerna McCrowa, upoutávku na novou knihu biblisty Jiřího Beneše, který bude v březnu hostem v sokolovské knihovně na zámku a kalendář všech akcí sboru na březen.

Časopis je ke stažení zde

Nejkrásnější příběh Starého zákona na plátně

 

V pátek 7.2. 2020 od 18 hodin se bude v sokolovském sboru adventistů na Kraslické 494 v Sokolově promítat italsko – americko – německý film Josef (1. díl). Jedná se o filmové vyprávění dramatického osudu Jákobova nejmilovanějšího syna Josefa, kterého jeho bratři sžíraní závistí prodali do otroctví. Všichni jsou srdečně zváni!

Únorová Vyhlídka je plná dobrých zpráv

Únorové vydání měsíčníku sokolovského sboru adventistů Pěkná vyhlídka přináší informace o rozšíření  podpůrných sociálních aktivit sboru na nemocnou holčičku Justýnku Rakašovou, o chystané sérii křesťanských večerů pro veřejnost o vztazích v sokolovské knihovně na zámku, o výměně kazatele sboru, plánovaných akcích dobročinného spolku Pohlazení, přípravě letních táborů pro děti, zajímavých  zkušenostech s Bohem, akcích sboru plánovaných na únor a další.

Časopis je ke stažení zde

Lindtnerovi vystoupí s básněmi a kytarou k výročí revoluce

Farní charita v Sokolově pořádá v pondělí 18. listopadu od 18 hodin v kostele svatého Jakuba na Starém náměstí v Sokolově komponovaný pořad hudby a poezie, který je připraven k 30. výročí sametové revoluce. Během večera zazní básně židovských básníků, kteří zažili nesvobodu druhé světové války. Někteří z nich zahynuli v koncentračních táborech. Většina básní vznikla právě za zdmi táborů smrti a jsou vyjádřením hluboké touhy po svobodě – modlitbou za svobodu. Účinkují: Michaela Lindtnerová (přednes) a Martin Lindtner (klasická kytara).