Po třech letech změní web sokolovského sboru uvítací fotografii členů a přátel sokolovského sboru adventistů. Každý, kdo chce být u toho, je srdečně zván na novoroční bohoslužbu v sobotu 12. ledna. Bohoslužba začíná ve 14 hodin, společně se bude fotit hned po přivítání. Autorem současného uvítacího snímku je chebský fotograf Martin Stolař, který přijede i tentokrát.  Všichni jste srdečně zváni. Na bohoslužbě se bude vyprávět, zpívat, modlit se, promítat fotky z uplynulého roku a každý si odnese domů záložku s biblickým veršem jako osobním poselstvím do nového roku 2019.