Pomoc

Bangladéšské děti nechodí do škol, jejich rodiny potřebují podporu

Humanitární organizace ADRA požádala dárce, kteří přispívají na vzdělávání dětí v Bangladéši, o souhlas s dočasnou změnou účelu použití darů. Důvodem je pandemie COVID-19, která tvrdě zasáhla do života Bangladéšanů. Děti nechodí do školy, otcové nesmí na pole, příjmy nejsou. Ceny rýže stouply o třetinu. Sociální pomoc státu neexistuje. Rodiny nejchudších trpí hladem. Postižených je také 1 200 rodin dětí, kterým pomáhají lidé v ČR v programu BanglaKids. 

„Prostředky, které dětem posíláte na vzdělání, bychom nyní – na několik následujících kritických měsíců – použili na humanitární pomoc jejich rodinám. V programu BanglaKids měly děti ve školách dlouhodobě zajištěny všechny potřeby, včetně stravování. Školy jsou nicméně již víc jak měsíc zavřené a otevřeny budou pravděpodobně až v září,“ napsal dárcům Kamil Kreutziger, vedoucí projektu. 

Každý měsíc tak rodiny dostanou potravinovou pomoc ve výši 70 % obvyklého dárcovského příspěvku a zbývajících 30 % bude pro učitele na školách, protože se také nacházejí v nouzi.

„Až se v září otevřou školy, budeme prostředky opět plně směřovat na vzdělávání dětí,“ doplnil Kamil Kreutziger.

Několik členů sokolovského a karlovarského sboru společně podporují ve vzdělávání se v současné době tři dívky – Lotu Pahan (na fotce), Dipty Mrong a Luxmi Remu v celkové výši 2 050 korun měsíčně.

Nadace ČEZ přispěje na Tabitu

Nadace ČEZ přispěje 80 tisíci na činnost sociálního projektu sokolovského sboru adventistů Tabita aneb Plníme přání potřebným. Peníze jsou určeny na mzdy lidem s nízkými příjmy (studentům, důchodcům, nezaměstnaným…), kteří pomáhají potřebným lidem – seniorům, sociálně či zdravotně dlouhodobě i krátkodobě znevýhodněným, osamoceným lidem tím, že jim plní jejich obyčejná přání – pomoc s nákupem, zajít k lékaři, přinést oběd, popovídat si, jít na procházku, něco si společně přečíst, zahrát si nějakou hru, doprovodit je na úřady apod… Lidé pracují na dohody o provedení práce a měsíčně si touto pomocí přivydělají kolem dvou tisíc korun. Nadace ČEZ letos podpoří i sokolovský spolek Pohlazení, a to ve výši 50 tisíc korun.

Poděkování

Děkuji spolupracovníkům sociálního projektu sokolovského sboru Tabita aneb Plníme přání potřebným za obětavou péči a službu zejména o starší lidi, kteří se v těchto dnech izolace cítí osamělí. Díky za hledání způsobů, jak být nablízku těm, kteří žijí sami, kterým je smutno, kteří nemají internet, kteří potřebují s něčím pomoci – nakoupit, sehnat roušku, přinést léky apod.. Sokolovský sbor nabízí pomoc každému, kdo se obrátí jak na mě (733380259), tak na sokolovského kazatele Martina Lindtnera (736541998) či diakonku Miluši Malíkovou (777483237).

Hana Kábrtová, vedoucí projektu Tabita

K šití roušek chybí látka, prádelní guma i nitě

Sbor Sokolov děkuje Ivaně Látalové ze Šabiny za roušky zájemcům nejen z okruhu členů a přátel sokolovského sboru. Ivanka má stále pořád napilno, ale chybí jí materiál. Má-li někdo doma navíc prádelní gumu, vhodnou látku či nitě, rádi si pro ně zajedeme. Je možné napsat na email tohadama@volny.cz. Roušky také začala šít Věra Krassová z Citic (na fotce vpravo), která je po uspokojení rodiny také nabídne i dalším zájemcům.

Sbor Sokolov nabízí v karanténě pomoc seniorům

Sokolovští adventisté nabízejí seniorům, případně dalším potřebným, pomoc s nákupem či vyzvednutím léků apod. V případě potřeby je možné se obrátit na kazatele sokolovského a karlovarského sboru Martina Lindtnera (736541998) či diakonku sokolovského sboru Miluši Malíkovou (777483237).

Kluk s dobrým srdcem, kterému Bůh změnil těžký osud

Letos osmnáctiletý Michal Tůma navštěvuje řadu let sokolovský sbor. Nejdříve chodil na bohoslužby se svojí maminkou Julií, později se svojí pěstounkou Věrkou, která o jejich seznámení níže napsala, a nyní jako již veliký jezdí i sám. Je odmalička také členem spolku Pohlazení a pečuje o něj také spolek Tabita při sokolovském sboru církve adventistů v Sokolově.

….S Míšou jsem se seznámila ve spolku Pohlazení, kdy s námi i s mamkou jezdili na víkendovky. V této době byl Míša ještě v dětském domově v Horním Slavkově a v Ostrově nad Ohří, kde prožil osm let života. Když bylo Míšovi 12 let, rozhodla se jeho mamka Julie, že si ho vezme z dětského domova domů. Aby péči o něj měla snazší, navštěvovala jsem Míšu každý týden doma a trávila s ním pár hodin podle jeho potřeby. Tehdy vznikl projekt Tabita, ve kterém jsem začala pracovat právě s Míšou. Společně jsme chodili do knihovny, na procházky a někdy si jen tak povídali. Také jsem s ním jezdila na letní tábory či jiné dětské akce jako asistentka. Přes veškerou snahu všech možných organizací, ale i sboru či Míšovy rodiny skončil Míša na více jak rok v nemocnici v Dobřanech. I tam jsem za ním díky finanční podpoře Tabity jezdila na návštěvy a čas od času si ho vzala na víkend domů. Více >

Sociální projekt Tabita rozjíždí šestý rok své činnosti v kraji

V březnu oslaví pět let činnosti sociální projekt Tabita aneb Plníme přání potřebným při sokolovském sboru církve adventistů. Projekt podporuje dvě skupiny lidí. Tou první jsou senioři, zdravotně handicapovaní, aktuálně nemocní osamocení a i jinak znevýhodnění lidé a tou druhou lidé s nízkými příjmy – nezaměstnaní, ve starobním důchodu, na mateřské dovolené, s minimální či nízkou mzdou, studenti. Lidé z druhé skupiny pomáhají za malý přivýdělek lidem z první skupiny. Projekt pomohl za pět let jeho fungování desítkám lidí. Vedoucí Tabity je od jejího vzniku Hana Kábrtová z Libavského Údolí (na fotce vlevo s Evou Ferkovou z Nového Sedla), která práci koordinuje a spojuje lidi podle jejich potřeb. Z pětičlenného týmu pomáhajících, který stál na počátku, jsou v Tabitě stále aktivní další tři ženy – Věrka Grygarová, Věrka Krassová a Miluška Malíková. V průběhu let se k nim přidala řada dalších lidí a služba tak mohla být nabídnuta jak seniorům, tak invalidním důchodcům, ale také dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, které mladí studenti doučují či doprovází na zájmové kroužky.

V roce 2019 bylo do projektu zapojeno větším či menším způsobem 35 lidí, většinou z okruhu sokolovského sboru Církve adventistů sedmého dne, ale i dlouhodobě opečovávanou – od založení Tabity – je jedna seniorka z Karlových Varů. Celkem pět seniorů, dva nezaměstnaní, čtyři lidé s nízkými příjmy ze zaměstnání a dva studenti gymnázia společně s koordinátorkou projektu na základě dohody o provedení práce pravidelně pečovali v roce 2019 větším či menším způsobem o 15 lidí – 7 seniorů, 4 fyzicky či psychicky postižení lidé a 4 děti ze sociálně znevýhodněných rodin. K této pravidelné péči patří ještě příležitostná, někdy i jednorázová, a to jak lidí z první, tak i druhé skupiny. Více >

K podpoře bangladéšských dětí přibyla pomoc sokolovské Justýnce

Několik členů a přátel sokolovského a karlovarského sboru církve adventistů se rozhodlo pravidelným měsíčním finančním příspěvkem podporovat léčbu šestileté Justýnky Rakašové ze Sokolova. Jedná se o skupinu dárců, která dlouhodobě podporuje vzdělávání dětí v Bangladéši. Bangladéšský student Joy Benedikt ukončil loni studia s podporou Adry, a tak novým pravidelným příjemcem finanční pomoci bude ke stávajícím třem dětem z Bangladéše sokolovská Justýnka Rakašová.

Justýnka se narodila společně se svojí sestrou Vaneskou 10. května roku 2013 v nemocnici v Mostě. Byla maličká, vážila jenom 880 gramů a měřila 37 centimetrů. Její předčasný příchod na svět byl dramatický, nedýchala a došlo u ní k hypoxii mozku s následným otokem. Přežila pouze díky péči lékařů. Její sestra Vaneska je zdravá a Justýnka bojuje s dětskou mozkovou obrnou. Je to usměvavá a milá holčička, se kterou musí každý den maminka cvičit. Více >

České sdružení církve adventistů přispěje na Tabitu a Pohlazení

České sdružení Církve adventistů sedmého dne rozdělilo v grantovém řízení na rok 2020 částku 808.055,- Kč mezi 13 žadatelů. Sedmdesát tisíc korun získal projekt sokolovského sboru adventistů s názvem Tabita aneb Plníme přání potřebným a dvacet tisíc projekt spolku Pohlazení, ve kterém pracují také členové a přátelé sokolovského sboru. První projekt pod vedením koordinátorky Hany Kábrtové pomáhá již od roku 2015 dvěma cílovým skupinám: 1) seniorům, zdravotně handicapovaným, aktuálně nemocným, osamoceným a sociálně znevýhodněným lidem, 2)  lidem s nízkými příjmy (nezaměstnaní, na mateřské dovolené, s minimální mzdou, v důchodu, studenti apod.). Ti druzí pomáhají za přivýdělek těm prvním. Spolek Pohlazení, který pod vedením psychologa Jiřího Bauera existuje již třicet let, žádal finance na podporu vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (zájmové kroužky, exkurze, poznávací výlety, jazykové kurzy apod.).

České sdružení tímto způsobem vrací již od roku 2015 část finančních prostředků z majetkového vyrovnání s církvemi společnosti. Pořádá také každý rok pro zájemce setkání v Praze Sedleci před podáním žádosti, kde je možné získat bližší informace ke grantové výzvě, seznámit se s ostatními žadateli o grant a inspirovat se ze vzájemných rozhovorů (viz foto Daniela Hrdinky). Více >

Děti z Bangladéše zdraví své podporovatele z Čech

Děti z Bangladéše, které podporuje skupinka lidí ze sokolovského a karlovarského sboru adventistů, poslaly vánoční pozdravy. Dipty se ve svém dopise mimo jiné zamýšlí nad příčinami chudoby a důležitosti vzdělání, Luxmi informuje o její zálibě v cestování autobusy a Lota o jídle. Joy dokončil středoškolské vzdělání a rozhodl se pokračovat ve studiu mimo systém, který ADRA podporuje, a proto finanční podpora tohoto studenta pro dárce skončila. Zde jsou přání a fotky dětí, od Joye je tedy poslední. Hodně štěstí, milý Joy!