Jiné

Pozdrav sboru v Sokolově i do Slavkova posílá naše Marienka

Dlouholetá členka sokolovského sboru Mária Blaščáková, která je více jak rok v léčebně nedaleko Plzně, zdraví prostřednictvím pastora Bohuslava Zámečníka a členky sboru Hany Kábrtové celý sokolovský sbor, ale také návštěvníky bohoslužeb v Horním Slavkově, ve kterém dlouhá léta bydlela. V letošním roce oslavila 87. narozeniny. Má radost ze své rodiny, dcery Jany a dvou vnoučat. Děkuje jim za jejich péči a lásku.

Proč sdílet svou víru a naději?

Studium Bible či veřejné rozhovory nad Biblí v tzv. sobotní škole na bohoslužbách křesťanských sborů církve adventistů bude ve třetím čtvrtletí zaměřeno na téma „sdílení víry – radost a poslání“. V sokolovském sboru je každou sobotu dokonce dvakrát, jednou dopoledne od 10 hodin, podruhé odpoledne od 14.30 hodin. Všichni jsou srdečně zváni!

Co odhaluje tajemná biblická Apokalypsa?

Pozvánka na hudební festival

Adventisté budou mít Večeři Páně

V sobotu 20. června se koná v sokolovském sboru adventistů společná bohoslužba dopoledních i odpoledních bohoslužeb. Bohoslužba začne ráno v 9. 30 hodin písněmi, vyprávěním, pokračuje veřejnými rozhovory nad Biblí v tzv. sobotní škole a poté se bude konat obřad Večeře Páně, který povede kazatel Martin Lindtner. Všichni jsou srdečně zváni!

Po bohoslužbě, ve 12 hodin, se bude konat členské shromáždění s volbami.

Do Sokolova přijede s Labyrintem umělec Víťa Marčík

Jihočeský herec, komediant, loutkář a pouliční umělec Víťa Marčík přijede do Sokolova s inscenací podle Komenského díla Labyrint světa a ráj srdce. Přestože od úmrtí Jana Amose Komenského uplyne v letošním roce 15. listopadu 350 let, je jeho dílo nadčasové a dodnes promlouvá ke čtenářům. Premiéra inscenace se po „několikátém hledání odvahy a drzosti“ zpracovat a zdramatizovat knihu J. A. Komenského uskutečnila 5. února 2012 v klášterním sále na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Všichni jsou srdečně zváni do prostor církve adventistů v ulici Kraslická 494/14 v Sokolově v pátek 19. června, začíná se v 18 hodin.

„Myslím, že, co je smyslem života, si musí najít každý sám… důležité je hledat a nikomu nevěřit, a když říkám nikomu, tak myslím ani mě! Když jsem já v tom věku byl, v kterém se začíná ukazovat rozdíl mezi dobrým a zlým, viděl jsem mezi lidmi rozdílné postavení, povolání, práce i předsevzetí, která dělají. Zdálo se mi potřebné, abych si dobře rozmyslel, k jaké skupině lidí bych se připojiti měl. Čím víc jsem přemýšlel, tím víc mi bylo jasné, že bych pro sebe chtěl takový život, v němž by co nejméně starostí a spěchu, co nejvíce pak pohodlí, pokoje a dobré mysli bylo. Vyšel jsem a ohlédati se počal, mysle, odkud a jak začíti.“

Divadlo Víti Marčíka z Hluboké nad Vltavou v Sokolově

Pavel Šimek: Chci být užitečný

Pavel Šimek je muž, který je jak díky své profesi faráře, tak i horníka zvyklý nahlížet na dění hluboko uvnitř. Od 1. srpna 2020 bude kazatelem v Karlovarském kraji včetně našeho sboru v Sokolově.  Vystřídá po sedmi letech Martina Lindtnera. Pavlovi je 66 let, s manželkou Evou vychovali tři dnes již dospělé děti – Evu, Pavla a Nicolu. Radují se z rodin svých dětí, mají již pět vnoučat – Sáru, Haničku, Katie, Jamieho a Filípka. Kazatelem je od roku 1986, vystudoval teologický seminář a dva a půl roku pobýval s rodinou v Anglii, kde studoval na Newbold College magisterský obor Pastorační teologie. Služba duchovního na Sokolovsku a Karlovarsku je zřejmě Pavlovou poslední oblastí, kde bude aktivně pracovat před odchodem do důchodu. Pavel přichází do Karlovarského kraje z Prahy, kde se věnuje již 11 let lidem v adventistickém sboru Bethany v Michli, který založil, a jeho okolí.

Více >

Konec všech věcí

Sokolovský sbor si po Večeři Páně zvolí nové vedení

V sokolovském sboru adventistů budou v sobotu 20. června nově zvoleni lidé do různých služebností. V tento den se koná společná bohoslužba dopolední i odpolední skupiny, slavnost Večeře Páně. Navržení jsou tito:

STARŠÍ a TAJEMNÍK SBORU Bohuslav Zámečník, VEDOUCÍ ROMSKÝCH BOHOSLUŽEB Luboš OLah, VEDOUCÍ MISIE Tomáš Kábrt, POKLADNÍK SBORU Michaela Bauerová, ZÁSTUPCE POKLADNÍKA PRO DOPOLEDNÍ BOHOSLUŽBU Helena Vosátková, ZÁSTUPCE POKLADNÍKA PRO ODPOLEDNÍ BOHOSLUŽBU Eva Ferková, DIAKONIE – SOCIÁLNÍ PROJEKT TABITA (správní rada – kazatel, starší sboru, Hana Kábrtová, Věra Grygarová, Miluše Malíková), VEDOUCÍ SOBOTNÍ ŠKOLY Jiří Bauer, VEDOUCÍ DĚTSKÉ SOBOTNÍ ŠKOLY Ivana Látalová, VEDOUCÍ MLÁDEŽE Zuzka Chalupová, KLUB PETHFINDER Spolek Pohlazení, VEDOUCÍ KOMUNIKACE Hana Kábrtová, TRAKTÁT, KNIHOVNA Anna Sladká Musich, ADRA Hana Poláková, AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA Roman Musich, ZÁSTUPCE Filip Jaworek, SPRÁVCE SBORU Bohuslav Zámečník

VÝBOR SBORU Kazatel, starší sboru Bohuslav Zámečník, pokladník Michaela Bauerová, vedoucí misie Tomáš Kábrt, za romské bohoslužby Eva Ferková, člen výboru sboru Petr Jaworek

VOLEBNÍ OBDOBÍ: 2 roky