Kazatel Pavel Šimek povede v sobotu 30.4. odpolední bohoslužbu od 14 hodin v Tříkrálové kavárničce v Sokolově. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na téma z 1. knihy Mojžíšovy ve Starém zákoně Národy a Bábel

„Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.“ (Gn 11,9)

Dopolední bohoslužba církve adventistů se koná v prostorách modlitebny na Šenvertu, Kraslická 494/14 v Sokolově. Začíná se v 9.30 hodin.

Všichni jsou srdečně zváni!