V březnu uplynulo šest let od založení sociálního projektu Tabita aneb Plníme přání potřebným při sokolovském sboru církve adventistů. Projekt podporuje dvě skupiny lidí. Tou první jsou senioři, zdravotně handicapovaní, aktuálně nemocní osamocení a i jinak znevýhodnění lidé a tou druhou lidé s nízkými příjmy – nezaměstnaní, ve starobním důchodu, na mateřské dovolené, s minimální či nízkou mzdou, studenti. Lidé z druhé skupiny pomáhají za malý přivýdělek lidem z první skupiny. Projekt pomohl za šest let jeho fungování desítkám lidí. Vedoucí Tabity je od jejího vzniku Hana Kábrtová z Libavského Údolí (na fotce vlevo), která práci koordinuje a spojuje lidi podle jejich potřeb. Z pětičlenného týmu pomáhajících, který stál na počátku, jsou v Tabitě stále aktivní další dvě ženy – Věrka Grygarová a Věrka Krassová (na fotce dole). V průběhu let se k nim přidala řada dalších lidí a služba tak mohla být nabídnuta jak seniorům, tak invalidním důchodcům, ale také dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, které mladí studenti doučují či doprovází na zájmové kroužky.

V roce 2020 bylo navzdory pandemii do projektu zapojeno větším či menším způsobem 32 lidí, většinou z okruhu sokolovského sboru Církve adventistů sedmého dne. Dva senioři, dva nezaměstnaní, dva lidé s nízkými příjmy ze zaměstnání a pět studentů gymnázia společně s koordinátorkou projektu projektu na základě dohody o provedení práce pravidelně pečovali v roce 2020 větším či menším způsobem o 14 lidí – 5 seniorů, 3 fyzicky či psychicky handicapované a 6 dětí ze sociálně znevýhodněných rodin. O další lidi bylo postaráno v uplynulém roce nepravidelně vícekrát či jednorázově podle potřeby.

Příjmy Tabity v roce 2020 činily 327 050 korun. Největší částkou se podíleli soukromí dárci, kteří přispěli na projekt 137 050 korunami. Nadace ČEZ projekt podpořila 80 tisíci korunami, České sdružení církve adventistů věnovalo z restitučních peněz 70 000 korun a zbytek 40 tisíc přišlo ze dvou křesťanských spolků – Maranatha a ASI-CS.

Velké poděkování patří všem sponzorům, největší štědrým dárcům z řad obyčejných lidí. Na projekt už druhým rokem přispívá i odsouzený z Valdic.

Výdaje projektu činily v roce 2020 celkem 267 296 korun. Na mzdách bylo v roce 2020 vyplaceno 154 100 korun, zbytek na cestovném a nejrůznějších dalších výdajích (například léky, lékařské prohlídky, opravy, příspěvek na bydlení, barva do tiskárny, potraviny, hygienické prostředky apod.). K 31.12. 2020 činil zůstatek na účtu Tabity 100 121 korun (v roce 2019 to bylo 50 417 korun).

České sdružení církve podpoří z restitučních peněz sokolovský projekt i v roce 2021, a to částkou 80 000 korun. Stejnou částkou podpoří projekt opět Nadace ČEZ. Spolek ASI-CS také letos přispěje Tabitě, a to částkou 30 000 korun. Každoročního podporovatele spolek Marantaha, případně další vhodné subjekty, bude teprve v průběhu roku koordinátorka oslovovat s žádostí o příspěvek.

Každý, komu se činnost projektu líbí, může poslat finanční pomoc na číslo účtu 2502162973/2010. Díky všem, kteří mají i sebemenší účast v sociálním projektu Tabita aneb Plníme přání potřebným.

„Oceňujeme vaše mimořádné nasazení ve výjimečném roce! Děkujeme za to, co všechno jste zvládli i díky vaší ochotě, odvaze a nápaditosti! “ napsal lidem z Tabity vedoucí oddělení sociální služby při Českém sdružení církve adventistů Daniel Hrdinka.