Kazatel Pavel Šimek je tu pro vás

Nový kazatel Pavel Šimek nabízí:

  • Osobní rozhovory na téma proč věřit, či důvody k víře
  • Provázení k porozumění Bible individuálně, či ve skupince
  • Předmanželské semináře, příprava na manželství a uzavření manželství před Bohem s prosbou o požehnání.
  • Modlitby za rodiče a jejich děťátko před porodem i po jeho narození a žehnání jim.
  • Návštěvy a modlitby za nemocné
  • Provázení v těžkých životních situacích
  • Promluva a rozloučení při smutečním obřadu
  • Biblické přednášky

S nabídkou se podělte s přáteli i známými.

Kontakt:   p.simek@volny.cz , tel.: 731 113 252

Zná tě Ježíš?

Už jste někdy potkali člověka, kterého jste velice dobře znali, ale on neznal ani trochu vás? S mým dětstvím je neodmyslitelně spjato jméno herečky Libuše Šafránkové. Každé Vánoce jsem s velkým zájmem sledovala pohádku Tři oříšky pro Popelku. Dodnes si pamatuji každý detail. Když jsem se stala dospělou a jela nakupovat do Prahy, všimla jsem si v jednom obchodě, že vedle mě si vybírá zboží Libuše Šafránková – moje velice dobrá známá. Usmála jsem se na ni a nikdy nezapomenu na ten její nepřítomný výraz. Ona byla moje známá, ale já nebyla její známá, nikdy mě neviděla, neznala mě.

Na tuhle chvíli jsem si vzpomněla, když jsem nedávno četla podobenství o deseti družičkách

Evangelium podle Matouše 25, 1 – 13: Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej. Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly. Uprostřed noci se rozlehl křik: ‚Ženich je tu, jděte mu naproti!‘ Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy. Tu řekly ty pošetilé rozumným: ‚Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!‘ Ale rozumné odpověděly: ‚Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si!‘ Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny. Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘ Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.

Nedá se říci, že pět družiček bylo skvělých a pět družiček špatných. Všechny byly nějak nedokonalé. Prvních pět se na ženicha špatně připravilo, dalších pět se neumělo rozdělit a ještě radily těm prvním, že si mají jít o půlnoci nakoupit ke kupcům. Vskutku rada nad zlato. Všechny družičky po probuzení nesoustředily svoji pozornost na ženicha, ale na své lampy a oleje. Přesto se na svatbu pět družiček dostalo a pět nedostalo. Co rozhodlo?

Více >

Justýnka se stala školačkou

Sedmiletá Justýnka nastoupila se svojí sestrou Vaneskou (dvojčetem) do první třídy 1. Základní školy v Sokolově. Justýnka je nemocná a bojuje s dětskou mozkovou obrnou. Několikrát za rok absolvuje intenzivní neurorehabilitaci Kosmík v pražské klinice Axon, na kterou přispívá i několik členů sokolovského sboru buď přímo přes Nadaci ADRA, která Justýnce otevřela účet pro veřejnost, nebo přes hospodářku sokolovského sboru.

Justýnce je možné přispět na účet Nadace ADRA číslo 57333375/0300, v. s. 244, nebo na účet sokolovského sboru 162333481/0600 s tím, že do zprávy se napíše, že se jedná o dar Justýnce a pokladní sboru odešle jednou měsíčně případné dary Nadaci Adře. Všem ochotným dárcům děkujeme a Justýnce i Vanesce přejeme hodně úspěchů ve škole!

Jaké je nebezpečí zabezpečování?

Co odhaluje tajemná biblická apokalypsa?

Termíny jednání výboru sboru

Výbor sokolovského sboru církve adventistů ve složení Pavel Šimek (kazatel), Jiří Bauer (vedoucí), Miluška Malíková (vedoucí diakonie), Michaela Bauerová (hospodářka), Ivana Látalová (tajemnice), Bohuslav Zámečník (správce) se do konce roku sejde v těchto termínech: 8. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12. – vždy od 18:00 hodin v prostorách modlitebny CASD v Sokolově na Šenvertu, Kraslická 14. Každý, kdo má nějaký podnět k projednání, se může na členy výboru sboru obrátit. Email na kazatele sboru je p.simek@volny.cz.

Spolek Pohlazení pořádá valnou hromadu

Milí přátelé Pohlazení,

každého, kdo má zájem o činnost zapsaného spolku, zvu na Valnou hromadu Společnosti Pohlazení. Konat se bude v neděli 20. září 2020 od 10.00 hodin v prostorách modlitebny sboru církve adventistů v Sokolově na Šenvertu (Kraslická 14). Těším se na vás a přeji vše dobré! Jirka Bauer, předseda spolku

Kazatel požehná dětem do nového školního roku

Spolek Pohlazení zve děti i rodiče v sobotu 5. září od 14 hodin do prostor modlitebny církve adventistů v Sokolově na Šenvertu (Kraslická 14). Děti zavzpomínají na uplynulé prázdniny a kazatel Bohuslav Zámečník se bude za děti, kterým začal nový školní rok, modlit a prosit o požehnání. Na závěr setkání bude na zahradě oheň s opékáním.

Daniel Kábrt otevře s Boží pomocí zubní kliniku

Čerstvě devětadvacetiletý zubní lékař Daniel Kábrt, člen sokolovského sboru adventistů, chystá v bývalé lékárně na Mírovém náměstí v Litoměřicích s dalšími mladými kolegy novou zubní kliniku se čtyřmi ordinacemi a stomatologickou laboratoří. Pochází z vesničky Libavské Údolí na Sokolovsku, úspěšně absolvoval 1. lékařskou fakultu UK v Praze, Teologickou vysokou školu v německém Friedensau, zkoušky Bavorské stomatologické komory v Mnichově a odborné pracovní praxe na zubních klinikách v Lounech, Ústí nad Labem a Teplicích. Specializuje se na mikroskopickou endodoncii a dentální implantologii. Povídali jsme si o jeho plánech v Litoměřicích (na fotce se svým týmem).

Proč Litoměřice?

Hledali jsme s kolegy po Čechách vhodné místo pro založení vlastní kliniky a při tom jsem se přijel podívat i na nabízené nové soukromé prostory pro zubní ordinace v Litoměřicích. Město mne nadchlo, líbí se i kolegům a ukázalo se, že je zde také velký nedostatek a vysoký průměrný věk zubařů. I když jsme se na původně nabízených soukromých prostorech pro kliniku nakonec s majitelkou nedohodli, setkali jsme se s velmi vstřícným jednáním na místní radnici na odboru pro správu majetku města a u pana starosty. Když pak loni na podzim rada města plně  podpořila náš návrh na zřízení nové zubní kliniky v bývalé lékárně na krásném historickém náměstí, bylo rozhodnuto. Jsme za toto  přijetí Litoměřickým vděční a vážíme si jej.

Více >

Spolek Pohlazení uspořádal pro děti výlet po Ohři

Spolek Pohlazení, který pečuje především o děti ze znevýhodněných rodin, ukončil prázdniny vodáckým výletem. Na sedmi raftech a dvou kánoích se z Tršnic u Chebu do Nebanic přepravilo 45 lidí. Neodradilo je ani nepříznivé počasí . Výletu s Pohlazením se poprvé zúčastnil nový pastor sokolovského sboru Pavel Šimek. Díky všem dospělým za účast a pomoc s organizací, dětem pak za statečnost.

Fotky jsou zde na těchto odkazech:

Fotky Hany Kábrtové Fotky Martina Stolaře

Další setkání dětí se koná v sobotu 5. září v prostorách modlitebny církve adventistů v Sokolově na Šenvertu (Kraslická 14). Děti zavzpomínají na uplynulé prázdniny a kazatel Bohuslav Zámečník se bude za děti, kterým začal nový školní rok, modlit a prosit o požehnání. Na závěr bude na zahradě oheň s opékáním. Jsou zváni jak rodiče, tak děti!