Výbor

Sokolovský sbor má dvě samostatné skupiny

Sokolovský sbor se rozdělil na dvě skupiny. První skupina se k bohoslužbě schází v sobotu dopoledne od 9.30 hodin a druhá skupina od 14 hodin. Obě skupiny již takto fungují delší dobu, a tak členské shromáždění sboru rozhodlo na svém setkání v sobotu 11. září 2021, že budou i dva výbory sboru. Účastníci dopoledních i odpoledních bohoslužeb zvolili své zástupce do služebností takto:

Dopolední skupina – starší sboru – Jiří Bauer ml., hospodářka – Michaela Bauerová, vedoucí sobotní školy – Hana Poláková, tajemník – Petr Jaworek, první diakon – Miluše Malíková, vedoucí misie – Pavel Hološ, vedoucí oddělení dětí a mládeže – Ivana Látalová a Zuzana Chalupová, vedoucí komunikace – Roman Musich, prodej knih – Anna Musich Sladká

VÝBOR – Jiří Bauer, Michaela Bauerová, Petr Jaworek, Miluše Malíková, Pavel Šimek

Odpolední skupina – starší a tajemník sboru – Tomáš Kábrt, hospodářka a vedoucí komunikace – Hana Kábrtová, vedoucí sobotní školy a misie – Bohuslav Zámečník, oddělení sociální práce – Tabita (Správní rada: Věra Grygarová, Miluše Malíková, Bohuslav Zámečník, Pavel Šimek, Hana Kábrtová)

VÝBOR – Tomáš Kábrt, Hana Kábrtová, Bohuslav Zámečník, Michaela Kroková, Pavel Šimek

Termíny jednání výboru sboru

Výbor sokolovského sboru církve adventistů ve složení Pavel Šimek (kazatel), Jiří Bauer (vedoucí), Miluška Malíková (vedoucí diakonie), Michaela Bauerová (hospodářka), Ivana Látalová (tajemnice), Bohuslav Zámečník (správce) se do konce roku sejde v těchto termínech: 8. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12. – vždy od 18:00 hodin v prostorách modlitebny CASD v Sokolově na Šenvertu, Kraslická 14. Každý, kdo má nějaký podnět k projednání, se může na členy výboru sboru obrátit. Email na kazatele sboru je p.simek@volny.cz.

Zprávy z výboru sboru

Zde jsou ke stažení zprávy z jednání výboru sboru, který byl zvolen 30.6.2018 (Martin Lindtner, Ivana Látalová, Jiří Bauer, Věra Biharyová (zemřela v lednu 2019), Luboš Olah (odstoupil 14.11.2019), Miluše Malíková, Michaela Bauerová, Bohuslav Zámečník (zvolený od ledna 2020):

Zpráva_VS_SO_2020_01_14

Zpráva_VS_Sokolov_2019_11_14

Zpráva_VS_Sokolov_2019_10_24

Zpráva_VS_Sokolov_2019_09_05

Zpráva_VS_Sokolov_2019_06_20

Zpráva_VS_Sokolov_2019_05

Zpráva_z_VS_Sokolov_2019_04

Zpráva_VS_Sokolov_2019_03_26h

Zpráva_VS_Sokolov_2019_02_12

Zpráva_VS_Sokolov_2019_01_24

Zpráva_VS_Sokolov_2018_12_13

Zpráva_VS_SO_2018_10_11

Zpráva_VS_Sokolov_2018_09_11

Zpráva_VS_SO_2018_07_12

 

Zprávy z výboru sboru

Zde jsou ke stažení zprávy z jednání výboru sboru, který byl zvolen 10.6.2017 (Martin Lindtner, Tomáš Kábrt, Bohuslav Zámečník, Jiří Bauer, Miluše Malíková, Jindřich Poduška, Jiří Novák):

Zpráva_z_VS_Sokolov_7.6.2018

Zpráva_z_VS_Sokolov_10.5.2018

Zpráva_z_výboru_sboru_ze_dne_12.4.2018

0318_Zápis_z_romského_výboru

Zpráva_z_jednání_VS_1.3.2018

Zpráva_VS_1.2.2018_

Zpráva_VS_Sokolov_2018_01_11

Zpráva_z_VS_Sokolov_14.12_2017

Zpráva_z_VS_Sokolov_24.10_2017

Zpráva_o_VS_SO_5.10.2017

Zpráva_z_jednání_VS_SO_2017_09_07

Zpráva_z_jednání_VS_Sokolov_17.8.2017

Členské_shromáždění_9.8.2017

Zprava_VS_SO_2017_07_27

Zprávy z výboru sboru

Zde jsou ke stažení zprávy z jednání výboru sboru:

Zpráva_vyboru_sboru_7.5.2015

ZPRÁVA z výboru sboru 19.6.2015

Zpráva_z_VS_23.7.2015_

Zápis_ze sborového shromáždění _ze_dne_22_8_2015

Zpráva_z_10.9.2015_docx

Zpráva výboru sboru ze dne 15.10.2015

Zpráva_VS_19.11._2015__

Zpráva_10.12.2015

zpráva 21.1.2016

ZPRÁVA__vs_3.3.2016

Zpráva_VS_14.4.2016

Zpráva_VS_26.5._2016

VS_16.6.2016_zpráva

zprava-vs_8-9-2016

zprava-z-jednani-vyboru-sboru-6-10-2016

zprava_vs_16-11-2016

zprava-z-jednani-vyboru-sboru-8-12-2016

zapis-ze-sboroveho-shromazdeni-17-12-2016

zpráva z výboru sboru 24.1.2017

zpráva z výboru sboru 23.2.2017

Zpráva_VS_30.3.2017

zpráva z výboru sboru 27.4.2017

Zpráva z výboru sboru 8.června 2017