Bohoslužby

Rozpis služebností na bohoslužbách

Každý je srdečně vítán!

Bohoslužby se konají v modlitebně na  Kraslické 494/14 každou sobotu od 9.30 s klasickými písněmi a slovem a od 14.00 s romskými písněmi a slovem v tomto liturgickém uspořádání:

 

bohosluzba

z dopolední bohoslužby

09.30 h: přivítání, píseň, modlitba, další společné písně

09.50 h: sdílení nových zkušeností s Bohem

10.00 h: modlitební chvíle

10.05 h: sobotní škola (diskuse na stanovená témata, pro mládež a děti oddělené programy)

10.45 h: písně, sbírka na misii ve světě, modlitba

10.55 h: sborová oznámení

11.00 h: přestávka

11.10 h: tichá modlitba, čtení z Písma, píseň, společná modlitba, sbírka pro potřeby sboru, příběh pro děti, kázání, modlitba, píseň

12.10 h: přestávka

romska210516
z odpolední bohoslužby

14.00 h: uvítání s modlitbou

14.10 h: romské písně

14.20 h: zkušenosti s Pánem Bohem, potřeby modliteb

14.35 h: modlitby vděčnosti a za nemocné a potřebné

14.45 h: společná píseň

14.50 h: misijní video

15.00 h: biblická škola pro děti i dospělé

15.20 h: přestávka

15.30 h: písně

15.40 h: vyprávění dětí

15.50 h: sbírka

15.55 h: tichá modlitba, kázání

16.30 h: společná píseň, modlitba

Sobotní škola

Sobotní škola je část bohoslužby zaměřená na společné studium Bible formou diskuse na předem stanovené téma. Tato témata (Biblické úkoly) jsou vydávána ústředně pro celou církev vždy na jedno čtvrtletí. Biblické úkoly na dané čtvrtletí je možné zakoupit u prodejců v každém sboru církve adventistů nebo navštívit stránku sobotní školy na adrese sobotniskola.casd.cz, kde  jsou k nahlédnutí a ke stažení v elektronické podobě.

 

Rozpis kázání a služebností na 1. čtvrtletí 2020

Harmonogram využití modlitebny