Děti pojedou na Bobří desetiboj do České Lípy

Dvě děti ze Sokolovska se zúčastní od pátku 23. září do neděle 25. září každoročního Bobřího desetiboje v České Lípě. Akci pořádá Severní hvězda Klubu Pathfinder. Finančně ji pro naše děti podpoří spolek Pohlazení.

Zemřela naše Maruška Jindrová ze Sokolova

Přijďte s námi zavzpomínat na prázdniny

Podnikatelé vybrali více než dva miliony na evangelizační projekty

V pátek 2.9. představili zástupci sokolovského sboru a spolku Pohlazení – Hana a Tomáš Kábrtovi – na 18. unijním setkání ASI-CS ve Strážovicích tři sokolovské projekty – Pohlazení, Tabitu a odpolední romské a nízkoprahové bohoslužby. Správní rada ASI-CS schválila již na jaře na svém letošním zasedání příspěvky všem třem projektům, a to v celkové výši 130 tisíc korun. Podmínkou pro získání schválených příspěvků však je, aby se tyto peníze vybraly. A to se podařilo! Na 19 projektů, které ASI-CS chce v roce 2023 podpořit, vybrali podnikatelé částku 2 033 800 korun, potřeba byla menší, a to 1 730 750 korun. Díky všem ochotným dárcům.

Do Strážovic přijeli i další své projekty představit a také zde někteří měli i své stánky, kde bylo možné se o jejich službě dozvědět více, získat nějaké materiály, zakoupit literaturu či si za dobrovolný dar pořídit například výrobek odsouzených ze spolku Vězeňská duchovenská péče.

Sokolovské projekty podpořil také kazatel Pavel Šimek, který poslal shromáždění tento pozdrav:

Více >

Manželé Musichovi budou mít svatý křest

Manželé Anna a Roman Musichovi ze sboru Církve adventistů sedmého dne v Sokolově budou mít v pátek 9. září 2022 od 18 hodin v zatopeném bývalém hnědouhelném lomu Gsteinigt mezi Dolním Rychnovem a Sokolovem svatý křest (více na mapě vpravo). Všichni jsou srdečně zváni býti svědky této radostné události!

Sokolovské projekty každoročně podporuje spolek ASI-CS

V pátek 2.9. a v sobotu 3.9. se zúčastní dva zástupci sokolovského sboru a spolku Pohlazení – Hana a Tomáš Kábrtovi – 18. unijního setkání ASI-CS v prostorách Hotelu a Selského dvora Dalibora Cichého ve Strážovicích. ASI-CS je dobrovolným spolkem fyzických osob členů Církve adventistů sedmého dne a právnických osob, které působí v České republice a v zahraničí, jejichž cílem je podporovat osoby, instituce, organizace v šíření evangelia.

Správní rada ASI-CS schválila na svém letošním zasedání příspěvky sokolovskému spolku Pohlazení, sokolovskému sboru adventistů – sociálnímu projektu Tabita aneb Plníme přání potřebným a na provoz odpoledních romských a nízkoprahových bohoslužeb. Tyto projekty a hlavně nové zkušenosti v nich zde Hana a Tomáš Kábrtovi představí. Celý program bude vysílaný v přímém přenosu.

Pozvánka na bohoslužbu do kavárničky

V sobotu 3. září se koná pravidelná odpolední bohoslužba od 14 hodin v Tříkrálové kavárničce v Sokolově. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Kázat bude Bohuslav Zámečník. Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na verš z Bible z Evangelia podle Matouše:

„Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.“ (Mt 5,5)

Splutím části řeky Ohře ukončily děti prázdniny

Každoroční sjezd části řeky Ohře je ve spolku Pohlazení, pečující o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, již tradicí. Letos cesta trvala 2,5 hodiny, kdy 30 dětí a dospělých sjelo na 3 lodích a 4 raftech z Tršnic do Nebanic. Zde byla společná večeře v restauraci U Zlaté podkovy. Díky všem dospělým, kteří akci organizačně podpořili.

Všechny FOTKY z cesty po řece Ohři od Hany Kábrtové a Ivany Látalové jsou zde: OHŘE 2022

Pozvánka na bohoslužbu do kavárničky

V sobotu 27. srpna se koná pravidelná odpolední bohoslužba od 14 hodin v Tříkrálové kavárničce v Sokolově. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Kázat bude Pavel Šimek. Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na verš z Bible z knihy Filipským:

„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!“ (Fp 4,4)

Michal Tůma měl v Šabině křest

Krásné chvíle prožili všichni, kteří se zúčastnili slavnostní bohoslužby v sobotu 20. srpna v Šabině. Během bohoslužby byl pokřtěný v řece Ohři dvacetiletý mladík Michal Tůma. Míša ve svém vyznání víry vyprávěl, jakou mu byl posilou Pán Bůh v jeho dosud nelehkém životě. Řadu let strávil v dětských domovech a dalších léčebných zařízeních a je moc vděčný Věrce Krassové z Citic, která si ho vzala do pěstounské péče. Přítomné Věrce také poděkoval pastor sboru církve adventistů v Sokolově Pavel Šimek, který Míšu pokřtil. V jeho rozhodnutí ho přišli podpořit i mladí lidé ze spolku Pohlazení, který pečuje o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. I oni zde vyprávěli vlastní příběhy s mocnými laskavými Božími zásahy. Díky Pánu Bohu za jeho péči o Michala, díky za krásný den při jeho křtu. Všechny fotky: KŘEST MICHALA