Hlavním tématem nového čísla časopisu Za obzorem, který vydává církev adventistů, je životní krize a její zvládnutí či vyřešení. Každý, kdo má nějaký zajímavý příběh ze svého života a chtěl by se o něj podělit, může napsat či zavolat Janu Libotovskému, vedoucímu oddělení misie církve Janu Libotovkému (libotovskyjan@seznam.cz, tel. 731 119 257), který zároveň žádá každého, kdo je ochotný se k tématu jakkoli vyjádřit, vyplnit krátký anonymní Google dotazník. Je zde:  https://forms.gle/Zr9VgAroaEoJ6dzH7