Kazatel církve adventistů na Karlovarsku a Sokolovsku Martin Lindtner nastoupil na částečný úvazek do Základní umělecké školy v Karlových Varech jako učitel hry na kytaru a zároveň pořádá v krajské knihovně semináře klasické kytary. Je absolventem hry na klasickou kytaru na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a ve svém druhém úvazku se chce věnovat dětem v základní umělecké škole. Martin zde chce navazovat nové kontakty a vypomáhat škole v její situaci, vysvětlil předseda českého sdružení sborů církve adventistů Vít Vurst. Dosud církev neumožňovala kazatelům vedlejší pracovní poměr, aby měli dostatek času na pastorační službu členům a přátelům svých sborů, jejich známým a dalším potřebným ve svém okolí. Martin Lindtner se rozhodl dávat výplatu z umělecké školy sokolovskému spolku Pohlazení, který pečuje o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Spolek v současné době shání dobrovolníky v Sokolově a i Karlových Varech, kteří by se věnovali dětem, například výukou hry na kytaru a další hudební nástroje.  Martin Lindtner učil na umělecké škole již v Brně, než se stal kazatelem. V Karlovarském kraji pracuje jako kazatel církve od 1. srpna  2013. Kromě hudby se věnuje i lednímu hokeji a cyklistice.