V sobotu na prvního máje se budou konat bohoslužby členů a přátel sokolovského sboru ještě virtuální. Pokud se situace nezhorší, tak by to mohlo být v tomto režimu naposledy. Dopolední sobotní bohoslužba začíná v 10 hodin, odpolední pak ve 14 hodin. Dopoledne bude s kazatelem Pavlem Šimkem, odpoledne s Tomášem Kábrtem na tomto odkazu: https://meet.jit.si/CASDSokolov.

Sobotní škola, společné přemýšlení nad poselstvím Božího slova, četba a studium Bible na téma: Abraham – čtyři velká zaslíbení. Texty k uvažování jsou zde: SOBOTNÍ ŠKOLA

Do budoucna Sokolovští plánují živě přenášet bohoslužby z modlitebny na Šenvertu tak, aby byly pro všechny, kteří se osobně účastnit z nějakých důvodů nemohou nebo nechtějí.