Jiné

Zemřel náš kamarád a bratr v Kristu Honza Ferenc

Více o Honzovi v našem rozhovoru z roku 2017: Ježíše nikdy neopustím

Gratulace k zaběhnutí patnáctého maratonu

Člen sokolovského sboru Jaroslav Nový zaběhl v neděli 8. května svůj 15. pražský maraton v čase 3 hodiny 36 minut. Sokolovský sbor gratuluje k vytrvalosti a přeje hodně sil a zdraví do dalších let!

Rozhovory s Bohem, novoroční program dopolední skupiny

Hlavním tématem novoročního programu na dopolední bohoslužbě byla komunikace s Bohem, kontakt, sdílení a prožívání vztahu s Ním.

Pro každého věřícího člověka je modlitba přirozenou součástí jeho každodenního života. Čtením biblických příběhů si můžeme vytvořit mozaiku rozmanitým přístupů mnoha mužů i žen, jak rozmlouvali s Bohem. Někdy forma modlitby při bohoslužbě měla přesně danou podobu. Ale ne vždy se jednalo o formální nebo ceremoniální záležitost. Většinou jsme svědky originálních rozhovoru a blízkého sdílení se člověka s Bohem.

Smyslem rozhovoru je komunikace, ve které jde o navázání spojení, tak jak to máme v současném světě v telekomunikaci. Telekomunikace nejprve vedla spojení kabely, bylo s tím spojeno mnoho práce a překopnutí kabelu zavinilo přerušení spojení. Daleko efektivnější spojení přinesl objev přenosu vzduchem. Tyto sítě neviditelně přenáší zprávy z jedné strany zeměkoule na druhou a přes družice a satelity i mimo naší modrou planetu. Kdyby to někdo vyprávěl lidem před sto lety, asi by se tomu vysmáli. Modlitba tímto způsobem funguje již od stvoření. Může doletět k našemu Bohu až za hranice naší sluneční soustavy a mimo naší galaxii, neboť On je vládcem celého vesmíru a slyší nás prostě všude.

Více >

Děkujeme

V Sokolově besedoval výtvarník a aktivista Jan Bárta

„Vzpomínám si na svoji cestu do Ruska ještě v době komunistické totality,“ vyprávěl účastníkům sobotní bohoslužby v Sokolově host z Prahy, malíř, ilustrátor i spisovatel knih pro děti Jan Bárta, jak ho na hranicích zastavil celník a požádal ho, aby s ním odešel kvůli Bibli, kterou našel v jeho zavazadlech. „Už jsem se smiřoval s tím, že budu mít potíže, ale když jsme zůstali sami, celník mě požádal, jestli bych mu takovou Bibli také nesehnal,“ smál se Jan Bárta. A podělil se o mnohé své další zážitky a vzpomínky v živém rozhovoru s novinářem Tomášem Kábrtem. Děti od něj dostaly za úkol nakreslit obrázek z vyprávění biblického příběhu o malém bohatém celníkovi Zacheovi, který toužil spatřit Ježíše, a proto vylezl na strom. „Někdy jako křesťané paradoxně bráníme svým chováním a jednáním druhým uvidět Ježíše,“ zamýšlel se host sobotního odpoledne v Sokolově, kterému letos po dlouhé těžké nemoci zemřela žena. „Se svými dětmi a vnoučaty jsme všichni byli v nejtěžší chvíli s ní,“ poznamenal smutně. Bohoslužby se zúčastnilo více jak dvě desítky lidí, kteří zhlédli prezentaci umělcových obrazů a knižních ilustrací na plátně, zazpívali i vyslechli řadu krásných písní, společně se modlili i následně poseděli u prostřeného stolu. Jan Bárta, výtvarník a publicista, prožil dětství ve věřící rodině ve Znojmě. Mezi roky 1975 a 1986 fáral na dole Paskov a současně také v Ostravě navštěvoval večerní školu propagačního výtvarnictví. Po přestěhování do Prahy pracoval jako výtvarný redaktor a po pádu komunismu vystudoval teologii.

Více >

Do Sokolova přijede Jan Bárta

Divadlo Víti Marčíka představilo Komenského Labyrint světa

Do sokolovského sboru církve adventistů přijelo v pátek 1. října Divadlo Víti Marčíka, aby představilo publiku úžasné dílo Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Návštěvníci měli příležitost představení v Sokolově vidět poprvé již před rokem. Tehdy i tentokrát se divadlo setkalo s vřelým zájmem místních diváků.

Bohoslužba s vězeňským kaplanem šla do hloubky

„Není ani tak důležité, zda se my sami považujeme za věřící, jako je důležité, zda naši víru v nás objevuje Ježíš,“ zaznělo v Sokolově na bohoslužbě v sobotním kázání valdického vězeňského kaplana Pavla Zvolánka na biblický příběh o Ježíšově uzdravení otroka římského setníka v Kafarnaum. Předseda Vězeňské duchovenské péče a zástupce hlavního kaplana Vězeňské služby České republiky Pavel Zvolánek přijel dopoledne do Chebu a odpoledne do Sokolova, aby povyprávěl o své práci mezi odsouzenými. „Jednou mi jeden vězeň vyprávěl, jak byl jako žák školy na exkurzi ve věznici a jak si tam tehdy zapamatoval slova jejich průvodkyně. Říkala, že máme žít tak, abychom se nikdy do těchto prostor nemuseli dostat. Často na slova průvodkyně muž vzpomíná, protože si z jejích rad nevzal žádné poučení a do vězení se podruhé dostal již jako odsouzený,“ vyprávěl jeden ze smutných příběhů kaplan, jehož hlavní náplní je naslouchat těm, kterým se jejich život vymkl kontrole a hledají cestu zpět. Setkání se zúčastnili i lidé, kteří sami mají někoho blízkého ve vězení nebo sami vězením prošli. Bohoslužbu doplnily fotografie z věznic od Jindřicha Štreita, krásné a hluboké písně několika českých i světových interpretů na plátně a modlitby. Na všechny hosty čekalo po skončení besedy bohaté pohoštění a vyprávění u společného stolu. 

Pozvání na sobotní bohoslužby

V modlitebně církve adventistů v Sokolově na Šenvertu, Kraslická 494/14, se budou 2. října konat dvě pravidelné sobotní bohoslužby. Začíná se jako obvykle od 9.30 a 14 hodin. Dopoledne bude kázat místní pastor Pavel Šimek, odpoledne předseda Vězeňské duchovenské péče a zástupce hlavního kaplana Vězeňské služby ČR Pavel Zvolánek (na fotce vlevo s fotografem J. Štreitem a hlavním kaplanem O. Brochem). Před kázáním bude dopoledne tradiční společné studium Bible, tentokrát úvod do 5. knihy Mojžíšovy.

„Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.“ (Dt 6,5)

Všichni jsou srdečně zváni!

Kdo je Bůh a co očekává od svého lidu? Evangelium podle Mojžíše

Od soboty 2. října do soboty 25. prosince 2021 budou adventisté na celém světě a také v Sokolově na bohoslužbách diskutovat při sobotních bohoslužbách o Bohu ze starozákonní knihy 5. Mojžíšovy. Autorem jednotlivých lekcí pomocné příručky k probíranému tématu z Bible je Clifford R. Goldstein, redaktor biblických lekcí sobotní školy. Příručku či jednotlivé lekce je možné si stáhnout na stránkách sobotní škola, případně zakoupit v každém sboru církve adventistů. Každý týden bude opět možnost zhlédnout čtvrthodinové zamyšlení k probíranému tématu na stránkách HopeTv.cz. Příručka ke stažení:

Úvodní slova:
Příběh začal za vlády krále Jóšijáše (640–609 př. Kr.). Pravděpodobně při práci v jeruzalémském chrámu našel
někdo velmi starou knihu. Po nějaké době se tato kniha dostala až ke králi Jóšijášovi a ten si z ní nechal předčítat. „Když král uslyšel slova knihy Zákona, roztrhl své roucho“ (2Kr 22,11). Proč to udělal? Patrně si uvědomil, že ani on, ani jeho lid nedodržují zákony zapsané v knize. Jóšijáš pak na základě této knihy nazvané „Kniha smlouvy“ (2Kr 23,2) zahájil velkou obnovu. O této reformě se dozvídáme v 2. Královské 23. kapitole. Co to bylo za knihu, že měla tak velký vliv na krále a celý národ? Předpokládá se, že to byla Pátá Mojžíšova – Deuteronomium, a právě ji budeme v tomto čtvrtletí studovat.

Více >