Pomoc

Spolek ASI-CS podpoří Pohlazení, Tabitu i odpolední bohoslužby

V neděli 29. 8. vybrali účastníci jednání Správní a Dozorčí rady ASI-CS z.s. projekty, které finančně podpoří v příspěvkovém řízení pro rok 2022. Mezi vybranými projekty byly opět i tři ze Sokolova. Padesát tisíc dostane spolek Pohlazení, třiceti tisíci přispějí na provoz romských a odpoledních bohoslužeb a čtyřicet tisíc dostane sociální projekt Tabita aneb Plníme přání potřebným. 

Letos nově zvolený předseda zapsaného spolku adventistů ASI-CS Marek Petráček zve na každoroční setkání členů spolku, které se koná ve dnech 25. až 27. listopadu 2021 v hotelu Dalibora Cichého Selský dvůr v obci Strážovice. Zástupci projektů sokolovského sboru je zde představí.

Hlavním řečníkem 17. unijního setkání bude Louis R. Torresprezident Guam-Micronesia Mission. Téma setkání je předznamenáno mottem „As the Wind Blows“.

ASI-CS je dobrovolným spolkem fyzických osob členů Církve adventistů sedmého dne a právnických osob, které působí v České republice a v zahraničí, jejichž cílem je podporovat osoby, instituce, organizace v šíření evangelia. Sokolovský sbor děkuje za podporu.

Novým adoptivním dítětem je osmiletý Zaithanlian

Osmiletý chlapec Zaithanlian Bawm z Bangladéše se od srpna stal dalším adoptivním dítětem několika dárců ze sokolovského a karlovarského sboru, kteří jej budou podporovat na studiích. Zaithanlian chodí do třetí třídy internátní školy v Jalchatře a rád by se jednou stal učitelem. Má o rok mladšího bratra jménem Mageizao, který již také chodí do školy, a ještě malou sestřičku Tindampar. Jediným živitelem rodiny je tatínek, který pracuje jako námezdní dělník, maminka se stará o děti a o domácnost. Přestože jsou oba rodiče negramotní, jejich snem je, aby jejich děti měly možnost studovat. Ke dvěma bangladéšským dívkám – sedmnáctileté Luxmi a šestnáctileté Lotě – nyní tedy přibyl osmiletý chlapec. Dárci také přispívají na léčbu Justýnky Rakášové ze Sokolova, která bojuje s následky dětské mozkové obrny. Díky všem za podporu!

Lota Pahan napsala dopis, Dipty se vdala

Humanitární organizace Adra, která zprostředkovává adopci chudých bangladéšských dětí na dálku, informovala dárce ze sokolovského a karlovarského sboru církve adventistů o dětech, kterým se tyto sbory dlouhodobě věnují.

Luxmi Rema, sirotek, chodí do 9. třídy na internátní škole Monosapara, kde bydlí a stravuje se i v době zavření škol po dobu pandemie. Lota Pahan se připravuje doma na státní zkoušku SSC (Secondary School Certificate), kterou v případě dobrého výsledku zakončí 10. třídu. „Za normální situace by již čekala na výsledky zkoušky, ale v důsledku pandemie covidu-19 si ještě musí na zkoušku počkat. Pak ještě může pokračovat na škole SAMS 2 roky,“ vysvětluje Šárka Hejnáková, koordinátorka pomoci.

Děti také obdržely od sokolovských dárců dopisy Lota dokonce hned odepsala (více v přílohách).

Dipty Mrong dokončila studium na internátní škole SAMS státní zkouškou HSC (Higher Secondary Certificate) na konci minulého roku. „V důsledku uzavření škol v Bangladéši od března minulého roku byla všem studentům, kteří měli minulý rok skládat zkoušku, kterou lze přirovnat k naší maturitě, uznána zkouška HSC bez toho, aniž by ji studenti museli skládat. Výsledky zkoušky se vytvořily na základě průměru z posledních dvou státních zkoušek JSC (Junior School Certificate), kterou skládají studenti 8. tříd, a SSC (Secondary School Certificate), kterou skládají studenti v 10. třídách“ doplňuje Šárka Hejnáková. Dipty dostávala podporu do konce dubna a nakoupila si řadu potřebných věcí. Děkuje všem sponzorům za její dlouholetou podporu a možnost získat středoškolské vzdělání. Skvělo novinkou je, že se Dipty před časem provdala.

Členové Správní rady Tabity projednají další působení v kraji

Členové Správní rady sociálního projektu sokolovského sboru s názvem Tabita aneb Plníme přání potřebným – Bohuslav Zámečník, Pavel Šimek, Hana Kábrtová, Miluška Malíková a Věra Grygarová – se po dlouhé koronavirové pandemii osobně setkají na svém jednání ve středu 26. května od 18 hodin v modlitebně na Kraslické 494/14 v Sokolově. První setkání se konalo 30. září 2020.

Projekt podporuje dvě skupiny lidí. Tou první jsou senioři, zdravotně handicapovaní, aktuálně nemocní osamocení a i jinak znevýhodnění lidé a tou druhou lidé s nízkými příjmy – nezaměstnaní, ve starobním důchodu, na mateřské dovolené, s minimální či nízkou mzdou, studenti. Lidé z druhé skupiny pomáhají za malý přivýdělek na dohodu o provedení práce lidem z první skupiny.

Tabita funguje v kraji sedmým rokem

V březnu uplynulo šest let od založení sociálního projektu Tabita aneb Plníme přání potřebným při sokolovském sboru církve adventistů. Projekt podporuje dvě skupiny lidí. Tou první jsou senioři, zdravotně handicapovaní, aktuálně nemocní osamocení a i jinak znevýhodnění lidé a tou druhou lidé s nízkými příjmy – nezaměstnaní, ve starobním důchodu, na mateřské dovolené, s minimální či nízkou mzdou, studenti. Lidé z druhé skupiny pomáhají za malý přivýdělek lidem z první skupiny. Projekt pomohl za šest let jeho fungování desítkám lidí. Vedoucí Tabity je od jejího vzniku Hana Kábrtová z Libavského Údolí (na fotce vlevo), která práci koordinuje a spojuje lidi podle jejich potřeb. Z pětičlenného týmu pomáhajících, který stál na počátku, jsou v Tabitě stále aktivní další dvě ženy – Věrka Grygarová a Věrka Krassová (na fotce dole). V průběhu let se k nim přidala řada dalších lidí a služba tak mohla být nabídnuta jak seniorům, tak invalidním důchodcům, ale také dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, které mladí studenti doučují či doprovází na zájmové kroužky.

Více >

Nadace ČEZ opět podpoří Tabitu

Nadace ČEZ přispěje v roce 2021 opět 80 tisíci na činnost sociálního projektu sokolovského sboru adventistů Tabita aneb Plníme přání potřebným. Peníze jsou určeny na mzdy lidem s nízkými příjmy (studentům, důchodcům, nezaměstnaným…), kteří pomáhají potřebným lidem – seniorům, sociálně či zdravotně dlouhodobě i krátkodobě znevýhodněným, osamoceným lidem tím, že jim plní jejich obyčejná přání – pomoc s nákupem, zajít k lékaři, přinést oběd, popovídat si, jít na procházku, něco si společně přečíst, zahrát si nějakou hru, doprovodit je na úřady apod… Lidé pracují na dohody o provedení práce a měsíčně si touto pomocí přivydělají kolem dvou tisíc korun.

Justýnka potřebuje naši pomoc

Sedmiletá Justýnka stále potřebuje pomoc veřejnosti k tomu, aby se jednou mohla postavit na nohy. Více je zde:

POMOZTE JUSTÝNCE NA NOHY

Dipty Mrong má i díky vám středoškolské vzdělání

Dipty Mrong z Bangladéše dokončila v minulém roce (2020) středoškolské studium na internátní škole Monosapara. Studium obvykle končí složením státní zkoušky HSC (Higher Secondary Certificate), kterou lze přirovnat k naší maturitě. Dipty nestihla tuto zkoušku složit, protože školy v Bangladéši se v druhé polovině března kvůli pandemii uzavřely. Studentům, kteří měli tuto státní zkoušku HSC loni skládat, byla ale tato zkouška uznána na základě průměru z posledních dvou státních zkoušek JSC (Junior School Certificate), kterou skládají studenti 8. tříd, a SSC (Secondary School Certificate), kterou skládají studenti v 10. třídách. Takže Dipty má také svou HSC zkoušku úspěšně za sebou. Gratulace!!!

Dárci ze sboru v Sokolově a Karlových Varech Dipty převzali do adopce na začátku roku 2017 od skupiny mediků Univerzity Karlovy. Dipty pochází z chudé rodiny, která žije v domku z hlíny v malé vesnici, má mladšího bratra jménem Rafsang. Dipty se chtěla stát zdravotní sestrou, ale zda se tak nyní stane, není zatím jisté. Na informace z Bangladéše se teprve čeká.

Napište dětem do Bangladéše dopis

Dvakrát za rok mají podporovatelé dětí z Bangladéše možnost napsat dětem dopis. Děti chtějí vědět, jak se mají, jak žijí či co dělají jejich podporovatelé. Do 15. 2. 2021  je jim možné napsat dopis a zeptat se na to, co nás zajímá. Pár řádků děti potěší a motivuje ke studiu.
Dopisy je možné poslat buď poštou , adresa je ADRA, Markova 600, 158 00, Praha 5 – Jinonice, případně emailem na sarka.hejnakova@adra.cz. Dopisy mohou být anglicky, ale i česky. Pracovníci Adry rádi zajistí překlad. Na každý list dopisu je třeba uvést identifikační číslo dítěte a na obálku své jméno a příjmení. Více zde: Jak psát dopis do Bangladéše

Dárci ze sokolovského a karlovarského sboru finančně podporují 3 studenty:

  • třiadvacetiletou Dipty Mrong (AC-MONO-0155)
  • patnáctiletou Luxmi Remu – na fotce (AC-MOR-0029)
  • šestnáctiletou Lotu Pahan (AC-SAMS-0290)

Církev podpoří projekt Tabita a spolek Pohlazení

České sdružení Církve adventistů sedmého dne rozdělilo v grantovém řízení na rok 2021 částku 835 000,- Kč mezi 16 žadatelů. Osmdesát tisíc korun získal projekt sokolovského sboru adventistů s názvem Tabita aneb Plníme přání potřebným a dvacet tisíc projekt spolku Pohlazení, ve kterém pracují také členové a přátelé sokolovského sboru. První projekt pod vedením koordinátorky Hany Kábrtové pomáhá již od roku 2015 dvěma cílovým skupinám: 1) seniorům, zdravotně handicapovaným, aktuálně nemocným, osamoceným a sociálně znevýhodněným lidem, 2)  lidem s nízkými příjmy (nezaměstnaní, na mateřské dovolené, s minimální mzdou, v důchodu, studenti apod.). Ti druzí pomáhají za přivýdělek těm prvním. Spolek Pohlazení, který pod vedením psychologa Jiřího Bauera existuje již třicet let, žádal finance na podporu vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (zájmové kroužky, exkurze, poznávací výlety, jazykové kurzy apod.).

České sdružení tímto způsobem vrací již od roku 2015 část finančních prostředků z majetkového vyrovnání s církvemi společnosti.

Grantová komise, která posuzuje žádosti, je tvořená lidmi, kteří se dlouhodobě zabývají sociálními projekty jak na úrovni měst, kraje, ministerstva, ale i projekty na úrovni Evropské unie. Předsedou je Petr Kafka.