Galerie

Splutím části řeky Ohře ukončily děti prázdniny

Každoroční sjezd části řeky Ohře je ve spolku Pohlazení, pečující o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, již tradicí. Letos cesta trvala 2,5 hodiny, kdy 30 dětí a dospělých sjelo na 3 lodích a 4 raftech z Tršnic do Nebanic. Zde byla společná večeře v restauraci U Zlaté podkovy. Díky všem dospělým, kteří akci organizačně podpořili.

Všechny FOTKY z cesty po řece Ohři od Hany Kábrtové a Ivany Látalové jsou zde: OHŘE 2022

Michal Tůma měl v Šabině křest

Krásné chvíle prožili všichni, kteří se zúčastnili slavnostní bohoslužby v sobotu 20. srpna v Šabině. Během bohoslužby byl pokřtěný v řece Ohři dvacetiletý mladík Michal Tůma. Míša ve svém vyznání víry vyprávěl, jakou mu byl posilou Pán Bůh v jeho dosud nelehkém životě. Řadu let strávil v dětských domovech a dalších léčebných zařízeních a je moc vděčný Věrce Krassové z Citic, která si ho vzala do pěstounské péče. Přítomné Věrce také poděkoval pastor sboru církve adventistů v Sokolově Pavel Šimek, který Míšu pokřtil. V jeho rozhodnutí ho přišli podpořit i mladí lidé ze spolku Pohlazení, který pečuje o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. I oni zde vyprávěli vlastní příběhy s mocnými laskavými Božími zásahy. Díky Pánu Bohu za jeho péči o Michala, díky za krásný den při jeho křtu. Všechny fotky: KŘEST MICHALA

Pohlazení pomohlo dětem na prázdninové tábory

Sokolovská společnost Pohlazení věnující se již třicet let dětem ze sociálně vyloučeného prostředí letos podpořila a vyslala na letní tábory třicet tři děti ze Sokolovska. Téměř polovina z nich prožila dva nádherné týdny s mládeží v německém vzdělávacím centru Heiligenhof v Bad Kissingenu. Účast dětí ze spolku Pohlazení již 16 let každoročně podporuje vedoucí střediska pan Steffen Hörtler, zemský předseda bavorské části Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Program společně připravují čeští a němečtí vedoucí. Stejně jako loni sokolovské děti doprovázeli při různých poznávacích a sportovních aktivitách v přírodě studenti Vilém Suk z Rakovníka, Zuzana Chalupová ze Šabiny a nově Věra Krassová z Citic.

Další tři skupiny se tužily na stanových táborech pořádaných na různých místech země křesťanským skautským Klubem Pathfinder. Mladší děti se na týdenním táboře na Hájné Hoře u Vimperku nechávaly inspirovat při svých hrách a různých aktivitách příběhy dávných i současných hrdinů. I letos navštívili s písněmi tamější domov pro seniory. Sokolovští s sebou letos přivezli i kuchařku Hanu Kováčovou z Habartova. Radost jim přinesla volba krále tábora, kterým se stal Karel z Krásna.

Více >

Pohlazení otevřelo znevýhodněným dětem Šťastnou zemi

Mládež a dospělí ze sokolovského spolku Pohlazení, který pečuje o děti ze sociálně vyloučeného prostředí, zahájili hned po vysvědčení společně prázdniny v jizerskohorské osadě Zbytky u Tanvaldu. Pět dnů prožívali společenství s poznáváním práce v okolních továrnách, správného hospodaření a péče o zdraví své i druhých na živých besedách s odborníky, hrami, výlety, divadelními a hudebními představeními.

Po ubytování pěti desítek účastníků na chatě Stará škola následovala večeře s krásnou vyhlídkou na západ slunce za horské hřebeny u ohně s opékáním vuřtů a seznámením s pravidly a programem. Každý den zahájila rozcvička těla v ranní rose i ducha při krátkých zamyšleních po snídani souvisejících s tématem akce Terra felix – Šťastná země, jak se kdysi říkalo navštívenému regionu. S prací místních lidí se zúčastnění seznámili v provozech půvabné secesní továrny na dřevěné hračky Detoa v Jiřetíně pod Bukovou a ve výrobně skleněné bižuterie Preciosa Ornela v Desné. V Jiřetíně bylo možné si po prohlídce vlastnoručně slepit ze součástek nějakou hračku či hru, což děti bohatě využily. Odpoledne byl volný program s možností využít sportovní náčiní – míče, badminton, pingpongový stůl či deskové hry a také si mohly děti za pomoci slečny učitelky Zuzky Chalupové barevně batikovat látkové batůžky, které jim pak sloužily při výletech.

Více >

Vzpomínka na Jima McDonalda v Kalifornii

Od času 1:09 jsou fotky z Jimova života, kde je možné najít i děti ze spolku Pohlazení, které byly u Jima o letních prázdninách. Jim McDonald letos v lednu náhle zemřel.

Fotky z rozloučení s Honzou Ferencem

Fotky z Robinzonády v Lanškrouně

Všechny fotky z Robinzonády 2022 jsou zde: ROBINZONÁDA LANŠKROUN

Děti si vybírají střední školy i za pomoci Pohlazení

Spolek Pohlazení pomáhá dětem při hledání vhodné střední školy po skončeni školy základní. Na prohlídku Střední odborné uměleckořemeslné školy se vydali do Prahy tři kluci se zájmem o výuku nabízených řemesel. Jakubovi (vpravo) se líbily učební obory vlásenkář a maskér, Rosťovi (vlevo) umělecký štukatér a Tomášovi řezbář. Moc díky zaměstnankyni školy paní Ivetě Růžičkové za úžasný výklad o škole, oborech a celý program včetně oběda, který pro kluky připravila ve spolupráci s ředitelem školy a mistry odborného výcviku. Chlapci nešetřili chválou a přáli by si být úspěšní při talentových zkouškách v příštím školním roce. Po skončení téměř tříhodinového seznamování se se školou si kluci prohlédli památky Prahy a navštívili filmové představení Fantastická zvířata. Díky všem, kteří osobně pomohli s účastí dětí na dvoudenním výletě v Praze, také Nadaci ČEZ, církvi adventistů a všem dalším dárcům, kteří finančně spolek Pohlazení podporují.

Více >

Děti z Pohlazení se zúčastnily karnevalu a vybíjené

Fotky z Karbiky 2022 v Mladé Boleslavi jsou ke stažení zde: KARBIKA 2022

Děti na bohoslužbě vzpomínaly na Jima McDonalda

Při sobotní smuteční bohoslužbě věnované památce amerického countryového zpěváka Jima McDonalda zavzpomínaly „Jimovy děti“ na krásný čas během letních prázdnin v roce 2019 a 2020 v Normandii u Jima, který nečekaně zemřel v sobotu 15. ledna 2022. „Nikdy na Jima nezapomeneme,“ shodli se kluci ve svých příspěvcích. „Moc nás všechny mrzí, co se stalo. Prosím zapalte za nás svíčku pro Jima, my se za něj pomodlime,“ napsalo další z dětí, které se z důvodu karantény nemohlo zúčastnit. Jim se se svojí manželkou řadu let věnoval dětem ze střední a východní Evropy. Hostili je ve své přímořské usedlosti ve francouzské Normandii, učili je anglicky a ukazovali jim nejrůznější památky. Jimova manželka Katie zemřela v roce 2018 a Jim jí slíbil, že dál se bude věnovat dětem, což také dělal. Ze sokolovského spolku Pohlazení se prázdninových pobytů zúčastnilo 7 dětí.

O jeho hudebních úspěších promluvil na sobotní bohoslužbě kazatel Bohuslav Zámečník: „Kapelu Heritage Singers, ve které zpíval řadu let Jim, poslouchám již 50 let. Mám tuto kapelu moc rád a zvlášť krásný basový hlas Jima. Rád vzpomínám i na jeho sólový koncert v České republice. Den předtím, než jsem se dozvěděl, že Jim zemřel, jsem úplně náhodou poslouchal jeho písně. Jim byl o rok mladší než já.“