Spolek Pohlazení pomáhá dětem při hledání vhodné střední školy po skončeni školy základní. Na prohlídku Střední odborné uměleckořemeslné školy se vydali do Prahy tři kluci se zájmem o výuku nabízených řemesel. Jakubovi (vpravo) se líbily učební obory vlásenkář a maskér, Rosťovi (vlevo) umělecký štukatér a Tomášovi řezbář. Moc díky zaměstnankyni školy paní Ivetě Růžičkové za úžasný výklad o škole, oborech a celý program včetně oběda, který pro kluky připravila ve spolupráci s ředitelem školy a mistry odborného výcviku. Chlapci nešetřili chválou a přáli by si být úspěšní při talentových zkouškách v příštím školním roce. Po skončení téměř tříhodinového seznamování se se školou si kluci prohlédli památky Prahy a navštívili filmové představení Fantastická zvířata. Díky všem, kteří osobně pomohli s účastí dětí na dvoudenním výletě v Praze, také Nadaci ČEZ, církvi adventistů a všem dalším dárcům, kteří finančně spolek Pohlazení podporují.