V kostele karlovarského sboru Církve adventistů sedmého dne na slavnostní bohoslužbě 26. listopadu byl za účasti vedení církve pověřen do plné kazatelské služby pastor sborů Cheb, Sokolov a Karlovy Vary Martin Lindtner, a to vzkládáním rukou přítomných ordinovaných kazatelů. Předseda Česko-Slovenské unie církve promluvil na téma z Bible, Janova evangelia 21:15-17 o trojím Ježíšově pověření učedníka Petra k pastýřské slubě v církvi trojí otázkou „Miluješ mne?“.  Poté, co se třikrát ujistil o Petrově lásce, vyzval jej Ježíš k tomu, aby se stejnou láskou sloužil v církvi všem lidem, za které na kříži zemřel. Členové a přátelé všech tří sborů zazpívali a zahráli písně, krásným dárkem synovi a jeho rodině – hudebním přednesem – přispěla také maminka Martina Hana Lindtnerová. Více na fotkách a videích:  Fotky z ordinace Martina Lindtnera