V sobotu 3. srpna se koná bohoslužba sokolovského sboru v Šabině pod skálou. Začátek je v 9.30  hodin. Na dopravě do Šabiny je možné se domluvit s Martinem Lindtnerem na telefonním čísle 736541998. Po bohoslužbě bude společné občerstvení polévkou ve Staré hospodě u Romana Fraňka. Kázat přijede Miroslav Bísek z Tachova. Všichni jsou srdečně zváni! Bohoslužby na Šenvertu v Sokolově ten den nebudou.