Pomoc

Nadace ČEZ opět podpoří Tabitu

Nadace ČEZ přispěje v roce 2022 100 tisíci na činnost sociálního projektu sokolovského sboru adventistů Tabita aneb Plníme přání potřebným. Peníze jsou určeny na mzdy lidem s nízkými příjmy (studentům, důchodcům, nezaměstnaným…), kteří pomáhají potřebným lidem – seniorům, sociálně či zdravotně dlouhodobě i krátkodobě znevýhodněným, osamoceným lidem tím, že jim plní jejich obyčejná přání – pomoc s nákupem, zajít k lékaři, přinést oběd, popovídat si, jít na procházku, něco si společně přečíst, zahrát si nějakou hru, doprovodit je na úřady apod… Lidé pracují na dohody o provedení práce a měsíčně si touto pomocí přivydělají kolem dvou až tří tisíc korun.

Pracovníci Tabity se setkají na večeři

Jedenáct spolupracovníků sociálního projektu Tabita při sokolovském sboru církve adventistů sedmého dne se setká v pátek od 19 hodin na Starém náměstí v Sokolově v indické restauraci na společné večeři. Večeře je pro pozvané poděkováním za jejich práci pro lidi s různými handicapy. Fotka je z roku 2017.

Sociální projekt Tabita funguje v kraji od roku 2015. Pomáhá pod vedením koordinátorky Hany Kábrtové dvěma cílovým skupinám: 1) seniorům, zdravotně handicapovaným, aktuálně nemocným, osamoceným a sociálně znevýhodněným lidem, 2)  lidem s nízkými nebo žádnými příjmy (nezaměstnaní, na mateřské dovolené, s minimální mzdou, v důchodu, studenti apod.). Ti druzí pomáhají za přivýdělek těm prvním. 

Můžete nabídnout ubytování uprchlíkům z Ukrajiny?

Hospodář Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne Jiří Komárek se obrací na ty, kteří jsou ochotní a mohou nabídnout ubytování uprchlíkům z válkou zasažené Ukrajiny (zatím alespoň na dobu 1 měsíce), aby vyplnili tento formulář (mohou se využít i sborové prostory): https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdkrWTWfqDR4P…/viewform

Díky za vaši štědrost!

Přišly dopisy od našich dětí z Bangladéše

Napišme dětem do Bangladéše

Do 15. února 2022 je možné poslat pár řádek adoptovaným dětem z Bangladéše, a to i s fotkami. Více je zde: dopisy dětem. Dopisy zašlete na adresu: sarka.hejnakova@adra.cz, případně poštou na adresu: ADRA, o.p.s. – BanglaKids, Markova 600/6, 158 00 Praha 5. Sokolovský sbor s několika dárci z karlovarského sboru v současné době podporuje na studiích devítiletého Zathanliana a dvě středoškolačky osmnáctiletou Luxmi a sedmnáctiletou Lotu.

Církev podpoří projekt Tabita a spolek Pohlazení

České sdružení Církve adventistů sedmého dne rozdělilo v grantovém řízení na rok 2022 částku 800 000,- Kč mezi 7 oprávněných subjektů. Devadesát tisíc korun získal projekt sokolovského sboru adventistů s názvem Tabita aneb Plníme přání potřebným a padesát tisíc projekt spolku Pohlazení, ve kterém zdarma pracují členové a přátelé sokolovského sboru. První projekt pod vedením koordinátorky Hany Kábrtové pomáhá již od roku 2015 dvěma cílovým skupinám: 1) seniorům, zdravotně handicapovaným, aktuálně nemocným, osamoceným a sociálně znevýhodněným lidem, 2)  lidem s nízkými příjmy (nezaměstnaní, na mateřské dovolené, s minimální mzdou, v důchodu, studenti apod.). Ti druzí pomáhají za přivýdělek těm prvním. Spolek Pohlazení, který pod vedením psychologa Jiřího Bauera existuje již třicet let, žádal finance na podporu vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (zájmové kroužky, exkurze, poznávací výlety, jazykové kurzy apod.).

České sdružení tímto způsobem vrací již od roku 2015 část finančních prostředků z majetkového vyrovnání s církvemi společnosti.

Grantová komise, která posuzuje žádosti, je tvořená lidmi, kteří se dlouhodobě zabývají sociálními projekty jak na úrovni měst, kraje, ministerstva, ale i projekty na úrovni Evropské unie. Předsedou je Petr Kafka.

Ivana a Zuzka představily aktivity sboru ve Strážovicích na Moravě

Na 17. unijním setkání spolku ASI-CS, který řadu let finančně podporuje sokolovské charitativní projekty, představily svoji činnost členky sokolovského sboru Ivana Látalová a Zuzka Chalupová. Poprvé se tak stalo formou videa kvůli nepříznivé epidemiologické situaci v zemi. ASI letos podpoří Sokolov celkem 120 tisíci na Pohlazení, Tabitu a odpolední bohoslužby. Setkání se koná ve Strážovicích nedaleko Kyjova a je vysíláno v přímém přenosu. Pokračovat bude i zítra, součástí programu je i sobotní dopolední kázání a celá řada písní. Vystoupení s prezentací fotek Ivany Látalové a Zuzky Chalupové je možné zhlédnout zde od 36. minuty:

V Sokolově besedoval výtvarník a aktivista Jan Bárta

„Vzpomínám si na svoji cestu do Ruska ještě v době komunistické totality,“ vyprávěl účastníkům sobotní bohoslužby v Sokolově host z Prahy, malíř, ilustrátor i spisovatel knih pro děti Jan Bárta, jak ho na hranicích zastavil celník a požádal ho, aby s ním odešel kvůli Bibli, kterou našel v jeho zavazadlech. „Už jsem se smiřoval s tím, že budu mít potíže, ale když jsme zůstali sami, celník mě požádal, jestli bych mu takovou Bibli také nesehnal,“ smál se Jan Bárta. A podělil se o mnohé své další zážitky a vzpomínky v živém rozhovoru s novinářem Tomášem Kábrtem. Děti od něj dostaly za úkol nakreslit obrázek z vyprávění biblického příběhu o malém bohatém celníkovi Zacheovi, který toužil spatřit Ježíše, a proto vylezl na strom. „Někdy jako křesťané paradoxně bráníme svým chováním a jednáním druhým uvidět Ježíše,“ zamýšlel se host sobotního odpoledne v Sokolově, kterému letos po dlouhé těžké nemoci zemřela žena. „Se svými dětmi a vnoučaty jsme všichni byli v nejtěžší chvíli s ní,“ poznamenal smutně. Bohoslužby se zúčastnilo více jak dvě desítky lidí, kteří zhlédli prezentaci umělcových obrazů a knižních ilustrací na plátně, zazpívali i vyslechli řadu krásných písní, společně se modlili i následně poseděli u prostřeného stolu. Jan Bárta, výtvarník a publicista, prožil dětství ve věřící rodině ve Znojmě. Mezi roky 1975 a 1986 fáral na dole Paskov a současně také v Ostravě navštěvoval večerní školu propagačního výtvarnictví. Po přestěhování do Prahy pracoval jako výtvarný redaktor a po pádu komunismu vystudoval teologii.

Více >

Z restitučních peněz církev podporuje sociálně potřebné

Církev adventistů sedmého dne (CASD) vyhlašuje výzvu k podání žádostí o grant, jehož účelem je pomoci zkvalitnit život sociálně potřebným a oslabeným osobám ve sborech ČS CASD a v místech, kde církev a její členové působí, a to s respektem ke křesťanským hodnotám a duchovní oblasti života člověka.

Finanční prostředky pocházejí z majetkového vyrovnání státu s církvemi.

Žadatelem o grant mohou být sbory ČS CASD a neziskové organizace založené členy CASD, sbory ČS CASD a samotnou Církví adventistů s. d., které působí ve spolupráci s institucemi a sbory církve na území Českého sdružení CASD.

Záměrem ČS CASD je v roce 2022 finančně podpořit:

Stávající a nové projekty zaměřené na:

  • Dobrovolnickou činnost ve prospěch sociálně potřebných osob směřující ke zkvalitnění jejich životů.
  • Pomoc seniorům a osobám s postižením. Na zajištění právního, sociálního, edukativního poradenství a základní péče, asistence a aktivizace vedoucí k posílení jejich soběstačnosti.
  • Podporu sociálně znevýhodněných osob a osob ze sociálně patologického prostředí s cílem zapojit je do vlastního řešení jejich situace.
  • Drobné sociální projekty sborů s rozpočtem do 20 000 Kč.

Lhůta a způsob podání žádosti

  • Žádost o grant se podává elektronicky na předepsaném formuláři nejpozději 29. 10. 2021 (rozhoduje datum odeslání). E-mailová adresa pro zaslání vyplněné žádosti, včetně všech příloh, je:
    socialnisluzba@ceskesdruzeni.cz. Přijetí žádosti o grant bude potvrzeno e-mailovou zprávou.
  • Formulář žádosti o grant je ke stažení na konci této stránky. Povinnou přílohou žádosti o grant je podrobný rozpis nákladů, který je ke stažení také na konci této stránky.
Více >

Spolek ASI-CS podpoří Pohlazení, Tabitu i odpolední bohoslužby

V neděli 29. 8. vybrali účastníci jednání Správní a Dozorčí rady ASI-CS z.s. projekty, které finančně podpoří v příspěvkovém řízení pro rok 2022. Mezi vybranými projekty byly opět i tři ze Sokolova. Padesát tisíc dostane spolek Pohlazení, třiceti tisíci přispějí na provoz romských a odpoledních bohoslužeb a čtyřicet tisíc dostane sociální projekt Tabita aneb Plníme přání potřebným. 

Letos nově zvolený předseda zapsaného spolku adventistů ASI-CS Marek Petráček zve na každoroční setkání členů spolku, které se koná ve dnech 25. až 27. listopadu 2021 v hotelu Dalibora Cichého Selský dvůr v obci Strážovice. Zástupci projektů sokolovského sboru je zde představí.

Hlavním řečníkem 17. unijního setkání bude Louis R. Torresprezident Guam-Micronesia Mission. Téma setkání je předznamenáno mottem „As the Wind Blows“.

ASI-CS je dobrovolným spolkem fyzických osob členů Církve adventistů sedmého dne a právnických osob, které působí v České republice a v zahraničí, jejichž cílem je podporovat osoby, instituce, organizace v šíření evangelia. Sokolovský sbor děkuje za podporu.