Miluška Malíková zve v úterý 28.11. od 18.00 hodin na modlitební setkání. Uskuteční se v restauraci Mlsná zátoka v Sokolově naproti Perle (dříve Vagabund). Všichni jsou zváni k četbě knihy Genesis (1. Mojžíšova) ze Starého zákona a k modlitbám. Modlitební setkání vede kazatel Martin Lindtner.