Program novoroční bohoslužby v sobotu 12.ledna 2019 od 14 hodin                                                       

 • Přivítání
 • Společné fotografování
 • Společná píseň č. 394 „Rok starý mizí v dáli“
 • Modlitba
 • Píseň „Buď vítán“
 • Hudební přednes – Filip Jaworek
 • Slovo staršího sboru Jiřího Bauera
 • Báseň – Věra Grygarová
 • Divadlo dětí
 • Báseň – Štefanie Ferková
 • Představení básně – děti
 • Promluva vděčnosti – Hana Kábrtová
 • Fotoprezentace spolku Pohlazení
 • Píseň „Roky běží“
 • Kázání – Martin Lindtner
 • Píseň „V čase svém“
 • Rozdávání veršů
 • Společná píseň „On je s námi“
 • Modlitba s požehnáním
 • Pohoštění