V sobotu 7. května navštíví bohoslužbu v Tříkrálové kavárničce sokolovský farář Petr Bauchner. Začíná se jako obvykle ve 14 hodin. Kromě kázání bude příležitost si popovídat o nově vzniklé sociální iniciativě s názvem Střecha nad hlavou. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na téma z 1. knihy Mojžíšovy ve Starém zákoně Abrahamovy kořeny

„Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl; a vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde.“ (Žd 11,8)

Dopolední bohoslužba církve adventistů se koná v prostorách modlitebny na Šenvertu, Kraslická 494/14 v Sokolově. Začíná v 9.30 hodin.

Všichni jsou srdečně zváni!