V pátek 9. září 2022 se rozhodli ke křtu Roman a Anna Musichovi ze Sokolova, kteří navštěvují společenství církve adventistů již řadu let. Před samotným obřadem se přítomní setkali v modlitebně na Šenvertu, kde učinili manželé veřejný slib následování Ježíše Krista. Zaznělo zde také několik společných písní a kázání pastora Pavla Šimka. Křest se konal  v zatopeném bývalém hnědouhelném lomu Gsteinigt mezi Dolním Rychnovem a Sokolovem. Sláva Bohu!