TabitaSokolovský sbor chce i v roce 2018 plnit přání potřebným v rámci sociálního projektu Tabita. Počtvrté se proto přihlásil o grant Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne, jehož účelem je pomoci zkvalitnit život sociálně a zdravotně potřebných osob, zejména seniorů a osob se specifickými potřebami ve sborech adventistů a v místech, kde církev a její členové působí. Částka uvolněná pro rok 2018 je 850 000,- Kč. Finanční prostředky pocházejí z majetkového vyrovnání s církvemi. Loni z tohoto fondu získal projekt 150 tisíc korun. Žádost o grant se podává elektronicky na předepsaném formuláři nejpozději 6. 11. 2017. Více informací pro další žadatele je zde: FOND PODPORY.

Ve stejné době je možné také požádat o finance v grantovém řízení města Sokolova. Lhůta pro podání žádostí o příspěvek na celoroční činnost roku 2017 a o příspěvek na jednotlivou akci konanou v prvním čtvrtletí roku 2017 začíná běžet 16. 10. 2017 a končí dnem 15. 11. 2017. Sociální projekt sokolovského sboru mohl být v roce 2017 realizován i díky finanční podpoře města Sokolova, které přispělo na projekt částkou 50 tisíc korun.

Projekt s názvem Plníme přání potřebným úspěšně a smysluplně působí od března roku 2015. Cílem projektu je pomoc potřebným lidem – starým, nemocným, opuštěným (jedna cílová skupina), ale také lidem s nízkými příjmy (druhá cílová skupina) a jejich vzájemná podpora a lidské obohacování se. Projekt zkvalitnil život za tři roky až třiceti lidem z obou cílových skupin. V současné době poskytuje pravidelnou pomoc čtyřem seniorům a příležitostnou dvěma seniorům, pravidelnou pomoc čtyřem zdravotně handicapovaným – nevidomým, psychicky nemocným a příležitostnou dvěma tělesně postiženým na vozíku a jednomu psychicky handicapovanému chlapci. Během celého roku je v rámci projektu pomoc poskytována příležitostně jak dalším seniorům, tak i lidem mladším – aktuálně nemocným, zdravotně handicapovaným a osamoceným ze sborů i mimo něj.

O potřebné lidi se v současné době pravidelně podle potřeby (přibližně tři hodiny týdně, někdy méně, někdy více) stará 5 žen. Pracují na dohodu o provedení práce, jejich přivýdělek se pohybuje od tisíce do tří tisíc korun měsíčně. Dvě jsou ve starobním důchodu, tři pracují za nízkou mzdu. Kromě těchto žen pomáhají v rámci projektu další lidé. V roce 2017 to byla ještě žena na mateřské dovolené, invalidní důchodce a studentka střední školy. Pravidelnou i příležitostnou pomoc potřebným řídí koordinátorka projektu, zkušená vysokoškolsky vzdělaná sociální pracovnice za symbolickou odměnu.