V pátek 28. prosince ve 12.30 hodin se koná v kapli na hřbitově v Kraslicích rozloučení s Ivanem Jaworkem, dlouholetým členem sokolovského sboru církve adventistů. Ivan Jaworek zemřel dne 18. prosince po delší nemoci ve věku 77 let. Sokolovský sbor vyjadřuje všem příbuzným, přátelům a známým upřímnou soustrast, ale věří, že toto rozloučení není napořád, a těší se na shledání při příchodu Ježíše Krista a nastolení Božího království,