Pozvánka na sobotní bohoslužby

V sobotu 28. května se koná pravidelná odpolední bohoslužba od 14 hodin v Tříkrálové kavárničce v Sokolově. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Kázat bude Hana Kábrtová. Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na téma z 1. knihy Mojžíšovy ve Starém zákoně Uchvatitel Jákob

„Ezau řekl: ‚Právem dostal jméno Jákob (to je Úskočný). Už dvakrát se mnou jednal úskočně. Připravil mě o mé prvorozenství a nyní i o požehnání.‘ A otázal se: ‚Pro mne už požehnání nemáš?‘“ (Gn 27,36)

Dopolední bohoslužba církve adventistů se koná v prostorách modlitebny na Šenvertu, Kraslická 494/14 v Sokolově. Začíná v 9.30 hodin.

Děti a dospělí ze spolku Pohlazení vyjedou do Jizerských hor

Po loňském úspěšném setkání na Sázavě jsme se rozhodli připravit i letos společný pobyt dětí a dospělých ze spolku Pohlazení. Uskuteční se v Jizerských horách a částečně u v Praze od 30. června (odjíždíme hned po vysvědčení) do pondělí 4. července. Čeká nás krásná příroda, sportovní aktivity, opékání na ohni, procházky, kurzy první pomoci, exkurze do továren, kde se vyrábí dřevěné hračky a slavná jablonecká bižuterie. Přijede za námi zase jako loni divadlo Víti Marčíka a nově se budeme učit hospodařit s ekonomem z České národní banky. V neděli 3. července se z hor přesuneme do Prahy, kde nám večer zahraje křesťanská kapela a v pondělí dopoledne vystoupí s hudebním programem Radek Banga. V případě velkého zájmu mají přednost děti, které jsou ze spolku Pohlazení a na nějaké akci s námi už byly. Maximálně nás pojede 50 včetně dospělých. Rádi bychom dopravu zajistili auty. Hana Kábrtová

V Babicích o rozšíření šancí pro znevýhodněné děti

Koordinátorka projektu sociálních stipendií školy Open Gate Petra Štětková (na fotce) uspořádala v pátek 20. května 2022 v sídle školy v Babicích u Říčan pracovní setkání u kulatého stolu na téma „Rozvoj potenciálu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí“. Mezi pozvanými hosty byla Hana Kábrtová ze sokolovského spolku Pohlazení, který se těmto dětem věnuje již třicet let. „Jmenujeme se Open Gate, proto pojďme být ještě více otevření pro děti, které jsou nadané, ale nemají ke studiu dobré domácí podmínky,“ vyzvala organizátorka přítomné pěstouny, sociální pracovníky z městských úřadů, dětských domovů, léčeben a obecně prospěšných společností zabývajících se touto činností.

Všichni tito ochránci dětí, o které se z nejrůznějších důvodů nestarají jejich rodiče propadlí závislostem, ve vězení, bez zájmu a podobně, si vyslechli přednášky psycholožky školy Petry Bílkové na téma Identifikace dítěte s kognitivním potenciálem ve 3 klíčových oblastech a koordinátorky Petry Štětkové na téma Podpora dítěte při přípravě a v průběhu vzdělávacího procesu. Po krátké přestávce se účastníci rozdělili do několika skupin, kde se vzájemně obohatili svými zkušenostmi z praxe a zároveň připravili pro ostatní prezentaci zaměřenou na rady, jak se efektivně přiblížit s pomocí dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, jak objevit nadané, jak je motivovat ke vzdělávání, ke změně života, jak spolupracovat s rodiči a podobně.

Více >

Buchty a loutky zahrály v Sokolově drama R.U.R.

Čapkovo drama R.U.R. přijelo do Sokolova ve čtvrtek 19. května 2022 zahrát pražské divadlo Buchty a loutky. Zde jsou fotky a jedno krátké video ke zhlédnutí:

Pozvánka na sobotní bohoslužby

V sobotu 21. května se koná pravidelná odpolední bohoslužba od 14 hodin v Tříkrálové kavárničce v Sokolově. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Kázat bude na téma – „Potěšte můj lid,“ praví váš Bůh – Hana Kábrtová. Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na téma z 1. knihy Mojžíšovy ve Starém zákoně Zaslíbení

„Abraham byl stařec pokročilého věku. Hospodin mu ve všem požehnal.“ (Gn 24,1)

Dopolední bohoslužba církve adventistů se koná v prostorách modlitebny na Šenvertu, Kraslická 494/14 v Sokolově. Začíná v 9.30 hodin.

Fotky z Robinzonády v Lanškrouně

Všechny fotky z Robinzonády 2022 jsou zde: ROBINZONÁDA LANŠKROUN

Zemřel náš kamarád a bratr v Kristu Honza Ferenc

Více o Honzovi v našem rozhovoru z roku 2017: Ježíše nikdy neopustím

Divadlo Buchty a loutky zahraje v Sokolově Čapkovo R.U.R.

Gratulace k zaběhnutí patnáctého maratonu

Člen sokolovského sboru Jaroslav Nový zaběhl v neděli 8. května svůj 15. pražský maraton v čase 3 hodiny 36 minut. Sokolovský sbor gratuluje k vytrvalosti a přeje hodně sil a zdraví do dalších let!

Spolek Pohlazení pozval děti do bazénu

Předseda Společnosti Pohlazení Jiří Bauer a také hospodář spolku Roman Musich s manželkou vzali děti v neděli 8. května na státní svátek do sokolovského bazénu. „Bylo to úžasné,“ napsala organizátorům Natálka, „jen škoda, že nás nepřišlo víc.“ Osmnáct dětí ze spolku Pohlazení se o víkendu od 13. do 15. května vydají do Lanškrouna na východ Čech na Robinzonádu.