Bohoslužby

Sobotní bohoslužby budou z důvodu nemoci opět pouze virtuální

Sokolovští adventisté ruší z důvodu nemoci pozvání na veřejnou bohoslužbu do modlitebny na Šenvertu v sobotu 28. listopadu. Uskuteční se stejně jako v minulých týdnech dvě virtuální bohoslužby.

Dopolední bohoslužba se v sobotu 28.11. koná od 10 hodin na tomto odkazu: SOBOTNÍ DOPOLEDNÍ BOHOSLUŽBA. Odpolední bohoslužba se koná ve stejný den od 14 hodin na tomto odkazu:  SOBOTNÍ ODPOLEDNÍ BOHOSLUŽBA. Kázat bude v obou případech Pavel Šimek. Všichni jsou srdečně zváni!

Sokolovský sbor opět zve na bohoslužbu na Šenvertu

Sokolovští adventisté srdečně zvou každého na první bohoslužbu po dočasném ukončení bohoslužeb 17. října z důvodu pandemie COVID – 19!

Bohoslužba se uskuteční v sobotu 28. listopadu od 14 hodin v modlitebně církve adventistů na Šenvertu. Všichni jsou srdečně zváni. Na programu je také plánování budoucnosti odpoledních bohoslužeb. Každý, kdo by se chtěl podílet, je vítán! Možné je i své potřeby, nápady zatelefonovat P. Šimkovi 731113525, B. Zámečníkovi 603301022 či H. Kábrtové 733380259.

Dopolední bohoslužba se v sobotu 28.11. koná od 10 hodin ještě ve virtuálním prostředí, a to zde na tomto odkazu: SOBOTNÍ DOPOLEDNÍ BOHOSLUŽBA. Zde bude kázat Pavel Šimek.

Pavel Šimek zve na sobotní virtuální bohoslužby

V sobotu 31. října uspořádají sokolovští adventisté dvě virtuální bohoslužby. Kázat bude Pavel Šimek.

První bude od 10 hodin zde na tomto odkazu SOBOTNÍ DOPOLEDNÍ BOHOSLUŽBA, druhá bude zde na tomto odkazu SOBOTNÍ ODPOLEDNÍ BOHOSLUŽBA.

Sbory adventistů po celé republice připravují online vysílání bohoslužeb a také byly zase obnoveny večery s názvem Jsme spolu. Nebuďte sami, buďte s námi!

V trápení se není třeba zabydlovat, ještě nejsme doma

Kázání Bohuslava Zámečníka v sobotu 24. října 2020 na online bohoslužbě

Text před kázáním

Žalm 119,71: K dobrémuť jest mi to, že jsem pobyl v trápení, abych se naučil ustanovením tvým.                   

BYLO MI K DOBRÉMU, ŽE JSEM POBYL V TRÁPENÍ

Věřte mi, že to mám v hlavě docela v pořádku. A jestli ne, jak někteří tvrdí, proč bych se nemohl jednou trochu pochlubit po jejich způsobu a vyložit vám nějaké ty svoje přednosti? Jako křesťanovi by se mi to ovšem dost příčilo, ale jako údajný blázen si to snad mohu dovolit. Vy jste přece tak moudří, že umíte být i k bláznům shovívaví! Nevadí vám, že vás tyranizují a vydírají, že vámi pohrdají a šlapou po vás. Tedy ano, přiznávám, že tohle bych já nedokázal.

A jaké jsou jejich další přednosti? Starobylý původ? Promiňte nerozumnému, můj není horší! Náboženské vzdělání? Ani v tom nejsem pozadu. Prohlašují se za Kristovy služebníky? Když se již nerozumně chlubím, pak i v tom se jim více než vyrovnám! Kdo vynaložil pro Krista více potu? Kdo byl vícekrát ve vězení, vícekrát týrán, vícekrát riskoval svou kůži? Pětkrát mi nechali židé vysázet devětatřicet ran karabáčem na holá záda. Třikrát mě zmlátili klacky, jednou dokonce kamenovali. Třikrát jsem zažil ztroskotání lodi, z toho jednou jsem noc a den strávil ve vlnách moře. Kolikrát jsem cestoval stovky vyčerpávajících kilometrů, ohrožován rozvodněnými řekami, lupiči, vlastními soukmenovci i pohany. Smrt mi hrozila v rozběsněných davech i liduprázdných pouštích, na rozbouřeném moři i mezi falešnými bratry. Vím, co jsou bezesné noci a smrtelná únava, sžíravý hlad a mučivá žízeň, co je být na kost promrzlý a nemít se čím zahřát. A k tomu navíc neustálé starosti, jak se vede mým křesťanským obcím. Odmítl jsem snad někdy pomoc někomu, koho tížilo svědomí? Netrápil jsem se snad, kdykoliv někdo kolísal ve víře?

Když už jsem tedy nucen nějak se chlubit, budu mluvit o věcech, které neslouží ke cti mně, nýbrž Bohu. On – věčná sláva jeho jménu – ví, že nelžu. V Damašku dal místodržící krále Arety hlídat městské brány, aby mě dopadl. Nechal jsem se tedy spustit na laně z okna v městských branách a tak jsem z té pasti utekl. Co tomu říkáte? 2. List Korintským 11, 16 – 33

Více >

Kam se poděl Bůh v čase korony?

Kázání Tomáše Kábrta na online bohoslužbě v sobotu 24. října 2020

Žalm 103, 1 – 5: Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.

Všechna média jsou plná koronaviru. Zprávy, komentáře politiků, prohlášení o prevenci a podpoře nemocných, náboženská poselství. Žel právě ta náboženská poselství jsou velmi problematická. Denně vidím nové výklady biblických veršů o údajně „předpovězené“ koróně, společenství věřících odmítající opatření vlády jako nějaké celosvětové spiknutí, vynořuje se nebezpečná teologie.

Globální pandemie představuje pro věřící problém: Kam se poděl Bůh v čase korony? Biblická kniha Žalmů obsahuje desítky textů, které obsahují zaslíbení uzdravení. Co udělá křesťan s textem jako „On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život“(Žalm 103: 3–4), když známe lidi, kteří jsou nemocní, nebo dokonce na tuto nemoc zemřeli? Samozřejmě není to nový problém; každý někdy onemocní. Ale v tuto chvíli to vypadá, že svět je ovládán nemocí a tato věc se stala i středem našeho duchovního zápasu.

Více >

Adventisté se sejdou na bohoslužbách po síti

V sobotu 24. října uspořádají sokolovští adventisté dvě virtuální bohoslužby.

První bude od 10 hodin zde na tomto odkazu SOBOTNÍ DOPOLEDNÍ BOHOSLUŽBA, druhá bude zde na tomto odkazu SOBOTNÍ ODPOLEDNÍ BOHOSLUŽBA.

Sbory adventistů po celé republice připravují online vysílání bohoslužeb a také byly zase obnoveny večery s názvem Jsme spolu. Nebuďte sami, buďte s námi!

Pozvánka na bohoslužby

BOHOSLUŽBY – ODKAZY

Sokolovští adventisté zvou k sobotním bohoslužbám

V sobotu 17. října uspořádají sokolovští adventisté dvě bohoslužby.

První bude virtuální od 10 hodin zde na tomto odkazu: SOBOTNÍ DOPOLEDNÍ BOHOSLUŽBA.

Druhá bude osobní v modlitebně na Šenvertu, Kraslická 494/14, od 14 hodin, ale pouze dle aktuálního nařízení vlády pro maximálně 6 lidí. Ti se již přihlásili, takže je obsazeno :-). Bohoslužbu povede Tomáš Kábrt (na fotce).

Sbory adventistů po celé republice připravují online vysílání bohoslužeb (např. na Smíchově) a také budou obnoveny večery s názvem Jsme spolu. Nebuďte sami, buďte s námi!

Pravidla týkající se života sborů, která vyplývají z aktuálního nařízení vlády ČR.

Zájemci o setkání na bohoslužbě 17.10. na Šenvertu, přihlaste se

Vzhledem k vládním opatření reagující na zhoršování se epidemiologické situace v zemi je možné se od pondělí 12. října scházet na bohoslužbách pouze v maximálním počtu 10 lidí. Sokolovský sbor připravuje v sobotu 17. října dopolední virtuální setkání, jehož adresa bude zveřejněna zítra.

Zájemci z odpoledních bohoslužeb, kteří by se chtěli v sobotu ve 14 hodin v malém počtu setkat v modlitebně na Šenvertu, se mohou nahlásit Haně Kábrtové (733380259, tohadama@volny.cz) tak, aby se mohl počet příchozích regulovat (maximálně deset). V případě, že bude zájem také pouze o virtuální setkání, bude se konat i odpolední bohoslužba na internetu od 14 hodin. Adresa bude rovněž zveřejněna.

V případě, že budou v týdnu vládou přijata nová opatření, budeme o změnách informovat. Hana Kábrtová

Fotky z Večeře Páně v Sokolově

Poslední sobotu v září se konala Večeře páně na dopolední i odpolední bohoslužbě. Kazatel Pavel Šimek dopoledne kázal na téma Kdo za to může?, odpoledne pak o hříchu a milosti. Kázání bude také po zpracování uveřejněno. Zde jsou fotky z bohoslužeb 26. září.