Hlavním tématem novoročního programu na dopolední bohoslužbě byla komunikace s Bohem, kontakt, sdílení a prožívání vztahu s Ním.

Pro každého věřícího člověka je modlitba přirozenou součástí jeho každodenního života. Čtením biblických příběhů si můžeme vytvořit mozaiku rozmanitým přístupů mnoha mužů i žen, jak rozmlouvali s Bohem. Někdy forma modlitby při bohoslužbě měla přesně danou podobu. Ale ne vždy se jednalo o formální nebo ceremoniální záležitost. Většinou jsme svědky originálních rozhovoru a blízkého sdílení se člověka s Bohem.

Smyslem rozhovoru je komunikace, ve které jde o navázání spojení, tak jak to máme v současném světě v telekomunikaci. Telekomunikace nejprve vedla spojení kabely, bylo s tím spojeno mnoho práce a překopnutí kabelu zavinilo přerušení spojení. Daleko efektivnější spojení přinesl objev přenosu vzduchem. Tyto sítě neviditelně přenáší zprávy z jedné strany zeměkoule na druhou a přes družice a satelity i mimo naší modrou planetu. Kdyby to někdo vyprávěl lidem před sto lety, asi by se tomu vysmáli. Modlitba tímto způsobem funguje již od stvoření. Může doletět k našemu Bohu až za hranice naší sluneční soustavy a mimo naší galaxii, neboť On je vládcem celého vesmíru a slyší nás prostě všude.

Význam komunikace je ještě v jiné rovině. Komunikace propojují vesnice s městy a města s různými zeměmi a státy. Dálnice, silnice, pěšiny, stezky jsou prostě cesty. Komunikace s Bohem je tedy v pravém slova smyslu cestou. Z obrovského množství cest vzniká bludiště, proto je důležité najít tu správnou cestu, která vede k našemu cíli. Cestu k Bohu nelze najít bez Ježíše. On jasně prohlásil, že je cestou, pravdou a životem. 

Anselm Grün mluví o modlitbě jako o setkání. „V setkání se mi stává vzdálený Bůh blízkým. Ale to, co se děje při setkání, nedá se snadno zachytit v pojmech. Je to tajemství. Při pravém setkání se vždy dotýkám tajemství svého vlastního života, tajemství druhého člověka a tajemství Boha. Při setkání dochází k proměně v to, co je mi nejvlastnější. Právě při setkání s Bohem přichází člověk do styku se svou pravou podstatou, se svým nejvnitřnějším jádrem. Setkání je přitom vždy svobodný dar, nedá se „udělat“. Právě proto, že je setkání tajemství a svobodný dar, můžeme jím definovat jev modlitby lépe než pojmem „rozhovor“, neboť ten se příliš točí kolem slov. Modlitba jako setkání člověka s Bohem je vždy dar milosti, který nám Bůh dává, nikdy to není naše zásluha. Bůh nám přichází v ústrety ze svobodné milosti. My ho můžeme potkat, jen když on chce potkat nás, protože je přítomen a čeká, že i my jsme zde připraveni setkat se s ním.“

Pásmem zkušeností, písněmi, v básních a hudebních přednesech jsme oslavovali našeho Pána a Spasitele. Po svátečním slově kazatele a rozdání novoročních veršů přijalo celé shromáždění požehnání. U prostřeného stolu pokračovalo vzájemné sdílení.

Ze srdce přejeme každému Boží přítomnost po celý rok 2022 a těšíme se na další bohoslužby nejen o svátcích, ale každou sobotu od 9.30 hodin. Uvádíme několik fotek a videí pro oživení vzpomínek účastníků. Jiří Bauer