SmyrnaHistorii třetího dopisu z novozákonní knihy Zjevení Janovo s přesahem jeho významu do dnešních dnů  vysvětlil v úterý večer návštěvníkům přednášky kazatel Martin Lindtner. Jednalo se o dopis do Pergama ve druhé kapitole této knihy: Andělu církve v Pergamu piš: Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč: „Vím, kde bydlíš: tam, kde je trůn satanův. Avšak pevně se držíš mého jména a nezapřel jsi víru ve mne ani ve dnech, kdy můj věrný svědek Antipas byl zabit mezi vámi, tam, kde bydlí satan. Jen to mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Balaámova. Jako on učil Baláka svádět syny Izraele, aby se účastnili modlářských hostin a smilstva, tak i ty máš některé, kteří zastávají učení nikolaitů. Proto se obrať! Ne-li, brzo k tobě přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many; dám mu bílý kamének, a na tom kaménku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává.“ Čtvrtý dopis do Thyatir čeká zájemce ve středu 17. ledna od 18 hodin s podtitulkem „Vidím do nitra člověka…“.