Jiné

Víťa Marčík přijede z Hluboké do Šabiny

Na besedu nad Biblí zve kazatel Miroslav Bísek

Milí přátelé,

chci vás pozvat k pokračování online studia knihy Izajáš. Spojíme se ve středu 18.10. v 19 hodin na tomto odkazu: http://meet.google.com/ssj-txjh-sge. Budeme studovat 49. kapitolu.

S přáním pokojných dnů Miroslav Bísek, kazatel CASD

Jana Ziky 1739
347 01 Tachov
tel. 739 345 675

Jak tiše večer přichází – pozvánka na koncert

11. 11. 2023 v 18 hod, Kostel Církve adventistů, Londýnská 30, Praha 2 Vinohrady
Zveme vás na koncert duchovních písní a spirituálů „Jak tiše večer přichází“. Lyrický bas sólisty Národního divadla v Praze Iva Hrachovce na klavír doprovodí Irena Szurmanová, která písně autorsky upravila. Sólista Národního divadla v Praze Ivo Hrachovec převezme také roli recitátora v přednesu veršů básníka Františka Novotného. Jedinečnou atmosféru koncertu budou spoluvytvářet další profesionální muzikanti: Na saxofon a klarinet bude hrát Zbigniew Kaleta, na trubku Tomáš Kaleta, na kontrabas Jan Dvořák a na bicí Jan Nepodal. Součástí programu je i výstava tematických obrazů a nabídka CD. Pro přihlášení rezervace klikněte sem nebo pomocí QR kódu na plakátech.

Více >

Pozvání na páteční večerní ztišení

Zemřela naše kamarádka Marijánka

Křesťané zvou k modlitbám: „Učte se činit dobro. Hledejte právo“

Sokolovské církve se dohodly, že letos připraví Týden za jednotu křesťanů. Od neděle 15. ledna do neděle 22. ledna se budou zájemci o společné modlitby a zamýšlení se nad biblickými texty scházet každý den online od 19 hodin na tomto odkazu: https://meet.jit.si/ekumso . Tématem je verš ze starozákonní knihy proroka Izaiáše: „Učte se činit dobro. Hledejte právo“. V neděli 22. ledna od 15 hodin se pak uskuteční společná bohoslužba na sokolovské faře v ulici J. K. Tyla. Zde jsou materiály k setkávání:

Věřící se budou společně modlit

Od neděle 8. ledna do 15. ledna se konal Alianční týden modliteb (ATM) na téma „dobrý pastýř “. K dispozici byl průvodce:

Milí přátelé,

Rádi bychom vás pozvali ke společným modlitbám v rámci Aliančního týdne modliteb, který se bude konat 8.-15. ledna 2023. Jeho tématem je Dobrý pastýř a texty modlitebního průvodce vychází ze Žalmu 23 a tisíc let historie jeho ozvěn ve Starém a Novém zákoně. Hned první verš žalmu: „Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.“ popisuje život, po kterém všichni toužíme. Život, ve kterém nám nic zásadního nechybí, protože Hospodin je náš pastýř. Jako by se zde ozývalo Ježíšovo „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.“

Více >

Ve Varech se rozloučili s Janou Zoubkovou

V sobotu 17. září se přišli na bohoslužbu v modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Karlových Varech členové sboru a další přátelé rozloučit s Janou Zoubkovou, která patřila do společenství tohoto sboru od 20. října roku 2012. Jana Zoubková po dlouhé nemoci zemřela 23. července 2022 ve věku nedožitých 69 let. Členka sokolovského sboru a iniciátorka sociálního projektu Tabita, který je především zaměřený na pomoc seniorům či jinak handicapovaným lidem a který pečoval také o Janu Zoubkovou, Hana Kábrtová, předala formou vyprávění a fotek přítomným střípky ze života Janičky, získané z její pozůstalosti či z vyprávění pečovatelek Jarky Faragové a Věrky Krassové. Karlovarský sbor zazpíval píseň a Tomáš Kábrt věnoval Janičce i své kázání ze žalmu 113. Více je v dalších příspěvcích, jak Janin život, tak celé kázání.

Ze života Jany Zoubkové z Karlových Varů

Hana Kábrtová: Vzpomínka na Janu Zoubkovou z Karlových Varů v sobotu 17. září 2022

20. října by Janička oslavila desetileté výročí od svého křtu, deset let byla členkou karlovarského sboru církve adventistů, deset let byla naší sestrou v Kristu

Tohoto výročí se ale nedožila, protože letos v létě zemřela ve věku 69 let.

Pojďme si trošku zmapovat její život:

  • Janička se narodila Karlu Jaklovi a Růženě Volfové 3. května roku 1953 v České Lípě, později do rodiny přibyl ještě bratr Ivo.
  • Brzy po narození byla pokřtěna u katolíků, a to 24. května 1953 v České Lípě jako Jana Margita Jaklová. Zajímavostí je, že z této církve Jana na vlastní žádost v roce 2008 vystoupila, kdy napsala na římskokatolickou farnost v České Lípě, že se tak rozhodla po hlubším studiu Božího slova – Bible.
  • Znovu pokřtěná byla 20. října 2012 v Církvi adventistů sedmého dne ve sboru Karlovy Vary, křtil ji Bohuslav Zámečník v době, kdy kazatelem tohoto sboru byl Luboš Čapek

Ale vraťme se ještě do dětství:

Více >

Manželé Musichovi byli pokřtěni

V pátek 9. září 2022 se rozhodli ke křtu Roman a Anna Musichovi ze Sokolova, kteří navštěvují společenství církve adventistů již řadu let. Před samotným obřadem se přítomní setkali v modlitebně na Šenvertu, kde učinili manželé veřejný slib následování Ježíše Krista. Zaznělo zde také několik společných písní a kázání pastora Pavla Šimka. Křest se konal  v zatopeném bývalém hnědouhelném lomu Gsteinigt mezi Dolním Rychnovem a Sokolovem. Sláva Bohu!