Jiné

Ve Varech se rozloučili s Janou Zoubkovou

V sobotu 17. září se přišli na bohoslužbu v modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Karlových Varech členové sboru a další přátelé rozloučit s Janou Zoubkovou, která patřila do společenství tohoto sboru od 20. října roku 2012. Jana Zoubková po dlouhé nemoci zemřela 23. července 2022 ve věku nedožitých 69 let. Členka sokolovského sboru a iniciátorka sociálního projektu Tabita, který je především zaměřený na pomoc seniorům či jinak handicapovaným lidem a který pečoval také o Janu Zoubkovou, Hana Kábrtová, předala formou vyprávění a fotek přítomným střípky ze života Janičky, získané z její pozůstalosti či z vyprávění pečovatelek Jarky Faragové a Věrky Krassové. Karlovarský sbor zazpíval píseň a Tomáš Kábrt věnoval Janičce i své kázání ze žalmu 113. Více je v dalších příspěvcích, jak Janin život, tak celé kázání.

Ze života Jany Zoubkové z Karlových Varů

Hana Kábrtová: Vzpomínka na Janu Zoubkovou z Karlových Varů v sobotu 17. září 2022

20. října by Janička oslavila desetileté výročí od svého křtu, deset let byla členkou karlovarského sboru církve adventistů, deset let byla naší sestrou v Kristu

Tohoto výročí se ale nedožila, protože letos v létě zemřela ve věku 69 let.

Pojďme si trošku zmapovat její život:

  • Janička se narodila Karlu Jaklovi a Růženě Volfové 3. května roku 1953 v České Lípě, později do rodiny přibyl ještě bratr Ivo.
  • Brzy po narození byla pokřtěna u katolíků, a to 24. května 1953 v České Lípě jako Jana Margita Jaklová. Zajímavostí je, že z této církve Jana na vlastní žádost v roce 2008 vystoupila, kdy napsala na římskokatolickou farnost v České Lípě, že se tak rozhodla po hlubším studiu Božího slova – Bible.
  • Znovu pokřtěná byla 20. října 2012 v Církvi adventistů sedmého dne ve sboru Karlovy Vary, křtil ji Bohuslav Zámečník v době, kdy kazatelem tohoto sboru byl Luboš Čapek

Ale vraťme se ještě do dětství:

Více >

Manželé Musichovi byli pokřtěni

V pátek 9. září 2022 se rozhodli ke křtu Roman a Anna Musichovi ze Sokolova, kteří navštěvují společenství církve adventistů již řadu let. Před samotným obřadem se přítomní setkali v modlitebně na Šenvertu, kde učinili manželé veřejný slib následování Ježíše Krista. Zaznělo zde také několik společných písní a kázání pastora Pavla Šimka. Křest se konal  v zatopeném bývalém hnědouhelném lomu Gsteinigt mezi Dolním Rychnovem a Sokolovem. Sláva Bohu!

Zemřela naše Maruška Jindrová ze Sokolova

Manželé Musichovi budou mít svatý křest

Manželé Anna a Roman Musichovi ze sboru Církve adventistů sedmého dne v Sokolově budou mít v pátek 9. září 2022 od 18 hodin v zatopeném bývalém hnědouhelném lomu Gsteinigt mezi Dolním Rychnovem a Sokolovem svatý křest (více na mapě vpravo). Všichni jsou srdečně zváni býti svědky této radostné události!

Michal Tůma bude mít křest v Šabině

Jaroslav Nový běžel pro děti vězněných rodičů

Letošní sedmý ročník běhu se žlutou stužkou, Yellow Ribbon Run, věnovali organizátoři dětem vězněných rodičů. Uskutečnil se 21. června v pražském řepském lesoparku a nechyběl ani štafetový tým zástupců Vězeňské duchovenské péče ve složení Andrej Penjuk, Tomáš Kvasnička, Tomáš Fendrych, Jaroslav Nový a neběžící kapitán Pavel Kočnar.

„Před závodem jsem se dal do řeči s nějakým běžcem a ptal jsem se ho, jestli se zúčastnil pražského marathonu, a pokud ano, za jaký čas ho uběhl. Neznámý účastník mi odpověděl, že ano a s časem 2 hodiny a 18 minut. Reagoval jsem slovy: ´To ti tak věřím! To bys musel být jedině Homoláč!´ Usmál se a řekl: ´To taky jsem 😊.´ Spadla mi brada. Na běhu se žlutou stužkou jsem se nečekaně setkal s olympijským reprezentantem, nejlepším současným vytrvalostním běžcem, českým předním maratoncem Jiřím Homoláčem. Vyfotili jsme se spolu a já mohu tuto úžasnou každoroční příležitost k setkávání s lidmi jak z vězení, tak s těmi, kteří se snaží lidi z okraje společnosti posunout zpět do středu k nové šanci, jen doporučit! Příští rok se zase těším,“ vyprávěl nadšeně Kynšperák Jaroslav Nový, který sám vyrostl v dětském domově.

Více >

Zemřel náš kamarád a bratr v Kristu Honza Ferenc

Více o Honzovi v našem rozhovoru z roku 2017: Ježíše nikdy neopustím

Gratulace k zaběhnutí patnáctého maratonu

Člen sokolovského sboru Jaroslav Nový zaběhl v neděli 8. května svůj 15. pražský maraton v čase 3 hodiny 36 minut. Sokolovský sbor gratuluje k vytrvalosti a přeje hodně sil a zdraví do dalších let!

Rozhovory s Bohem, novoroční program dopolední skupiny

Hlavním tématem novoročního programu na dopolední bohoslužbě byla komunikace s Bohem, kontakt, sdílení a prožívání vztahu s Ním.

Pro každého věřícího člověka je modlitba přirozenou součástí jeho každodenního života. Čtením biblických příběhů si můžeme vytvořit mozaiku rozmanitým přístupů mnoha mužů i žen, jak rozmlouvali s Bohem. Někdy forma modlitby při bohoslužbě měla přesně danou podobu. Ale ne vždy se jednalo o formální nebo ceremoniální záležitost. Většinou jsme svědky originálních rozhovoru a blízkého sdílení se člověka s Bohem.

Smyslem rozhovoru je komunikace, ve které jde o navázání spojení, tak jak to máme v současném světě v telekomunikaci. Telekomunikace nejprve vedla spojení kabely, bylo s tím spojeno mnoho práce a překopnutí kabelu zavinilo přerušení spojení. Daleko efektivnější spojení přinesl objev přenosu vzduchem. Tyto sítě neviditelně přenáší zprávy z jedné strany zeměkoule na druhou a přes družice a satelity i mimo naší modrou planetu. Kdyby to někdo vyprávěl lidem před sto lety, asi by se tomu vysmáli. Modlitba tímto způsobem funguje již od stvoření. Může doletět k našemu Bohu až za hranice naší sluneční soustavy a mimo naší galaxii, neboť On je vládcem celého vesmíru a slyší nás prostě všude.

Více >