Jiné

V modlitebně se uskuteční Večeře Páně

V modlitebně církve adventistů v Sokolově na Šenvertu se po dlouhé době koná v sobotu 17. dubna bohoslužba. Na programu je Večeře Páně, která se uskuteční kvůli nemoci covid 19 ve třech skupinách. První skupina se sejde v 9.30 hodin, druhá v 11 hodin a třetí ve 14 hodin. „Chtěl bych upozornit, že stále platí povinnost mít nasazený respirátor během bohoslužby, dvoumetrové rozestupy a zákaz společného zpěvu,“ připomíná kazatel sboru Pavel Šimek, který bohoslužby povede. . Ti, kteří nemohou přijít, mají možnost být účastni on-line bohoslužby od 10 hodin s Karlovarskými na odkazu: https://meet.google.com/wwx-xair-xdy. „Těším se na vás a věřím, že prožijeme hezké chvíle a Boží požehnání,“ zve Pavel Šimek.

Pozvánka na sobotní bohoslužby

Virtuální dopolední i odpolední sobotní bohoslužba se začátkem v 10 a ve 14 hodin se koná v sobotu 10. dubna 2021 na tomto odkazu: https://meet.jit.si/CASDSokolov. Kázat bude po sobotní škole dopoledne i odpoledne Tomáš Kábrt.

Sobotní škola, společné přemýšlení nad poselstvím Božího slova, bude četba a studium Bible na téma: Boží smlouvy s lidmi. Texty k uvažování jsou zde: SOBOTNÍ ŠKOLA

Besedy na duchovní témata pokračují

Kazatel Pavel Šimek pořádá od pondělí 8. března večery na duchovní témata. Na třetí téma „Co víme o největší inteligenci“ bude hovořit v pondělí 15. března od 18.30 hodin zde: https://meet.jit.si/CASDSokolov. Všichni jsou srdečně zváni!

Pavel Šimek zve na duchovní besedy

Pozvánky na online přednášky o Ježíši

Sobotní bohoslužby budou online

Dopolední i odpolední sobotní bohoslužba se začátkem v 10 a ve 14 hodin bude v sobotu 27. února 2021 virtuální na odkazu  https://meet.jit.si/CASDSokolov. Kázat bude po sobotní škole dopoledne František Byrtus, odpoledne Tomáš Kábrt.

Sobotní škola, společné přemýšlení nad poselstvím Božího slova, bude četba a studium starozákonní knihy Izajáš. V sobotu 27. února od 41. do 49. kapitoly.

Pozvánka na pokračování výkladu knihy Zjevení

Izrael je označení pro člověka, kterého se dotýká Bůh

Pohřeb Jitky Hološové bude ve středu v Sokolově

Zemřela naše milá a starostlivá Jitka Hološová

V úterý 16. února zemřela po krátké těžké nemoci Jitka Hološová z Březové u Sokolova, členka sokolovského sboru církve adventistů. Bylo jí 77 let. V sobotu se uskuteční online bohoslužba, na které bude od 10 a od 14 hodin kázat Pavel Šimek. „Kázání věnuji tématu spojeným s odchodem milé Jitušky. Moc Vás všechny zvu a prosím Boha, aby byl Vašim Utěšitelem. Myslím na vás ve svých modlitbách,“ napsal kazatel členům a přátelům sboru.

Manželé Pavel a Jitka Hološovi oslavili v roce 2012 zlatou svatbu. O jejich manželství je zde: Po třech letech známosti si dali první pusu, Až potud nám pomáhal Hospodin