Dubnové vydání měsíčníku sokolovského sboru adventistů informuje o možnostech internetového setkávání sboru k bohoslužbám a modlitebním chvílím na internetu, přináší aktuální úvahu sborového vedoucího romských bohoslužeb Luboše Olaha, reflexi sbírky humanitární organizace ADRA na pomoc obětem koronavirové pandemie a služby sborové iniciativy Tabita, kázání Tomáše Kábrta „Co je domov?“, „dopis“ od Boha, zdravotní rady k situaci, výzvu k podpoře žádosti při sboru působícího dobročinného spolku Pohlazení o podporu z Nadace ČEZ, plány na letošní dětské letní tábory a přehled akcí sboru v dubnu.

Časopis je ke stažení zde