Pomoc

Tabita funguje v kraji sedmým rokem

V březnu uplynulo šest let od založení sociálního projektu Tabita aneb Plníme přání potřebným při sokolovském sboru církve adventistů. Projekt podporuje dvě skupiny lidí. Tou první jsou senioři, zdravotně handicapovaní, aktuálně nemocní osamocení a i jinak znevýhodnění lidé a tou druhou lidé s nízkými příjmy – nezaměstnaní, ve starobním důchodu, na mateřské dovolené, s minimální či nízkou mzdou, studenti. Lidé z druhé skupiny pomáhají za malý přivýdělek lidem z první skupiny. Projekt pomohl za šest let jeho fungování desítkám lidí. Vedoucí Tabity je od jejího vzniku Hana Kábrtová z Libavského Údolí (na fotce vlevo), která práci koordinuje a spojuje lidi podle jejich potřeb. Z pětičlenného týmu pomáhajících, který stál na počátku, jsou v Tabitě stále aktivní další dvě ženy – Věrka Grygarová a Věrka Krassová (na fotce dole). V průběhu let se k nim přidala řada dalších lidí a služba tak mohla být nabídnuta jak seniorům, tak invalidním důchodcům, ale také dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, které mladí studenti doučují či doprovází na zájmové kroužky.

Více >

Nadace ČEZ opět podpoří Tabitu

Nadace ČEZ přispěje v roce 2021 opět 80 tisíci na činnost sociálního projektu sokolovského sboru adventistů Tabita aneb Plníme přání potřebným. Peníze jsou určeny na mzdy lidem s nízkými příjmy (studentům, důchodcům, nezaměstnaným…), kteří pomáhají potřebným lidem – seniorům, sociálně či zdravotně dlouhodobě i krátkodobě znevýhodněným, osamoceným lidem tím, že jim plní jejich obyčejná přání – pomoc s nákupem, zajít k lékaři, přinést oběd, popovídat si, jít na procházku, něco si společně přečíst, zahrát si nějakou hru, doprovodit je na úřady apod… Lidé pracují na dohody o provedení práce a měsíčně si touto pomocí přivydělají kolem dvou tisíc korun.

Justýnka potřebuje naši pomoc

Sedmiletá Justýnka stále potřebuje pomoc veřejnosti k tomu, aby se jednou mohla postavit na nohy. Více je zde:

POMOZTE JUSTÝNCE NA NOHY

Dipty Mrong má i díky vám středoškolské vzdělání

Dipty Mrong z Bangladéše dokončila v minulém roce (2020) středoškolské studium na internátní škole Monosapara. Studium obvykle končí složením státní zkoušky HSC (Higher Secondary Certificate), kterou lze přirovnat k naší maturitě. Dipty nestihla tuto zkoušku složit, protože školy v Bangladéši se v druhé polovině března kvůli pandemii uzavřely. Studentům, kteří měli tuto státní zkoušku HSC loni skládat, byla ale tato zkouška uznána na základě průměru z posledních dvou státních zkoušek JSC (Junior School Certificate), kterou skládají studenti 8. tříd, a SSC (Secondary School Certificate), kterou skládají studenti v 10. třídách. Takže Dipty má také svou HSC zkoušku úspěšně za sebou. Gratulace!!!

Dárci ze sboru v Sokolově a Karlových Varech Dipty převzali do adopce na začátku roku 2017 od skupiny mediků Univerzity Karlovy. Dipty pochází z chudé rodiny, která žije v domku z hlíny v malé vesnici, má mladšího bratra jménem Rafsang. Dipty se chtěla stát zdravotní sestrou, ale zda se tak nyní stane, není zatím jisté. Na informace z Bangladéše se teprve čeká.

Napište dětem do Bangladéše dopis

Dvakrát za rok mají podporovatelé dětí z Bangladéše možnost napsat dětem dopis. Děti chtějí vědět, jak se mají, jak žijí či co dělají jejich podporovatelé. Do 15. 2. 2021  je jim možné napsat dopis a zeptat se na to, co nás zajímá. Pár řádků děti potěší a motivuje ke studiu.
Dopisy je možné poslat buď poštou , adresa je ADRA, Markova 600, 158 00, Praha 5 – Jinonice, případně emailem na sarka.hejnakova@adra.cz. Dopisy mohou být anglicky, ale i česky. Pracovníci Adry rádi zajistí překlad. Na každý list dopisu je třeba uvést identifikační číslo dítěte a na obálku své jméno a příjmení. Více zde: Jak psát dopis do Bangladéše

Dárci ze sokolovského a karlovarského sboru finančně podporují 3 studenty:

  • třiadvacetiletou Dipty Mrong (AC-MONO-0155)
  • patnáctiletou Luxmi Remu – na fotce (AC-MOR-0029)
  • šestnáctiletou Lotu Pahan (AC-SAMS-0290)

Církev podpoří projekt Tabita a spolek Pohlazení

České sdružení Církve adventistů sedmého dne rozdělilo v grantovém řízení na rok 2021 částku 835 000,- Kč mezi 16 žadatelů. Osmdesát tisíc korun získal projekt sokolovského sboru adventistů s názvem Tabita aneb Plníme přání potřebným a dvacet tisíc projekt spolku Pohlazení, ve kterém pracují také členové a přátelé sokolovského sboru. První projekt pod vedením koordinátorky Hany Kábrtové pomáhá již od roku 2015 dvěma cílovým skupinám: 1) seniorům, zdravotně handicapovaným, aktuálně nemocným, osamoceným a sociálně znevýhodněným lidem, 2)  lidem s nízkými příjmy (nezaměstnaní, na mateřské dovolené, s minimální mzdou, v důchodu, studenti apod.). Ti druzí pomáhají za přivýdělek těm prvním. Spolek Pohlazení, který pod vedením psychologa Jiřího Bauera existuje již třicet let, žádal finance na podporu vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (zájmové kroužky, exkurze, poznávací výlety, jazykové kurzy apod.).

České sdružení tímto způsobem vrací již od roku 2015 část finančních prostředků z majetkového vyrovnání s církvemi společnosti.

Grantová komise, která posuzuje žádosti, je tvořená lidmi, kteří se dlouhodobě zabývají sociálními projekty jak na úrovni měst, kraje, ministerstva, ale i projekty na úrovni Evropské unie. Předsedou je Petr Kafka.

Spolek Pohlazení předá dětem dárky k Vánocům

Spolek Pohlazení připravil ve spolupráci s Diakonií Českobratrské církve evangelické v projektu „Krabice od bot“ dárky pro děti k Vánocům. Děti se z dárků budou v sokolovském sboru radovat již počtvrté. Letos je pro ně od štědrých dárců nasbíral spolek Nádech z Ostrova nad Ohří. Členka výboru tohoto spolku Jitka Havránková je osobně do Sokolova přivezla. V krásně zabalených krabicích čeká na děti překvapení, protože nikdo kromě samotných dárců neví, co v nich je. 🙂 Díky všem laskavým lidem, kteří přinesou dětem radost.

Michaela Kroková pomáhala při celostátní sbírce potravin

Do dobročinné sbírky potravin a drogistického zboží, která se konala v sobotu 21. listopadu, se zapojily tisíce lidí ve stovkách obchodů. Získané jídlo a další zboží zamíří přes potravinové banky k samoživitelkám, osamělým seniorům, lidem bez domova nebo handicapovaným. Výtěžek ze sbírky bude známý v neděli 22. listopadu.

Za sokolovský sbor, který je členem Potravinové banky Karlovarského kraje, se sbírky aktivně zúčastnila členka sboru Michaela Kroková ze Sokolova s dcerou Nikolou. „Byla jsem překvapena štědrostí mnoha lidí. Někteří přišli nakoupit pouze kvůli sbírce. To bylo moc milé,“ vyprávěla Michaela s nadšením o sbírce. Na dobrovolnici Michaelu a také další členku sboru Hanu Kábrtovou se mohou obracet zájemci o potravinovou pomoc. Telefonní číslo je 733380259.

Poprvé se sejde k jednání Správní rada Tabity

Ve středu 30. září se v 19 hodin poprvé setkají členové Správní rady sociálního projektu sokolovského sboru s názvem Tabita aneb Plníme přání potřebným. Výbor sboru zvolil do Správní rady na svém jednání 8. září Hanu Kábrtovou, Bohuslava Zámečníka, Pavla Šimka, Věru Grygarovou a Miluši Malíkovou.

Projekt podporuje dvě skupiny lidí. Tou první jsou senioři, zdravotně handicapovaní, aktuálně nemocní osamocení a i jinak znevýhodnění lidé a tou druhou lidé s nízkými příjmy – nezaměstnaní, ve starobním důchodu, na mateřské dovolené, s minimální či nízkou mzdou, studenti. Lidé z druhé skupiny pomáhají za malý přivýdělek na dohodu o provedení práce lidem z první skupiny.

Peníze z restitucí dává církev také na sociální projekty

Církev adventistů sedmého dne (CASD) vyhlašuje výzvu k podání žádostí o grant, jehož účelem je pomoci zkvalitnit život sociálně potřebným a oslabeným osobám ve sborech adventistů a v místech, kde církev a její členové působí. Jakou částku na sociální účely církev uvolní, bude známo po jednání výboru Českého sdružení v neděli 11. října. Loni tato částka byla 800 000,- Kč. Finanční prostředky pocházejí především z majetkového vyrovnání s církvemi.

Žadateli o grant mohou být sbory CASD a neziskové organizace založené členy CASD, které působí ve spolupráci s institucemi a sbory adventistů. Zájemci o spolupráci jsou pozváni rozvinout svou sociální, diakonickou a pastorační činnost, která je nesena křesťanskými hodnotami a respektuje duchovní oblast života člověka.

Žádost o grant se podává elektronicky na předepsaném formuláři nejpozději 30. 10. 2020 (rozhoduje datum odeslání).

Předběžní zájemci o grant se každoročně schází v modlitebně sboru adventistů v Praze Sedleci s Danielem Hrdinkou, vedoucím sociální služby CASD (na fotce). Toto setkání se bude letos konat 18. října. Ze sokolovského sboru se ho pravidelně účastní Hana Kábrtová, která do grantového řízení každý rok přihlašuje projekt sokolovského sboru Tabita aneb Plníme přání potřebným (letos již posedmé). V tomto roce přihlásí podruhé i projekt spolku Pohlazení s názvem „Vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí“.

Více >