Pomoc

Poděkování společnosti Život dětem

Děkujeme obecně prospěšné společnosti Život dětem za dárkové karty LIDL. Pomohly celé řadě dětí ze Společnosti Pohlazení. Dárkové karty putovaly dětem ze sociálně vyloučeného prostředí.

Spolek Pohlazení podporuje Nadace ČEZ

Nadace ČEZ přispěje v roce 2024 150 tisíci na činnost spolku Společnost Pohlazení. Spolek se již třicet let věnuje dětem ze sociálně vyloučeného prostředí. Z peněz budou pořízeny letní tábory, víkendové akce, ubytování a stravování v domově mládeže, obědy ve škole, pronájem areálu na Sázavě pro společný pobyt dětí a dospělých z Pohlazení a nově také profesionálně vedené účetnictví. Účetnictví spolku převzala v roce 2023 Ing. Petra Dulínková z Profitplan s.r.o. z Lázně Bohdaneč.

Činnost spolku podporuje každoročně také Církev adventistů sedmého dne, spolek ASI-CS a řada soukromých dárců. V letošním roce se k dárcům připojili dva mladíci z valdického vězení, Petr a Václav. Moc všem děkujeme za podporu.

Každý, kdo sleduje činnost spolku a líbí se mu, může poslat finanční pomoc na číslo účtu 174 – 4223005464/0600.

Tabita funguje v kraji desátým rokem

Sokolovský sociální projekt Tabita aneb Plníme přání potřebným získal i v roce 2024 finanční podporu u Nadace ČEZ a Českého sdružení Církve adventistů s.d. a vstoupil tak do desátého roku své existence. Nadace ČEZ jej podpoří 120 tisíci a církev z restitučních peněz 90 tisíci. V květnu se bude rozhodovat o podpoře projektu ve spolku ASI-CS.

Projekt podporuje dvě skupiny lidí. Tou první jsou senioři, zdravotně handicapovaní, aktuálně nemocní osamocení a i jinak znevýhodnění lidé a tou druhou lidé s nízkými příjmy – nezaměstnaní, ve starobním důchodu, na mateřské dovolené, s minimální či nízkou mzdou, studenti. Lidé z druhé skupiny pomáhají za malý přivýdělek lidem z první skupiny. Projekt pomohl za devět let jeho fungování desítkám lidí. Vedoucí Tabity je od jejího vzniku Hana Kábrtová z Libavského Údolí, která práci koordinuje a spojuje lidi podle jejich potřeb. Služba je nabízena jak seniorům a invalidním důchodcům, tak také dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, které mladí studenti doučují či doprovází na zájmové kroužky.

Více >

Dopisy a fotky našich dětí z Bangladéše

Lota Pahan v roce 2022 úspěšně složila zkoušky SSC a v roce 2023 pokračovala ve studiu v 11. třídě na internátní škole SAMS.

Luxmi Rema v roce 2022 úspěšně ukončila 10. třídu, v roce 2023 tedy měla skládat zkoušky SSC – jak dopadly, bude známé až na jaře 2024, kdy přijdou z Bangladéše informace.

Zaithanlian Bawm – v současné době chodí do šesté třídy.

Děkujeme všem dárcům, kteří přispívají na lepší životní podmínky našich dětí v Bangladéši.

Více >

Zubařina je jako zázrak

Čerstvě dvaatřicetiletý zubní lékař DANIEL KÁBRT otevřel před necelými třemi roky zubní kliniku na náměstí v Litoměřicích. Zaměstnává 27 lidí v osmi ordinacích, z toho dvanáct lékařů a dvě dentální hygienistky. Součástí kliniky je i stomatologická laboratoř a nově se připravuje chirurgický sál na složitější výkony či ošetření v celkové anestezii. Daniel Kábrt pochází z vesničky Libavské Údolí na Sokolovsku, kde vyrůstal s rodiči a bratrem Martinem. Má přítelkyni Adrianu z Považské Bystrice.

Úspěšně absolvoval obor Zubní lékařství na 1. lékařské fakultě UK v Praze, Teologickou vysokou školu v německém Friedensau, zkoušky Bavorské stomatologické komory v Mnichově a odborné pracovní praxe na zubních klinikách v Lounech, Ústí nad Labem a Teplicích. Specializuje se na mikroskopickou endodoncii a dentální implantologii. Jeho velkou zálibou kromě stomatologie je částicová fyzika a kosmologie. Bohoslovecké vzdělání uplatňuje jednou měsíčně při besedách a zamyšleních s odsouzenými ve věznici ve Valdicích na pravidelných sobotních bohoslužbách, kam jezdí s kaplanem věznice Pavlem Zvolánkem. Ten Daniela na cestách do vězení vyzpovídal.

Dane, proč ses rozhodl pro studium medicíny? Celý rozhovor je zde: Rozhovor s Danielem Kábrtem

Žádosti o grant na sociální projekty do 30. října

„KULATÝ STŮL“ KOORDINÁTORŮ, REALIZÁTORŮ a ZÁJEMCŮ o SOCIÁLNÍ AKTIVITY 2023

Pořádá:                 Oddělení diakonie a sociální služby Českého sdružení Církve adventistů
Místo konání:       Sbor Praha Sedlec – Roztocká 5, 160 00 Praha 6 – Sedlec
Termín konání:    Neděle 8. října 2023 od 9:30 do 15:00 hodin

Srdečně vás zvu na neděli 8. října, kdy je od 9:30 do cca 14:00 hodin plánováno již tradiční Setkání sociálních aktivit. Setkání je dobrá příležitost dozvědět se podrobnosti k aktuálnímu grantovému řízení Církve adventistů s.d., ale také si vyměnit zkušenosti ze svých projektů, vzájemně se radit a inspirovat. Setkání bude jako obvykle v prostorách sboru Praha Sedlec (Roztocká 5, Praha 6). Přihlásit se můžete kliknutím na: SETKÁNÍ SOCIÁLNÍCH AKTIVIT. Nebo na adrese odkazu (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2mnvH1mZ73M3krAygAwTMu7sS0ygmm777ZnotsXfR326Q8g/viewform?usp=sharing).

Prosím, předejte tyto informace i vašim spolupracovníkům a přátelům, o nichž víte, že je tato oblast zajímá. GRANTOVÁ VÝZVA

Těšíme se na setkání, či spolupráci s vámi!

Za tým ČS Daniel Hrdinka – vedoucí Odd. diak. a soc. služby

Petr Kafka – předseda Grantové komise

Sokolovské projekty na veletrhu evangelizace

V pátek 22.9. a v sobotu 23.9. představili zástupci sokolovského sboru a spolku Pohlazení – Hana a Tomáš Kábrtovi – na prvním tzv. Veletrhu evangelizace na území České a Slovenské republiky tři sokolovské projekty – PohlazeníTabitu a odpolední romské a nízkoprahové bohoslužby. Správní rada ASI-CS schválila již 28. června na svém letošním zasedání příspěvky všem třem projektům, a to v celkové výši 130 tisíc korun (60 tisíc Pohlazení, 40 tisíc Tabita a 30 tisíc misijní bohoslužby). Podmínkou pro získání schválených příspěvků však je, aby se tyto peníze vybraly. A to se podařilo! Na 16 projektů, které ASI-CS chce v roce 2024 podpořit, vybrali podnikatelé částku 1 640 725 korun, potřeba byla menší, a to 1 507 650 korun.

Letošní konference ASI-CS pořádána ve spolupráci s Církví adventistů sedmého dne byla trochu jiná. Cílem bylo přinést nové podněty pro evangelizaci a inspiraci ke službě lidem. Bohoslužba byla přenášena online a bylo možné se do ní zapojit virtuálně. Hlavním řečníkem byl kazatel Pavel Šimek. Samotné přenosy jsou v záznamu ke zhlédnutí zde: Veletrh evangelizace. 

Více >

Spolek ASI-CS podpoří sokolovské projekty

Správní rada spolku ASI-CS schválila na svém letošním zasedání příspěvky sokolovské Společnosti Pohlazení (60 tisíc), sokolovskému sboru adventistů – sociálnímu projektu Tabita aneb Plníme přání potřebným (40 tisíc) a na provoz odpoledních romských a nízkoprahových bohoslužeb (35 tisíc). 

Tyto a další projekty a hlavně nové zkušenosti v nich se budou představovat na tzv. veletrhu evangelizace s názvem Nové zBoží, který se bude konat od 21. do 23. září ve Strážovicích. Letos se bude setkání ASI-CS odehrávat ve dvou úrovních. Ve Strážovicích u Kyjova bude probíhat program s bohoslužbou, který bude vysílán prostřednictvím HopeTV. Tam se může připojit každý sbor nebo jednotlivec a zapojit se do programu. Virtuálně potom bude probíhat setkání na tzv. „virtuálních stáncích“, kde jednotlivci či sbory mají možnost představit svou misijní činnost a kde si zájemci budou moci v určitý čas popovídat s řešiteli daných projektů. Více informací později.

Tabita v kraji funguje devátým rokem

V březnu uplynulo osm let od založení sociálního projektu Tabita aneb Plníme přání potřebným při sokolovském sboru církve adventistů. Ve čtvrtek 18. května se setkala správní rada ve složení Hana Kábrtová, Bohuslav Zámečník, Věra Grygarová a Miluše Malíková. Projednali činnost a hospodaření v projektu v roce 2022.

Projekt podporuje dvě skupiny lidí. Tou první jsou senioři, zdravotně handicapovaní, aktuálně nemocní osamocení a i jinak znevýhodnění lidé a tou druhou lidé s nízkými příjmy – nezaměstnaní, ve starobním důchodu, na mateřské dovolené, s minimální či nízkou mzdou, studenti. Lidé z druhé skupiny pomáhají za malý přivýdělek lidem z první skupiny. Projekt pomohl za osm let jeho fungování desítkám lidí. Vedoucí Tabity je od jejího vzniku Hana Kábrtová z Libavského Údolí, která práci koordinuje a spojuje lidi podle jejich potřeb. Služba je nabízena jak seniorům a invalidním důchodcům, tak také dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, které mladí studenti doučují či doprovází na zájmové kroužky.

Více >

Nadace ČEZ podpoří Tabitu i Pohlazení

Nadace ČEZ přispěje v roce 2023 120 tisíci na činnost sociálního projektu sokolovského sboru adventistů Tabita aneb Plníme přání potřebným. Peníze jsou určeny na mzdy lidem s nízkými příjmy (studentům, důchodcům, nezaměstnaným…), kteří pomáhají potřebným lidem – seniorům, sociálně či zdravotně dlouhodobě i krátkodobě znevýhodněným, osamoceným lidem tím, že jim plní jejich obyčejná přání – pomoc s nákupem, zajít k lékaři, přinést oběd, popovídat si, jít na procházku, něco si společně přečíst, zahrát si nějakou hru, doprovodit je na úřady apod… Lidé pracují na dohody o provedení práce a měsíčně si touto pomocí přivydělají kolem dvou až tří tisíc korun.

Každý, komu se činnost projektu líbí, může poslat finanční pomoc na číslo účtu 2502162973/2010. Díky všem dárcům.

Nadace ČEZ přispěje v roce 2023 180 tisíci na činnost spolku Společnost Pohlazení. Spolek se již třicet let věnuje dětem ze sociálně vyloučeného prostředí. Z peněz budou pořízeny letní tábory, víkendové akce, ubytování a stravování v domově mládeže, obědy ve škole, pronájem areálu na Sázavě pro společný pobyt dětí a dospělých z Pohlazení a nově také profesionálně vedené účetnictví.

Každý, komu se činnost spolku líbí, může poslat finanční pomoc na číslo účtu 174 – 4223005464/0600. Díky všem dárcům.