Pomoc

Tabita v kraji funguje devátým rokem

V březnu uplynulo osm let od založení sociálního projektu Tabita aneb Plníme přání potřebným při sokolovském sboru církve adventistů. Ve čtvrtek 18. května se setkala správní rada ve složení Hana Kábrtová, Bohuslav Zámečník, Věra Grygarová a Miluše Malíková. Projednali činnost a hospodaření v projektu v roce 2022.

Projekt podporuje dvě skupiny lidí. Tou první jsou senioři, zdravotně handicapovaní, aktuálně nemocní osamocení a i jinak znevýhodnění lidé a tou druhou lidé s nízkými příjmy – nezaměstnaní, ve starobním důchodu, na mateřské dovolené, s minimální či nízkou mzdou, studenti. Lidé z druhé skupiny pomáhají za malý přivýdělek lidem z první skupiny. Projekt pomohl za osm let jeho fungování desítkám lidí. Vedoucí Tabity je od jejího vzniku Hana Kábrtová z Libavského Údolí, která práci koordinuje a spojuje lidi podle jejich potřeb. Služba je nabízena jak seniorům a invalidním důchodcům, tak také dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, které mladí studenti doučují či doprovází na zájmové kroužky.

Více >

Nadace ČEZ podpoří Tabitu i Pohlazení

Nadace ČEZ přispěje v roce 2023 120 tisíci na činnost sociálního projektu sokolovského sboru adventistů Tabita aneb Plníme přání potřebným. Peníze jsou určeny na mzdy lidem s nízkými příjmy (studentům, důchodcům, nezaměstnaným…), kteří pomáhají potřebným lidem – seniorům, sociálně či zdravotně dlouhodobě i krátkodobě znevýhodněným, osamoceným lidem tím, že jim plní jejich obyčejná přání – pomoc s nákupem, zajít k lékaři, přinést oběd, popovídat si, jít na procházku, něco si společně přečíst, zahrát si nějakou hru, doprovodit je na úřady apod… Lidé pracují na dohody o provedení práce a měsíčně si touto pomocí přivydělají kolem dvou až tří tisíc korun.

Každý, komu se činnost projektu líbí, může poslat finanční pomoc na číslo účtu 2502162973/2010. Díky všem dárcům.

Nadace ČEZ přispěje v roce 2023 180 tisíci na činnost spolku Společnost Pohlazení. Spolek se již třicet let věnuje dětem ze sociálně vyloučeného prostředí. Z peněz budou pořízeny letní tábory, víkendové akce, ubytování a stravování v domově mládeže, obědy ve škole, pronájem areálu na Sázavě pro společný pobyt dětí a dospělých z Pohlazení a nově také profesionálně vedené účetnictví.

Každý, komu se činnost spolku líbí, může poslat finanční pomoc na číslo účtu 174 – 4223005464/0600. Díky všem dárcům.

Ohlédnutí za rokem 2022

Děkujeme!

Rozloučení s naší Janičkou Zoubkovou ve Varech

Podnikatelé vybrali více než dva miliony na evangelizační projekty

V pátek 2.9. představili zástupci sokolovského sboru a spolku Pohlazení – Hana a Tomáš Kábrtovi – na 18. unijním setkání ASI-CS ve Strážovicích tři sokolovské projekty – Pohlazení, Tabitu a odpolední romské a nízkoprahové bohoslužby. Správní rada ASI-CS schválila již na jaře na svém letošním zasedání příspěvky všem třem projektům, a to v celkové výši 135 tisíc korun (60 tisíc Pohlazení, 40 tisíc Tabita a 35 tisíc bohoslužby). Podmínkou pro získání schválených příspěvků však je, aby se tyto peníze vybraly. A to se podařilo! Na 19 projektů, které ASI-CS chce v roce 2023 podpořit, vybrali podnikatelé částku 2 033 800 korun, potřeba byla menší, a to 1 730 750 korun. Díky všem ochotným dárcům.

Do Strážovic přijeli i další své projekty představit a také zde někteří měli i své stánky, kde bylo možné se o jejich službě dozvědět více, získat nějaké materiály, zakoupit literaturu či si za dobrovolný dar pořídit například výrobek odsouzených ze spolku Vězeňská duchovenská péče.

Sokolovské projekty podpořil také kazatel Pavel Šimek, který poslal shromáždění tento pozdrav:

Více >

Sokolovské projekty každoročně podporuje spolek ASI-CS

V pátek 2.9. a v sobotu 3.9. se zúčastní dva zástupci sokolovského sboru a spolku Pohlazení – Hana a Tomáš Kábrtovi – 18. unijního setkání ASI-CS v prostorách Hotelu a Selského dvora Dalibora Cichého ve Strážovicích. ASI-CS je dobrovolným spolkem fyzických osob členů Církve adventistů sedmého dne a právnických osob, které působí v České republice a v zahraničí, jejichž cílem je podporovat osoby, instituce, organizace v šíření evangelia.

Správní rada ASI-CS schválila na svém letošním zasedání příspěvky sokolovskému spolku Pohlazení, sokolovskému sboru adventistů – sociálnímu projektu Tabita aneb Plníme přání potřebným a na provoz odpoledních romských a nízkoprahových bohoslužeb. Tyto projekty a hlavně nové zkušenosti v nich zde Hana a Tomáš Kábrtovi představí. Celý program bude vysílaný v přímém přenosu.

Cíl byl dosažen!

Společnost Pohlazení, která se již téměř třicet let věnuje dětem, získá na další rok činnosti 80 tisíc korun od Nadace ČEZ. Žádost spolku byla zařazena do aplikace pomahejpohybem.cz a každý, kdo chtěl, mohl během, chůzí…. získávat body a ty přiřadit projektu Pohlazení. Body se pak proměnily v peníze a Pohlazení tak získalo maximální částku, kterou stanovila Nadace ČEZ. Díky všem, kteří jste pomohli. Díky aktivnímu běžci Jaroslavu Novému, členu sokolovského sboru, za jeho pomoc při získávání bodů. Z peněz bude především podpořen prázdninový pobyt dětí v Jizerských horách s bohatým programem, ale také školní pomůcky, zájmové kroužky dětí či obědy ve škole….

Jaroslav Nový běžel pro děti vězněných rodičů

Letošní sedmý ročník běhu se žlutou stužkou, Yellow Ribbon Run, věnovali organizátoři dětem vězněných rodičů. Uskutečnil se 21. června v pražském řepském lesoparku a nechyběl ani štafetový tým zástupců Vězeňské duchovenské péče ve složení Andrej Penjuk, Tomáš Kvasnička, Tomáš Fendrych, Jaroslav Nový a neběžící kapitán Pavel Kočnar.

„Před závodem jsem se dal do řeči s nějakým běžcem a ptal jsem se ho, jestli se zúčastnil pražského marathonu, a pokud ano, za jaký čas ho uběhl. Neznámý účastník mi odpověděl, že ano a s časem 2 hodiny a 18 minut. Reagoval jsem slovy: ´To ti tak věřím! To bys musel být jedině Homoláč!´ Usmál se a řekl: ´To taky jsem 😊.´ Spadla mi brada. Na běhu se žlutou stužkou jsem se nečekaně setkal s olympijským reprezentantem, nejlepším současným vytrvalostním běžcem, českým předním maratoncem Jiřím Homoláčem. Vyfotili jsme se spolu a já mohu tuto úžasnou každoroční příležitost k setkávání s lidmi jak z vězení, tak s těmi, kteří se snaží lidi z okraje společnosti posunout zpět do středu k nové šanci, jen doporučit! Příští rok se zase těším,“ vyprávěl nadšeně Kynšperák Jaroslav Nový, který sám vyrostl v dětském domově.

Více >

Nadace ČEZ opět podpoří Tabitu

Nadace ČEZ přispěje v roce 2022 100 tisíci na činnost sociálního projektu sokolovského sboru adventistů Tabita aneb Plníme přání potřebným. Peníze jsou určeny na mzdy lidem s nízkými příjmy (studentům, důchodcům, nezaměstnaným…), kteří pomáhají potřebným lidem – seniorům, sociálně či zdravotně dlouhodobě i krátkodobě znevýhodněným, osamoceným lidem tím, že jim plní jejich obyčejná přání – pomoc s nákupem, zajít k lékaři, přinést oběd, popovídat si, jít na procházku, něco si společně přečíst, zahrát si nějakou hru, doprovodit je na úřady apod… Lidé pracují na dohody o provedení práce a měsíčně si touto pomocí přivydělají kolem dvou až tří tisíc korun.

Pracovníci Tabity se setkají na večeři

Jedenáct spolupracovníků sociálního projektu Tabita při sokolovském sboru církve adventistů sedmého dne se setká v pátek od 19 hodin na Starém náměstí v Sokolově v indické restauraci na společné večeři. Večeře je pro pozvané poděkováním za jejich práci pro lidi s různými handicapy. Fotka je z roku 2017.

Sociální projekt Tabita funguje v kraji od roku 2015. Pomáhá pod vedením koordinátorky Hany Kábrtové dvěma cílovým skupinám: 1) seniorům, zdravotně handicapovaným, aktuálně nemocným, osamoceným a sociálně znevýhodněným lidem, 2)  lidem s nízkými nebo žádnými příjmy (nezaměstnaní, na mateřské dovolené, s minimální mzdou, v důchodu, studenti apod.). Ti druzí pomáhají za přivýdělek těm prvním.