V sobotu 17. srpna se koná v Sokolově pouze odpolední bohoslužba od 14 hodin. Lidé, kteří chtějí jít na bohoslužbu dopoledne od 9.30 hodin, mohou navštívit sbor adventistů v Karlových Varech. Všichni jsou srdečně zváni jak do Karlových varů, tak i do Sokolova od 14 hodin!