V sokolovském sboru adventistů budou v sobotu 20. června nově zvoleni lidé do různých služebností. V tento den se koná společná bohoslužba dopolední i odpolední skupiny, slavnost Večeře Páně. Navržení jsou tito:

STARŠÍ a TAJEMNÍK SBORU Bohuslav Zámečník, VEDOUCÍ ROMSKÝCH BOHOSLUŽEB Luboš OLah, VEDOUCÍ MISIE Tomáš Kábrt, POKLADNÍK SBORU Michaela Bauerová, ZÁSTUPCE POKLADNÍKA PRO DOPOLEDNÍ BOHOSLUŽBU Helena Vosátková, ZÁSTUPCE POKLADNÍKA PRO ODPOLEDNÍ BOHOSLUŽBU Eva Ferková, DIAKONIE – SOCIÁLNÍ PROJEKT TABITA (správní rada – kazatel, starší sboru, Hana Kábrtová, Věra Grygarová, Miluše Malíková), VEDOUCÍ SOBOTNÍ ŠKOLY Jiří Bauer, VEDOUCÍ DĚTSKÉ SOBOTNÍ ŠKOLY Ivana Látalová, VEDOUCÍ MLÁDEŽE Zuzka Chalupová, KLUB PETHFINDER Spolek Pohlazení, VEDOUCÍ KOMUNIKACE Hana Kábrtová, TRAKTÁT, KNIHOVNA Anna Sladká Musich, ADRA Hana Poláková, AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA Roman Musich, ZÁSTUPCE Filip Jaworek, SPRÁVCE SBORU Bohuslav Zámečník

VÝBOR SBORU Kazatel, starší sboru Bohuslav Zámečník, pokladník Michaela Bauerová, vedoucí misie Tomáš Kábrt, za romské bohoslužby Eva Ferková, člen výboru sboru Petr Jaworek

VOLEBNÍ OBDOBÍ: 2 roky