Ekumenická bohoslužbaKázáním Miloslava Žaluda, kazatele a bývalého ředitele Teologického semináře, při ekumenické bohoslužbě v sokolovském sboru církve adventistů v neděli 14. ledna začala každodenní zamyšlení v rámci Aliančního týdne modliteb až do soboty 20. ledna nad poslední knihou Bible Zjevení Janovo. Miloslav Žalud se zabýval úvodem knihy a poselstvím listu do Efezu. Kniha začíná zjevením Krista. Jan používá většinou známých starozákonních obrazů a symbolů. Vidí Krista, jak stojí uprostřed církví – svícnů. Ekumenické bohoslužby se zúčastnilo kolem třiceti lidí ze všech církví v Sokolově. Na fotce za kazatelnou je Antonín Srb z Bratrské jednoty baptistů.

Večery nad dopisy sborům v Efezu, Smyrně, Pergamu, Thyatirech, Sardách, Filadelfii a Laodikeji v knize Zjevení Janovo začínají vždy v 18 hodin. Více v kalendáři a na plakátku. Všichni jsou srdečně zváni.