Pozvání na bohoslužbu na faru

V sobotu 6. května 2023 jsou všichni srdečně zváni na bohoslužbu na faru v ulici J. K. Tyla 531/4 v Sokolově. Kázání z Božího slova, Bible, bude mít Bohuslav Zámečník. Začátek je ve 14 hodin. Na programu jsou také písně, modlitby, vyprávění. Všichni jsou srdečně zváni!

Pozvání na páteční večerní ztišení

Spolek Pohlazení přivítá prázdniny na Sázavě

Připravují se letní tábory pro děti

Čtyřicet dětí ze sokolovského oddílu Agara a spolku Pohlazení se letos zúčastní v různých skupinkách letních táborů v Heiligenhofu v Bad Kissingenu, v Raspenavě, Vimperku, v Jindřichovicích, evropského camporee ve Friedensau, kongresu mládeže ve Strážovicích a rádcovského kurzu. A všichni společně zahájí prázdniny na Sázavě. To vše díky podpoře Nadace ČEZ, Církvi adventistů sedmého dne, spolku křesťanských podnikatelů ASI-CS i jednotlivým dárcům. Moc děkujeme za podporu a dětem přejeme krásně prožité prázdniny se spoustou legrace, kamarádů a vzpomínek na celý život s Boží ochranou a vedením.

Pozvánka na bohoslužbu do Slavkova

Pozvání na bohoslužbu

V sobotu 29. dubna 2023 jsou všichni srdečně zváni na bohoslužbu na faru v ulici J. K. Tyla 531/4 v Sokolově. Kázání z Božího slova, Bible, bude mít Tomáš Kábrt. Začátek je ve 14 hodin. Na programu jsou také písně, modlitby, vyprávění. Všichni jsou srdečně zváni!

ROBINZONÁDA za necelý měsíc!

O víkendu 12. až 14. května pořádá Klub Pathfinder Robinzonádu v Rovensku pod Troskami nedaleko Turnova. Sokolovští se na ni chystají, přihlásilo se 12 dětí, které doprovodí 3 budoucí rádcové a 2 vedoucí – Zuzka Chalupová a Jaroslav Nový.

Pozvání na bohoslužbu na faru v Sokolově

V sobotu 15. dubna 2023 jsou všichni srdečně zváni na bohoslužbu na faru v ulici J. K. Tyla 531/4 v Sokolově. Kázání z Božího slova, Bible, bude mít Hana Kábrtová. Začátek je ve 14 hodin. Na programu jsou také písně, modlitby, vyprávění. Všichni jsou srdečně zváni!

O Velikonocích na bohoslužbu na faru

V sobotu 8. dubna 2023 jsou všichni srdečně zváni na bohoslužbu na faru v ulici J. K. Tyla 531/4 v Sokolově. Kázání z Božího slova, Bible, bude mít Tomáš Kábrt. Začátek je ve 14 hodin. Na programu jsou také písně, modlitby, vyprávění. Všichni jsou srdečně zváni!

Ježíš jako Boží služebník

Kázání Hany Kábrtové při příležitosti Velikonoc

Čtení z Božího slova (Izajáš 52. kapitola od 13. verše až do konce 53. kapitoly)

  • „Hle, můj služebník bude mít úspěch, zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší.
  • Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou! Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku, jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem.
  • Avšak on pokropí mnohé pronárody krví, před ním si králové zakryjí ústa, protože spatří, co jim nebylo vyprávěno, porozumějí tomu, o čem neslyšeli.“
  • Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova?
  • Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili.
  • Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili.
  • Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.
  • Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.
Více >