Od soboty 6. dubna do soboty 29. června budou adventisté na celém světě diskutovat při sobotních bohoslužbách o životě rodiny. Autory pomocné příručky k probíranému tématu z Bible jsou manželé Claudio a Pamela Consuegrovi, vedoucí oddělení křesťanského domova v Severoamerické divizi církve adventistů. Příručku je možné si stáhnout na stránkách sobotniskola.casd.cz, případně zakoupit v každém sboru církve adventistů. Každý týden bude opět možnost zhlédnout čtvrthodinové zamyšlení k probíranému tématu na stránkách HopeTv.cz.