Česká evangelikální aliance (ČEA) pořádá v týdnu od 6. do 13. ledna každoroční Alianční týden modliteb (ATM). Letos na téma: Modlitby v polarizované době. Křesťané na Sokolovsku se budou k diskusím na velice zajímavá témata a k modlitbám scházet o týden později, od 13. do 18. ledna. První setkání se uskuteční v neděli 13. ledna od 15 hodin v modlitebně Církve československé husitské v ulici Obce Ležáky 542. Na téma „rozdělené srdce“ promluví kazatel Církve adventistů s. d. Martin Lindtner.  Další setkání 14., 15., 16., 17. a 18. ledna se budou konat v prostorách sboru církve adventistů na Šenvertu, Kraslická 494/14 (na fotce ATM v roce 2015). Více zde: ATM_2019_Modlitby_v_polarizované_době

Alianční týden modliteb 2019, Sokolov
Datum Druh setkání Místo, čas Téma
13.1. Bohoslužba ATM CČSH, 15:00 Rozdělené srdce M. Lindtner
14.1. Modlitební setkání ATM CASD, 18:00 Nepřátelé H. Kábrtová
15.1. Modlitební setkání ATM CASD, 18:00 Generační konflikt P. Hološ
16.1. Modlitební setkání ATM CASD, 18:00 Role žen v církvi M. Lindtner
17.1. Modlitební setkání ATM CASD, 18:00 Strach z imigrace muslimů M. Lindtner
18.1. Modlitební setkání ATM CASD, 18:30 Post-pravdivá společnost T. Kábrt

Součástí aliančního týdne modliteb bude finanční sbírka. Tentokrát bude určena na potřebu projektu ČEA s názvem Draft campy. Své dary na tento účel je možné zasílat s variabilním symbolem 2119 na účet ČEA – č.ú. 13808359/2010.