V neděli 29. 8. vybrali účastníci jednání Správní a Dozorčí rady ASI-CS z.s. projekty, které finančně podpoří v příspěvkovém řízení pro rok 2022. Mezi vybranými projekty byly opět i tři ze Sokolova. Padesát tisíc dostane spolek Pohlazení, třiceti tisíci přispějí na provoz romských a odpoledních bohoslužeb a čtyřicet tisíc dostane sociální projekt Tabita aneb Plníme přání potřebným. 

Letos nově zvolený předseda zapsaného spolku adventistů ASI-CS Marek Petráček zve na každoroční setkání členů spolku, které se koná ve dnech 25. až 27. listopadu 2021 v hotelu Dalibora Cichého Selský dvůr v obci Strážovice. Zástupci projektů sokolovského sboru je zde představí.

Hlavním řečníkem 17. unijního setkání bude Louis R. Torresprezident Guam-Micronesia Mission. Téma setkání je předznamenáno mottem „As the Wind Blows“.

ASI-CS je dobrovolným spolkem fyzických osob členů Církve adventistů sedmého dne a právnických osob, které působí v České republice a v zahraničí, jejichž cílem je podporovat osoby, instituce, organizace v šíření evangelia. Sokolovský sbor děkuje za podporu.