Bohoslužby

Pozvánka na sobotní bohoslužby

V sobotu 28. května se koná pravidelná odpolední bohoslužba od 14 hodin v Tříkrálové kavárničce v Sokolově. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Kázat bude Hana Kábrtová. Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na téma z 1. knihy Mojžíšovy ve Starém zákoně Uchvatitel Jákob

„Ezau řekl: ‚Právem dostal jméno Jákob (to je Úskočný). Už dvakrát se mnou jednal úskočně. Připravil mě o mé prvorozenství a nyní i o požehnání.‘ A otázal se: ‚Pro mne už požehnání nemáš?‘“ (Gn 27,36)

Dopolední bohoslužba církve adventistů se koná v prostorách modlitebny na Šenvertu, Kraslická 494/14 v Sokolově. Začíná v 9.30 hodin.

Pozvánka na sobotní bohoslužby

V sobotu 21. května se koná pravidelná odpolední bohoslužba od 14 hodin v Tříkrálové kavárničce v Sokolově. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Kázat bude na téma – „Potěšte můj lid,“ praví váš Bůh – Hana Kábrtová. Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na téma z 1. knihy Mojžíšovy ve Starém zákoně Zaslíbení

„Abraham byl stařec pokročilého věku. Hospodin mu ve všem požehnal.“ (Gn 24,1)

Dopolední bohoslužba církve adventistů se koná v prostorách modlitebny na Šenvertu, Kraslická 494/14 v Sokolově. Začíná v 9.30 hodin.

Hostem bohoslužby bude farář Petr Bauchner

V sobotu 7. května navštíví bohoslužbu v Tříkrálové kavárničce sokolovský farář Petr Bauchner. Začíná se jako obvykle ve 14 hodin. Kromě kázání bude příležitost si popovídat o nově vzniklé sociální iniciativě s názvem Střecha nad hlavou. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na téma z 1. knihy Mojžíšovy ve Starém zákoně Abrahamovy kořeny

„Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl; a vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde.“ (Žd 11,8)

Dopolední bohoslužba církve adventistů se koná v prostorách modlitebny na Šenvertu, Kraslická 494/14 v Sokolově. Začíná v 9.30 hodin.

Všichni jsou srdečně zváni!

Pozvánka na velikonoční bohoslužby

Kazatel Pavel Šimek povede velikonoční bohoslužby v Sokolově u adventistů. Dopoledne od 9.30 hodin bude bohoslužba v modlitebně církve adventistů na Šenvertu, Kraslická 494/14, odpoledne od 14 hodin v Tříkrálové kavárničce. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na téma z 1. knihy Mojžíšovy ve Starém zákoně Kain a jeho odkaz.

„„Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout.“ (Gn 4,7)

Všichni jsou srdečně zváni!

Odpolední bohoslužby se budou konat v Tříkrálové kavárničce

V modlitebně církve adventistů v Sokolově na Šenvertu, Kraslická 494/14, se bude 9. dubna 2022 konat sobotní bohoslužba od 9.30 hodin. Kázat bude Bohuslav Zámečník . Odpolední bohoslužba se již nebude konat na Šenvertu, ale v Tříkrálové kavárničce na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela), opět od 14 hodin. Kázat bude Tomáš Kábrt. Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na téma z 1. knihy Mojžíšovy ve Starém zákoně Pád do hříchu.

„Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ (Gn 3,15)

Všichni jsou srdečně zváni!

Rozpis kázajících ve 2. čtvrtletí 2022

Kázání J. Bajusze o chybujícím Lotovi a milujícím Bohu

Kazatel Josef Bajusz promluvil na stejné téma jako poslední únorovou sobotu v Sokolově také v sobotu 12. března 2022 v Praze. Zatímco v Sokolově se kázání nenahrává, v Praze ano, a proto je zde k poslechu (od 25. minuty). Opravdu stojí za poslech!

Sobotní bohoslužby budou z důvodu nemoci opět pouze virtuální

Sokolovští adventisté ruší z důvodu nemoci pozvání na veřejnou bohoslužbu do modlitebny na Šenvertu v sobotu 28. listopadu. Uskuteční se stejně jako v minulých týdnech dvě virtuální bohoslužby.

Dopolední bohoslužba se v sobotu 28.11. koná od 10 hodin na tomto odkazu: SOBOTNÍ DOPOLEDNÍ BOHOSLUŽBA. Odpolední bohoslužba se koná ve stejný den od 14 hodin na tomto odkazu:  SOBOTNÍ ODPOLEDNÍ BOHOSLUŽBA. Kázat bude v obou případech Pavel Šimek. Všichni jsou srdečně zváni!

Sokolovský sbor opět zve na bohoslužbu na Šenvertu

Sokolovští adventisté srdečně zvou každého na první bohoslužbu po dočasném ukončení bohoslužeb 17. října z důvodu pandemie COVID – 19!

Bohoslužba se uskuteční v sobotu 28. listopadu od 14 hodin v modlitebně církve adventistů na Šenvertu. Všichni jsou srdečně zváni. Na programu je také plánování budoucnosti odpoledních bohoslužeb. Každý, kdo by se chtěl podílet, je vítán! Možné je i své potřeby, nápady zatelefonovat P. Šimkovi 731113525, B. Zámečníkovi 603301022 či H. Kábrtové 733380259.

Dopolední bohoslužba se v sobotu 28.11. koná od 10 hodin ještě ve virtuálním prostředí, a to zde na tomto odkazu: SOBOTNÍ DOPOLEDNÍ BOHOSLUŽBA. Zde bude kázat Pavel Šimek.

Pavel Šimek zve na sobotní virtuální bohoslužby

V sobotu 31. října uspořádají sokolovští adventisté dvě virtuální bohoslužby. Kázat bude Pavel Šimek.

První bude od 10 hodin zde na tomto odkazu SOBOTNÍ DOPOLEDNÍ BOHOSLUŽBA, druhá bude zde na tomto odkazu SOBOTNÍ ODPOLEDNÍ BOHOSLUŽBA.

Sbory adventistů po celé republice připravují online vysílání bohoslužeb a také byly zase obnoveny večery s názvem Jsme spolu. Nebuďte sami, buďte s námi!