Jihočeský herec, komediant, loutkář a pouliční umělec Víťa Marčík přijede do Sokolova s inscenací podle Komenského díla Labyrint světa a ráj srdce. Přestože od úmrtí Jana Amose Komenského uplyne v letošním roce 15. listopadu 350 let, je jeho dílo nadčasové a dodnes promlouvá ke čtenářům. Premiéra inscenace se po „několikátém hledání odvahy a drzosti“ zpracovat a zdramatizovat knihu J. A. Komenského uskutečnila 5. února 2012 v klášterním sále na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Všichni jsou srdečně zváni do prostor církve adventistů v ulici Kraslická 494/14 v Sokolově v pátek 19. června, začíná se v 18 hodin.

„Myslím, že, co je smyslem života, si musí najít každý sám… důležité je hledat a nikomu nevěřit, a když říkám nikomu, tak myslím ani mě! Když jsem já v tom věku byl, v kterém se začíná ukazovat rozdíl mezi dobrým a zlým, viděl jsem mezi lidmi rozdílné postavení, povolání, práce i předsevzetí, která dělají. Zdálo se mi potřebné, abych si dobře rozmyslel, k jaké skupině lidí bych se připojiti měl. Čím víc jsem přemýšlel, tím víc mi bylo jasné, že bych pro sebe chtěl takový život, v němž by co nejméně starostí a spěchu, co nejvíce pak pohodlí, pokoje a dobré mysli bylo. Vyšel jsem a ohlédati se počal, mysle, odkud a jak začíti.“