Pozvání na bohoslužby

V sobotu 28. října 2023 jsou všichni srdečně zváni na bohoslužbu na faru v ulici J. K. Tyla 531/4 v Sokolově. Kázání z Božího slova, Bible, bude mít Tomáš Kábrt (na fotce). Začátek je ve 14 hodin. Na programu jsou také písně, modlitby, vyprávění. Všichni jsou srdečně zváni!

Den předtím, tedy v pátek 27. října od 19 hodin je možné se zúčastnit online setkání při ztišení se po celotýdenním shonu nad slovem a myšlenkami důležitými pro věčnost a kvalitní život v současnosti. Setkávání vede Bohuslav Zámečník.

V Sokolově bude nový kazatel Miroslav Bísek

V sobotu 21. října 2023 jsou všichni srdečně zváni na bohoslužbu na faru v ulici J. K. Tyla 531/4 v Sokolově. Úvahu z Božího slova, Bible, bude mít kazatel Miroslav Bísek z Tachova (na fotce vlevo z roku 1988 se svými spolužáky – třetí zprava vepředu :-)). Miroslav Bísek, dosavadní kazatel na Tachovsku a Chebsku, bude dočasně od 1. listopadu 2023 do léta příštího roku pracovat i na Sokolovsku a Karlovarsku. Pavel Šimek ukončil z rodinných důvodů pracovní poměr v církve adventistů ke 31.10. 2023. Rozloučení s ním se uskuteční v sobotu 28. října na sborovém shromáždění na Kraslické ulici 494/14 v Sokolově v 11.45 hodin. Nový duchovní pro Sokolov, Karlovy Vary a okolí bude přidělen v létě roku 2024.

Začátek bohoslužby je ve 14 hodin. Na programu jsou také písně, modlitby, vyprávění. Všichni jsou srdečně zváni!

Den předtím, tedy v pátek 20. října od 19 hodin je možné se zúčastnit online setkání při ztišení se po celotýdenním shonu nad slovem a myšlenkami důležitými pro věčnost a kvalitní život v současnosti. Setkávání vede Bohuslav Zámečník.

Na besedu nad Biblí zve kazatel Miroslav Bísek

Milí přátelé,

chci vás pozvat k pokračování online studia knihy Izajáš. Spojíme se ve středu 18.10. v 19 hodin na tomto odkazu: http://meet.google.com/ssj-txjh-sge. Budeme studovat 49. kapitolu.

S přáním pokojných dnů Miroslav Bísek, kazatel CASD

Jana Ziky 1739
347 01 Tachov
tel. 739 345 675

Sokolovský dobročinný spolek Pohlazení má nové vedení

Členové sokolovského spolku Pohlazení pečujícího o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí zvolili na nedělní valné hromadě nové vedení. Po 28 letech od svého oficiálního vzniku tato organizace změnila předsedu. Klinického psychologa PhDr. Jiřího Bauera PhD. vystřídala rovněž zakládající členka Pohlazení Mgr. Hana Kábrtová z Libavského Údolí (na fotce v bílém tričku). Jiří Bauer (na fotce níže u dveří) vedl spolek od roku 1992, kdy přišel s myšlenkou organizace lidí, kteří budou přátelit s opuštěnými dětmi z dětských domovů a ústavů, brát je na víkendy či prázdniny k sobě domů, aby poznaly chod běžné domácnosti, rodiny a získaly osobní kontakty mimo výchovná zařízení. K registraci Pohlazení došlo 16. 3. 1995. Spolek se svou podpůrnou individuální i společenskou činností prošel vývojem, získal zkušenosti a v současné době se nejvíce zaměřuje na integraci a podporu dětí z rozvrácených a sociálně znevýhodněných rodin, jejich účasti v kroužcích, na táborech, akcích pro děti a mládež, studia na učňovských a středních školách. Hospodářkou sdružení byla zvolena Anna Musichová ze Sokolova (na fotce níže s Nikolasem z Pohlazení na výletě v Kynžvartu) a třetím členem Rady Pohlazení se stala Zuzana Chalupová ze Šabiny (v zelených šatech s dětmi na Plešivci). Přítomní členové spolku Pohlazení zhodnotili svoji činnost a hospodaření v roce 2023. Všechny plánované akce se úspěšně uskutečnily a zúčastnila se jich řada spokojených dětí. Do konce roku je čeká ještě společná návštěva bazénu, představení loutkohereckého divadla Víti Marčíka, festival umělecky nadané mládeže Múzička v Praze a vánoční besídka s nadílkou dárků.

Letošní rádcovský kurz skončil úspěšně

V sobotu 14.10. úspěšně složili skautské rádcovské zkoušky dva sedmnáctiletí kluci Martin Vilímek ze Sokolova a Pavel Schultze z Mostu při setkání v Nymburce. Oba jsou součástí sokolovského sboru, oddílu Agara a Společnosti Pohlazení. Patří jim oběma velká gratulace!

Když bohoslužba přichází za lidmi…

Pozvání na bohoslužby v pátek a v sobotu

V sobotu 14. října 2023 jsou všichni srdečně zváni na bohoslužbu na faru v ulici J. K. Tyla 531/4 v Sokolově. Kázání z Božího slova, Bible, bude mít Tomáš Kábrt (na fotce). Začátek je ve 14 hodin. Na programu jsou také písně, modlitby, vyprávění. Všichni jsou srdečně zváni!

Den předtím, tedy v pátek 13. října od 19 hodin je možné se zúčastnit online setkání při ztišení se po celotýdenním shonu nad slovem a myšlenkami důležitými pro věčnost a kvalitní život v současnosti. Setkávání vede Bohuslav Zámečník.

Pozvánka na Valnou hromadu spolku Pohlazení

Předseda Společnosti Pohlazení z.s. Jiří Bauer pořádá v neděli 15.10. 2023 od 10 hodin Valnou hromadu spolku. Uskuteční se v ordinaci předsedy a psychologa Jiřího Bauera v Hornické 1613 v Sokolově. Bude možné se připojit i online zde: Valná hromada Pohlazení. Na programu je hodnocení činnosti spolku za letošní rok a naplánování činností na příští rok. Součástí budou i volby do Rady společnosti. Všichni jsou srdečně zváni.

V sobotu 7.10. se na faře nekoná bohoslužba

V sobotu 7.10. se výjimečně z organizačních důvodů na sokolovské faře nekoná bohoslužba. Uskuteční se až o týden později Večeře Páně. Děkujeme za pochopení. V pátek 6.10. v 19 hodin je možné se setkat online s Bohuslavem Zámečníkem na tomto odkazu: Večery s kaplanem

Žádosti o grant na sociální projekty do 30. října

„KULATÝ STŮL“ KOORDINÁTORŮ, REALIZÁTORŮ a ZÁJEMCŮ o SOCIÁLNÍ AKTIVITY 2023

Pořádá:                 Oddělení diakonie a sociální služby Českého sdružení Církve adventistů
Místo konání:       Sbor Praha Sedlec – Roztocká 5, 160 00 Praha 6 – Sedlec
Termín konání:    Neděle 8. října 2023 od 9:30 do 15:00 hodin

Srdečně vás zvu na neděli 8. října, kdy je od 9:30 do cca 14:00 hodin plánováno již tradiční Setkání sociálních aktivit. Setkání je dobrá příležitost dozvědět se podrobnosti k aktuálnímu grantovému řízení Církve adventistů s.d., ale také si vyměnit zkušenosti ze svých projektů, vzájemně se radit a inspirovat. Setkání bude jako obvykle v prostorách sboru Praha Sedlec (Roztocká 5, Praha 6). Přihlásit se můžete kliknutím na: SETKÁNÍ SOCIÁLNÍCH AKTIVIT. Nebo na adrese odkazu (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2mnvH1mZ73M3krAygAwTMu7sS0ygmm777ZnotsXfR326Q8g/viewform?usp=sharing).

Prosím, předejte tyto informace i vašim spolupracovníkům a přátelům, o nichž víte, že je tato oblast zajímá. GRANTOVÁ VÝZVA

Těšíme se na setkání, či spolupráci s vámi!

Za tým ČS Daniel Hrdinka – vedoucí Odd. diak. a soc. služby

Petr Kafka – předseda Grantové komise