Rozpis služebností na bohoslužbách ve 4. čtvrtletí 2020

Peníze z restitucí dává církev také na sociální projekty

Církev adventistů sedmého dne (CASD) vyhlašuje výzvu k podání žádostí o grant, jehož účelem je pomoci zkvalitnit život sociálně potřebným a oslabeným osobám ve sborech adventistů a v místech, kde církev a její členové působí. Jakou částku na sociální účely církev uvolní, bude známo po jednání výboru Českého sdružení v neděli 11. října. Loni tato částka byla 800 000,- Kč. Finanční prostředky pocházejí především z majetkového vyrovnání s církvemi.

Žadateli o grant mohou být sbory CASD a neziskové organizace založené členy CASD, které působí ve spolupráci s institucemi a sbory adventistů. Zájemci o spolupráci jsou pozváni rozvinout svou sociální, diakonickou a pastorační činnost, která je nesena křesťanskými hodnotami a respektuje duchovní oblast života člověka.

Žádost o grant se podává elektronicky na předepsaném formuláři nejpozději 30. 10. 2020 (rozhoduje datum odeslání).

Předběžní zájemci o grant se každoročně schází v modlitebně sboru adventistů v Praze Sedleci s Danielem Hrdinkou, vedoucím sociální služby CASD (na fotce). Toto setkání se bude letos konat 18. října. Ze sokolovského sboru se ho pravidelně účastní Hana Kábrtová, která do grantového řízení každý rok přihlašuje projekt sokolovského sboru Tabita aneb Plníme přání potřebným (letos již posedmé). V tomto roce přihlásí podruhé i projekt spolku Pohlazení s názvem „Vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí“.

Více >

Rozpis sokolovských kázajících ve 4. čtvrtletí

U adventistů na Šenvertu bude slavnost Večeře Páně

V sobotu 26. září se koná na dopolední i odpolední romské bohoslužbě v sokolovském sboru adventistů Večeře Páně. Bohoslužby začnou tradičně v 9.30 hodin a ve 14 hodin písněmi, vyprávěním, kázáním a poté se bude konat obřad Večeře Páně, který povede kazatel Pavel Šimek. Všichni jsou srdečně zváni!

Večeře Páně je účastí na symbolech Ježíšova těla a krve jako vyjádření víry v něho, našeho Pána a Spasitele. V tomto prožitku společenství je přítomen Kristus, který se setkává se svým lidem a posiluje ho. Svou účastí radostně zvěstujeme význam Kristovy smrti, dokud nepřijde. Večeře Páně se smějí zúčastnit všichni věřící křesťané. (Bible, 1. List Korintským 10:16-17; 11:23-30; Bible, Evangelium podle Matouše 26:17-30; Bible, Zjevení 3:20; Bible, Evangelium podle Jana 6:48-63; 13:1-17)

Musichovi z Pohlazení uspořádali pro děti výlet do Bečova

V neděli 13. září se zúčastnilo osm dětí ze spolku Pohlazení celodenního výletu do botanické zahrady a na zámek v Bečově. Uspořádali ho manželé Hanka a Roman Musichovi. „Přálo nám počasí, nebylo ani moc horko ani chladno. Nejdříve jsme byli v botanické zahradě, kde se nás ujal pán,  který dříve pracoval v zoo.  Nejdříve dětem vysvětlil,  jak důležitý je každý živočich na planetě, což přiblížil na příkladu obyčejného „obtěžujícího“ komára. Některé druhy rostlin opyluje totiž pouze komár a žádný jiný živočich. Měli jsme štěstí i v tom, že jsme viděli raky říční a někteří pak i ledňáčka. Děti měly možnost nakrmit i kapry. Na krátké procházce jsme si prohlédli velmi staré stromy, např. vzácný korkovník amurský. Po obědě jsme se přesunuli k prohlídce bečovského zámku. Děti viděly, jak žili ti bohatší  lidé v 17. a 18. století.  Výklad byl spojen i se zábavnou soutěží,  kdy děti hledaly ukryté plyšové ovečky. Po zmrzlině jsme nasedli na vlak a šťastně se vrátili domů,“ vyprávěl Roman Musich.

Na bohoslužbách budou zase roušky

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví jsou od čtvrtka 10.9.2020 až do odvolání povinné roušky ve všech vnitřních prostorách, tzn. i při bohoslužbách ve všech modlitebnách bez ohledu na počet účastníků.

Z řady výjimek, na které se nevztahuje povinnost nosit roušku, lze pro bohoslužby a činnost církve adventistů vztáhnout následující:

  • Děti do dvou let věku (Mimořádné opatření č. MZDR 15757/2020-33 bod 2a)
  • Zaměstnance a osoby v obdobném postavení po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, je-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, lze vztáhnout na jednání výborů sborů (Mimořádné opatření č. MZDR 15757/2020-33 bod 2n)
  • Osoby při provádění autorského díla, osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu lze vztáhnout na vystupující a řečníky za kazatelnou (Mimořádné opatření č.MZDR 15757/2020-33 bod 2q)
  • Snoubence v průběhu svatebního obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné (Mimořádné opatření č. MZDR 15757/2020-33 bod 2v)
  • Nadále platí, že maximální povolený limit účastníků ve vnitřních prostorách je 500 osob a ve venkovních prostorách 1000 osob (Mimořádné opatření MZČR č. 20588/2020-14).
  • Stále je také doporučena zvýšená hygienická odpovědnost (dezinfekce rukou a prostor, rozestupy, větrání, v případě zdravotních obtíží raději zůstat doma, apod.).

Zářijová Vyhlídka je tu

Zářijové vydání měsíčníku sokolovského sboru adventistů Pěkná vyhlídka přináší informace z konce školních prázdnin a začátku žákovských a studentských povinností, zamyšlení Hany Kábrtové z Bible inspirované Ježíšovým podobenstvím o deseti družičkách, pozvánku do komiksové soutěže ADRA pro mládež, kalendář akcí sboru na září a pozvánku na společný výlet do Bečova.

Časopis je ke stažení zde

Poděkování Bohu za prožité prázdniny

Děti a dospělí se v sobotu 5. září společně setkali na bohoslužbě v prostorách sboru církve adventistů v Sokolově na Šenvertu, aby poděkovali Bohu za Jeho ochranu v době letních prázdnin. Děti zavzpomínaly na prožité tábory a pobyty, Martin Vilímek obohatil program pěkným vyprávěním z výuky angličtiny s Jimem v Normandii, kde nepůsobil už jen jako žák, ale také jako Jimův pomocník. Kazatel Bohuslav Zámečník nakonec prosil o Boží požehnání dětem v novém školním roce slovy: „Ať ti Hospodin žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem. „ Po bohoslužbě následoval oheň s opékáním na zahradě.

Fotky jsou zde: Loučení s prázdninami

Dlouhé a krásné prázdniny 2020

Spolek Pohlazení pořádá výlet do Bečova na zámek

Manželé Roman a Hanka Musichovi pořádají v neděli 13. září pro děti i dospělé ze spolku Pohlazení výlet do Bečova na zámek a do botanické zahrady.

Sraz účastníků je 13.9. v 8 hodin na sokolovském nádraží, odkud se pojede vlakem přes Karlovy Vary do Bečova nad Teplou.

„V Bečově navštívíme botanickou zahradu, kde z úst paní, která se o zahradu stará, uslyšíme něco o její historii a současnosti a další zajímavosti. Po obědě nás bude na zámku očekávat hradní paní, která nás provede nejen svými komnatami, ale celým zámkem,“ zve Roman Musich.

S sebou je třeba pití, svačinu a pevnou obuv.

Příjezd do Sokolova přes Mariánské Lázně a Cheb se očekává vlakem v 17:36 hodin. Všichni jsou srdečně zváni!