Tabita funguje v kraji sedmým rokem

V březnu uplynulo šest let od založení sociálního projektu Tabita aneb Plníme přání potřebným při sokolovském sboru církve adventistů. Projekt podporuje dvě skupiny lidí. Tou první jsou senioři, zdravotně handicapovaní, aktuálně nemocní osamocení a i jinak znevýhodnění lidé a tou druhou lidé s nízkými příjmy – nezaměstnaní, ve starobním důchodu, na mateřské dovolené, s minimální či nízkou mzdou, studenti. Lidé z druhé skupiny pomáhají za malý přivýdělek lidem z první skupiny. Projekt pomohl za šest let jeho fungování desítkám lidí. Vedoucí Tabity je od jejího vzniku Hana Kábrtová z Libavského Údolí (na fotce vlevo), která práci koordinuje a spojuje lidi podle jejich potřeb. Z pětičlenného týmu pomáhajících, který stál na počátku, jsou v Tabitě stále aktivní další dvě ženy – Věrka Grygarová a Věrka Krassová (na fotce dole). V průběhu let se k nim přidala řada dalších lidí a služba tak mohla být nabídnuta jak seniorům, tak invalidním důchodcům, ale také dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, které mladí studenti doučují či doprovází na zájmové kroužky.

Více >

Nadace ČEZ opět podpoří Tabitu

Nadace ČEZ přispěje v roce 2021 opět 80 tisíci na činnost sociálního projektu sokolovského sboru adventistů Tabita aneb Plníme přání potřebným. Peníze jsou určeny na mzdy lidem s nízkými příjmy (studentům, důchodcům, nezaměstnaným…), kteří pomáhají potřebným lidem – seniorům, sociálně či zdravotně dlouhodobě i krátkodobě znevýhodněným, osamoceným lidem tím, že jim plní jejich obyčejná přání – pomoc s nákupem, zajít k lékaři, přinést oběd, popovídat si, jít na procházku, něco si společně přečíst, zahrát si nějakou hru, doprovodit je na úřady apod… Lidé pracují na dohody o provedení práce a měsíčně si touto pomocí přivydělají kolem dvou tisíc korun.

Děti zase pojedou do Heiligenhofu

Organizátoři česko – německého tábora ve středisku Heiligenhof u Bad Kissingenu se rozhodli letošní tábor pro děti opět uspořádat. Loni poprvé za dlouhé roky kvůli koronaviru nebyl. Ze Sokolovska se znovu mohlo přihlásit deset dětí. Místa jsou již zaplněná. Přihlášení jsou ze sokolovské Agary sourozenci ze Sokolova Matěj, Adriana a Justin, sourozenci z Horního Slavkova Laura a Rosťa, bratranci ze Sokolova Daniel, Danny a Filip a další dvě dívky – Nikola ze Sokolova a Markéta z Horního Slavkova. Tábor se bude konat od 16. do 31. července.

Spolek Pohlazení tábory dětí finančně podpoří.

Děti z Pohlazení pojedou v létě na Sázavu

Dospělí členové spolku Pohlazení se sejdou v úterý 4. května od 20 hodin na odkazu https://meet.jit.si/CASDSokolov, aby projednali plánovaný čtyřdenní pobyt dětí ze Sokolovska (od 2. do 6. července) na Sázavě. Setkání připravuje Zuzka Chalupová, vítáni jsou i mladí lidé od 16 let, kteří jsou ochotní pomoci s organizací.

Členové a přátelé spolku Pohlazení se setkají od 2. do 6. července na Sázavě v areálu bývalého teologického semináře Církve adventistů s.d. Kapacita místa je 40 osob.

Pozvánka na besedu o knize

Na prvního máje budou bohoslužby ještě online

V sobotu na prvního máje se budou konat bohoslužby členů a přátel sokolovského sboru ještě virtuální. Pokud se situace nezhorší, tak by to mohlo být v tomto režimu naposledy. Dopolední sobotní bohoslužba začíná v 10 hodin, odpolední pak ve 14 hodin. Dopoledne bude s kazatelem Pavlem Šimkem, odpoledne s Tomášem Kábrtem na tomto odkazu: https://meet.jit.si/CASDSokolov.

Sobotní škola, společné přemýšlení nad poselstvím Božího slova, četba a studium Bible na téma: Abraham – čtyři velká zaslíbení. Texty k uvažování jsou zde: SOBOTNÍ ŠKOLA

Do budoucna Sokolovští plánují živě přenášet bohoslužby z modlitebny na Šenvertu tak, aby byly pro všechny, kteří se osobně účastnit z nějakých důvodů nemohou nebo nechtějí.

Bohoslužby se budou konat v modlitebně až od 8. 5.

V modlitebně církve adventistů v Sokolově na Šenvertu se budou od 8. května opět konat obě sobotní bohoslužby. Začíná se jako obvykle od 9.30 a 14 hodin. V sobotu 8. května 2021 bude kázat dopoledne i odpoledne Ladislav Landsfeld. V sobotu 17. dubna se v modlitebně uskutečnila ve třech skupinách slavnost Večeře Páně. Zde jsou fotky z odpolední skupinky:

Nic se neboj, já jsem tvůj štít

Přednášky o Bohu z knihy Zjevení pokračují

Pozvánka na besedu o knize