Vedoucí romských bohoslužeb Luboš Olah, kazatel Bohuslav Zámečník a členka sokolovského sboru Hana Kábrtová připravili o víkendu 10. a 11. srpna dvě romské bohoslužby. V sobotu se tradičně konala v Sokolově na Šenvertu a v neděli v Horním Slavkově. Obě bohoslužby navštívilo hodně mladých lidí, ve Slavkově byla zaplněna všechna místa obřadní síně zdejšího „kulturáku“. Díky Lubošovi Olahovi za jejich pěkné vedení a spoustu písní, které zahrál a zazpíval společně se všemi návštěvníky. Bohuslav Zámečník se zamýšlel nad textem z Evangelia podle Jana 15, 1- 8: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.“ 

V Sokolově na Šenvertu bude další bohoslužba v sobotu 17. srpna od 14 hodin, v Horním Slavkově v neděli 25. srpna od 16 hodin v obřadní síni kulturního domu. Všichni jsou srdečně zváni.