Církev adventistů sedmého dne (CASD) vyhlašuje výzvu k podání žádostí o grant, jehož účelem je pomoci zkvalitnit život sociálně potřebným a oslabeným osobám ve sborech ČS CASD a v místech, kde církev a její členové působí, a to s respektem ke křesťanským hodnotám a duchovní oblasti života člověka.

Finanční prostředky pocházejí z majetkového vyrovnání státu s církvemi.

Žadatelem o grant mohou být sbory ČS CASD a neziskové organizace založené členy CASD, sbory ČS CASD a samotnou Církví adventistů s. d., které působí ve spolupráci s institucemi a sbory církve na území Českého sdružení CASD.

Záměrem ČS CASD je v roce 2022 finančně podpořit:

Stávající a nové projekty zaměřené na:

  • Dobrovolnickou činnost ve prospěch sociálně potřebných osob směřující ke zkvalitnění jejich životů.
  • Pomoc seniorům a osobám s postižením. Na zajištění právního, sociálního, edukativního poradenství a základní péče, asistence a aktivizace vedoucí k posílení jejich soběstačnosti.
  • Podporu sociálně znevýhodněných osob a osob ze sociálně patologického prostředí s cílem zapojit je do vlastního řešení jejich situace.
  • Drobné sociální projekty sborů s rozpočtem do 20 000 Kč.

Lhůta a způsob podání žádosti

  • Žádost o grant se podává elektronicky na předepsaném formuláři nejpozději 29. 10. 2021 (rozhoduje datum odeslání). E-mailová adresa pro zaslání vyplněné žádosti, včetně všech příloh, je:
    socialnisluzba@ceskesdruzeni.cz. Přijetí žádosti o grant bude potvrzeno e-mailovou zprávou.
  • Formulář žádosti o grant je ke stažení na konci této stránky. Povinnou přílohou žádosti o grant je podrobný rozpis nákladů, který je ke stažení také na konci této stránky.

Požadavky na formální náležitosti žádosti a kritéria pro hodnocení

Všechny potřebné informace jsou uvedeny v Metodice Grantového fondu ČS na podporu sociálních projektů, která je ke stažení níže na této stránce.

Způsob a termín oznámení výsledků grantového řízení

  • Výsledky grantového řízení budou zveřejněny na webových stránkách ČS CASD 15. 12. 2021. Úspěšní žadatelé, kterým bylo přidělení grantu schváleno, budou e-mailem vyzváni k podpisu smlouvy.

Možnost konzultace

Informace, konzultace a pomoc s tvorbou projektu a vyplněním žádosti o grant poskytuje Mgr. Daniel Hrdinka, tel. 776 085 654, e-mail: socialnisluzba@ceskesdruzeni.cz

Možnost projekt osobně konzultovat a sdílet i se zástupci jiných projektů bude v rámci setkání sociálních aktivit v neděli 17. 10. 2021 v Praze Sedleci. Ze sokolovského sboru se ho pravidelně účastní Hana Kábrtová, která do grantového řízení každý rok přihlašuje projekt sokolovského sboru Tabita aneb Plníme přání potřebným (letos již poosmé).

Projekt Tabita aneb Plníme přání potřebným pomáhá dvěma cílovým skupinám – lidem s nízkými příjmy (studenti, důchodci, s nízkou mzdou apod.) a seniorům, nemocným, zdravotně či jinak handicapovaným. Lidé z první skupiny pomáhají za malý finanční obnos (1 000 až 3 000 Kč měsíčně podle počtu odpracovaných hodin) plnit přání lidem z druhé skupiny.

Všechny další informace, formuláře jsou k dispozici ZDE