Pozvánka na sobotní bohoslužby

Kazatel Bohuslav Zámečník povede v sobotu 14. května odpolední bohoslužbu od 14 hodin v Tříkrálové kavárničce v Sokolově. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na téma z 1. knihy Mojžíšovy ve Starém zákoně Zaslíbení

„Abraham byl stařec pokročilého věku. Hospodin mu ve všem požehnal.“ (Gn 24,1)

Dopolední bohoslužba církve adventistů se koná v prostorách modlitebny na Šenvertu, Kraslická 494/14 v Sokolově. Začíná v 9.30 hodin.

Všichni jsou srdečně zváni!

Nadace ČEZ opět podpoří Tabitu

Nadace ČEZ přispěje v roce 2022 100 tisíci na činnost sociálního projektu sokolovského sboru adventistů Tabita aneb Plníme přání potřebným. Peníze jsou určeny na mzdy lidem s nízkými příjmy (studentům, důchodcům, nezaměstnaným…), kteří pomáhají potřebným lidem – seniorům, sociálně či zdravotně dlouhodobě i krátkodobě znevýhodněným, osamoceným lidem tím, že jim plní jejich obyčejná přání – pomoc s nákupem, zajít k lékaři, přinést oběd, popovídat si, jít na procházku, něco si společně přečíst, zahrát si nějakou hru, doprovodit je na úřady apod… Lidé pracují na dohody o provedení práce a měsíčně si touto pomocí přivydělají kolem dvou až tří tisíc korun.

Hostem bohoslužby bude farář Petr Bauchner

V sobotu 7. května navštíví bohoslužbu v Tříkrálové kavárničce sokolovský farář Petr Bauchner. Začíná se jako obvykle ve 14 hodin. Kromě kázání bude příležitost si popovídat o nově vzniklé sociální iniciativě s názvem Střecha nad hlavou. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na téma z 1. knihy Mojžíšovy ve Starém zákoně Abrahamovy kořeny

„Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl; a vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde.“ (Žd 11,8)

Dopolední bohoslužba církve adventistů se koná v prostorách modlitebny na Šenvertu, Kraslická 494/14 v Sokolově. Začíná v 9.30 hodin.

Všichni jsou srdečně zváni!

Pohlazení zve děti do bazénu

Spolek Pohlazení zve děti do bazénu v Sokolově. Návštěvu bazénu pořádá v neděli 8. května od 10 hodin předseda spolku Jiří Bauer. Pohlazení se věnuje dětem ze sociálně vyloučeného prostředí. Finančně ho podporuje Církev adventistů, Nadace ČEZ, spolek ASI-CS a řada dalších dárců.

O víkendu od 13. do 15. května se koná Robinzonáda

O víkendu od 13. do 15. května pořádá dětský Klub Pathfinder po dvouleté pauze Robinzonádu. Konat se bude v rekreačním centru Lanwood v Lanškrouně. Ze Sokolova se jí zúčastní dvacet lidí, osmnáct dětí (Rosťa, Pavel H., Ondra K, Natálka U., Milan D., Laura, Kristýna, David, Jakub T., Filip S., Eliška H., Danny, Anička, Daniel, Jakub D., Tomáš G., Pavel S., Martin) a dva dospělí (Hana, Tomáš Kábrtovi). S sebou je potřeba spacák, lahev na pití, oblečení na ven a jídlo na páteční cestu. Na místě bude až v sobotu snídaně.

Odjíždět se bude v pátek vlakem ze Sokolova ve 12.54 hodin, sraz na nádraží je tedy o čtvrt hodiny dříve (ve 12.40 hodin). Přestupovat budeme v Praze, kam dorazíme v půl páté na hlavní nádraží. Tam se k nám přidá Danny. Dannymu jede z Babic autobus v 15.07 hodin do Depa Hostivař v Praze, kde bude v 15.46 hodin, kde se setká Tomášem Kábrtem, který s ním přijede na hlavní nádraží. Vlak z Prahy jede v 17.02 do České Třebové a z České Třebové v 19.04 do Lanškrouna. Příjezd je v 19.22 hodin.

Nazpět pojedeme v neděli 15. května z Lanškrouna ve 14.30 hodin. Opět budeme přestupovat v České Třebové, kde jede vlak v 15 hodin do Prahy. V Praze budeme v 16.52 hodin a pojedeme žlutým autobusem do Sokolova v 18.30 hodin z Prahy. Příjezd do Sokolova je ve 21.05 hodin. Danny pojede do Babic v 17.42 hodin z Depa Hostivař v Praze. V Babicích bude v 18.18 hodin. Pavel S. pojede do Sokolova, přespí v Libavském Údolí a ráno pojede do Chebu do školy. Tomáš Kábrt pojede z Prahy Holešovice v 19 hodin do Litoměřic.

Odvoz dětí do Habartova a Horního Slavkova ze Sokolova ještě domluvíme.

Třicet dětí z Pohlazení se přihlásilo na letní tábory

Dvacet devět dětí s jedním náhradníkem ze spolku Pohlazení a oddílu Agary při sokolovském sboru církve adventistů se letos přihlásilo na letní tábory.

Jedenáct dětí pojede 23. července z Chebu do německého Heiligenhofu. Návrat je naplánován opět do Chebu, a to po patnácti dnech 7. srpna. (Rosťa, Vojta, Danny, Daniel, Filip, Vaneska, Eliška, Petruška, Milan, Matyas, David). Náhradníkem je Ondra z H. Slavkova. Děti doprovodí Vilém Suk, Zuzka Chalupová a Věrka Krassová.

Tři děti se zúčastní tradičního tábora Klubu Pathfinderu oblasti Severní hvězdy v Raspenavě u Liberce. Tábor se bude konat od 31. července do 14. srpna. (Pavel S., Martin a Vanda)

Dvanáct dětí se zúčastní tradičního tábora Klubu Pathfinder oblasti Jižního kříže ve Vimperku. Tábor pro mladší děti do 11 let se uskuteční od 17. července do 24. července (Kája a Jana, Samuel, Jakub D. a Pavel H.), pro starší děti do 15 let od 31. července do 14. srpna (Anička, Kristýna, Natálka, Natálka, Eliška, Míša Sch. a Sára.). Další tři se dozví začátkem června, jestli se budou moci přidat k přihlášeným na tábor starších ve Vimperku (Jakub T., Laura, Markéta). Na tábor malých dětí pojede vařit Hanka Kováčová.

Spolek Pohlazení, sokolovský sbor CASD a České sdružení církve adventistů tábory dětí finančně podpoří. Členové spolku Pohlazení pomohou dětem i s dopravou na tábor. Pohlazení finančně podporuje kromě církve a jednotlivých dárců také Nadace ČEZ a spolek ASI-CS.

Gratulace k přijetí na střední školy

Spolek Pohlazení gratuluje svým dlouholetým dětským členům Martinovi V., Aničce L. a Davidovi k přijetí na střední školy! Martin byl přijatý do Prahy na Křesťanské lyceum Elijáš, Anička na Střední odbornou školu obchodu, užitého umění a designu v Plzni a David N. na Gymnázium Sokolov. Hodně úspěchů při studiu!

V kavárničce bude další bohoslužba

Kazatel Pavel Šimek povede v sobotu 30.4. odpolední bohoslužbu od 14 hodin v Tříkrálové kavárničce v Sokolově. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na téma z 1. knihy Mojžíšovy ve Starém zákoně Národy a Bábel

„Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.“ (Gn 11,9)

Dopolední bohoslužba církve adventistů se koná v prostorách modlitebny na Šenvertu, Kraslická 494/14 v Sokolově. Začíná se v 9.30 hodin.

Všichni jsou srdečně zváni!

Májová bohoslužba v Horním Slavkově

Dospělí členové Pohlazení se sejdou k plánování letního pobytu

Dospělí členové spolku Pohlazení se sejdou na odkazu  https://meet.jit.si/CASDSokolov v sobotu 30. dubna ve 20 hodin podruhé k plánování letního čtyřdenního pobytu dětí ze spolku Pohlazení. Druhý ročník setkání se neuskuteční na Sázavě, ale v osadě Zásada v Jizerských horách. Na Sázavě jsou ubytované děti s maminkami z Ukrajiny. Také termín je o den posunutý, a to od 30. června do 4. července. Setkání jak v sobotu, tak v létě připravuje Zuzka Chalupová a další organizátoři.

Předběžný plán k zamyšlení a úpravám:

30. června příjezd na místo

1. července – exkurze do továrny na výrobu dřevěných hraček (kluci), bižuterie (holky), odpoledne sportovní hry, večer táborák

2. července – divadlo Víti Marčíka Jonáš, Šípková Růženka, mezi divadly výlet do krajiny, sportovní hry, večer táborák

3. července – dopoledne přednáška o finanční gramotnosti, odpoledne bobová dráha a cesta do Prahy, noční Praha

4. července – hudební program Radka Bangy, odpolední výlet po Vltavě (např.) a cesta domů